Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2558-МИ/НР
София, 12 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: определяне на условията и реда за образуване на избирателни секции и съставяне на избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 6, 7 и 8, чл. 28 и 29 от Изборния кодекс и във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на местата за лишаване от свобода и за задържане образуват общи избирателни секции за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум при наличието на не по-малко от 10 избиратели с постоянен/настоящ адрес (ако са включени в списъка за гласуване по настоящ адрес) в населено място на територията на общината, на която се намира лечебното заведение, домът, специализираната институция за предоставяне на социални услуги, мястото за лишаване от свобода и за задържане, които отговарят на изискванията на чл. 396, ал. 1 от ИК и/или на изискванията на чл. 4, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Когато в лечебно заведение/дом за стари хора/друга специализирана институция за социални услуги или в място за лишаване от свобода и за задържане има поне по 10 избиратели с право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум, се образува обща избирателна секция и се изготвят два списъка за гласуване – избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове – Приложение № 1-МИ от изборните книжа, и избирателен списък за произвеждане на национален референдум (Приложение № 1-НР от книжата за референдума).

Когато са налице поне 10 избиратели с право за гласуване само в изборите за общински съветници и за кметове или само в националния референдум, избирателната секция се създава само за този вид гласуване, за което са налице поне 10 избиратели и само за този вид гласуване (за изборите за общински съветници и за кметове или за национален референдум).

2. Ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции, както и на местата за лишаване от свобода и за задържане в срок от 48 часа преди изборния ден – до 23 октомври 2015 г., незабавно уведомяват писмено кмета на общината, на чиято територия се намира заведението или домът, и ОИК за образуването на секцията по т. 1.

3. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане се изготвят от ръководителите на тези заведения.

4. Избирателният списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове се изготвя по реда на Решение № 1551-МИ от 25 август 2015 г. на ЦИК.

5. Списък за гласуване в националния референдум се съставя при наличието на поне 10 избиратели с постоянен адрес от преди 10 август 2015 г. на територията на Република България в населеното място, на територията на което се намира лечебното заведение, домът или мястото за лишаване от свобода и задържане.

6. Не по-късно от 17,00 ч. на 23 октомври 2015 г. ръководителите на заведенията и домовете чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък.

Уведомяването се извършва чрез писмо, съдържащо трите имена, ЕГН и постоянен адрес на лицата, включени в избирателните списъци на секциите по т. 1.

7. Кметът на общината утвърждава номерацията на избирателните секции с нарочна заповед.

8. Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят от съответния ръководител при наличие на не по-малко от 10 избиратели, отговарящи на изискванията по т. 4 и 5 от това решение, като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда, се установява от личните им дела по реда, предвиден в чл. 54, ал. 1 на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

9. В срок до 23 октомври 2015 г. кметът на общината предлага на общинската избирателна комисия състави на секционни избирателни комисии за секциите по т. 1 въз основа на проведените консултации за състави на секционни избирателни комисии по реда на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

10. Общинската избирателна комисия определя номерата на секциите по т. 1 при спазване изискванията на Решение № 1530-МИ от 20 август 2015 г. на ЦИК и назначава състави на секционните избирателни комисии при спазване на изискванията на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2595-МИ/НР/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения