Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1801-МИ
София, 3 септември 2015 г.

ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 6, ал. 3, чл. 398 във връзка с чл. 18, ал. 1, чл. 209, чл. 215 от Изборния кодекс и писмо вх. № МИ-03-131 от 01.09.2015 г. на Администрацията на Министерския съвет Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 25 октомври 2015 г., както следва:

 

1. Хартиените бюлетини за гласуване

1.1. Администрацията на Министерския съвет (АМС) възлага отпечатването на хартиените бюлетини на Печатницата на Българската народна банка (БНБ), която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., изм., бр. 73 от 1998 г., изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г, бр. 60 от 2015 г.). Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерство на финансите и Централната избирателна комисия (ЦИК)/Общинската избирателна комисия (ОИК). За целите на изработването и доставката на хартиените бюлетини, ОИК подават по електронен път в ЦИК и АМС информация за регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, техните кандидатски листи и определените им поредни номера в бюлетината, по общини, райони и кметства. ОИК утвърждават бюлетините за печат за първия тур.

1.2. За втория тур ОИК подават по електронен път информацията за кандидатите за кметове, които ще участват във втория тур на изборите, и утвърждават бюлетините за печат.

1.3. Общинските администрации, съгласувано с ОИК, подават чрез областните администрации в ЦИК и АМС незабавно, но не по-късно от 14.09.2015 г. информация за броя на избирателите по общини, райони и кметства, съгласно предварителните избирателни списъци.

1.4. Бюлетините се изработват съгласно образец и технически характеристики, утвърдени с решение на ЦИК. В договора за възлагане на отпечатването на бюлетините АМС може да възложи доставката (транспортирането) на бюлетините да се извърши с транспортни средства на печатницата до областните администрации. Общинската администрация съвместно с Общинската избирателна комисия (ОИК) организира получаването и съхранението на хартиените бюлетини в общинската администрация.

Общинската избирателна комисия контролира транспортирането и съхранението на бюлетините в общинската администрация.

Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на бюлетините се осъществяват от Министерство на вътрешните работи.

2. Други изборни книжа и материали

2.1. Изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се организира от Администрацията на Министерския съвет/областните/общинските администрации. ЦИК/ОИК съгласува предоставена от АМС/областната/общинската администрация документация. В случай на възлагане на обществени поръчки разпоредбите на ЗОП за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат съгласно §3, ал.1 от ДР на ИК.

2.2. Администрацията на Министерския съвет възлага изработването и доставката на:

2.2.1. Протоколи, респективно чернови на протоколи, на СИК и ОИК и други протоколи на химизирана хартия (за предаване и приемане на изборните книжа и материали, за предаване и приемане на избирателния списък и за маркиране на печата на СИК). За целите на изработването и доставката на протоколите на ОИК и СИК, ОИК подават по електронен път в ЦИК и АМС информация за регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, техните кандидатски листи и определените им поредни номера в бюлетината, по общини, райони и кметства. ОИК утвърждава за печат протоколите на ОИК и СИК.

Общинските администрации, съгласувано с ОИК подават по електронен път чрез областните администрации в ЦИК и АМС информация за броя на избирателните секции по общини, райони и кметства.

Протоколите се изработват съгласно образец, утвърден с Решение № 1512-МИ/2015 г. на ЦИК.

2.2.2. Печати на СИК и на ПСИК. Изработването на печат на СИК/ПСИК се извършва по утвърдени с Решение №1517-МИ от 12 август 2015 г. на ЦИК форма и реквизити.

2.2.3. Пликове за протоколи на СИК. Пликове за протоколи на СИК - доставят се непрозрачни хартиени пликове, формат С4, размери 229х324, с капак по дългата страна, самозалепващ с лента (лепенка), долният десен ъгъл на плика (който не е при капака) трябва да е отрязан.

2.3.Областните администрации осигуряват:

2.3.1. Кутии за отрязъци с номерата на бюлетините. Кутиите за отрязъци с номерата на бюлетините са непрозрачни, като доставката им се извършва по утвърдени от ЦИК размер, форма и материал - Решение №1496-МИ от 23 юни 2015 г. на ЦИК.

2.3.2. Торби за съхранение на изборните книжа и материали след изборите, в съответствие с изисквания, определени в Решение № 1496-МИ на ЦИК от 23.06.2015 г.

2.3.3. Други книжа и материали, в съответствие с решение на ЦИК.

2.4. Общинските администрации осигуряват:

2.4.1. Печати на ОИК, съгласно раздел I от Решение 1517-МИ/2015 г. на ЦИК;

2.4.2. Печат на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК. Изработването на печата на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК се извършва по утвърдени с Решение №1520-МИ от 12 август 2015 г. на ЦИК форма и реквизити.

2.4.3. Заявления, декларации, удостоверения и др., за работа на общинските администрации;

2.4.4. Книжа и други материали - избирателни кутии, химикалки, опаковъчни материали и др., копирна техника, консумативи за копирна техника на СИК - копирна хартия, мастило и др., за работа на секционните комисии.

Използва се копирната техника от изборите, произведени през 2013 и 2014 г., като при нужда кметът на общината, съгласувано с областния управител осигурява необходимата техника и консумативи за нея.

Използват се прозрачните избирателни кутии от предходни избори, като при нужда кметът на общината, съгласувано с областния управител осигурява необходимите кутии.

Други книжа и материали се доставят по възлагане на областната/общинската администрация съгласувано с решение на ОИК.

3. При възлагане на изработването на изборните книжа и материали възложителят може да предвиди в договорите да бъде възложена и доставката (и/или съхранението) на книжата и материалите съгласувано с ОИК.

4. Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на изборните книжа и материали се осъществяват от Министерството на вътрешните работи съгласувано с ОИК.

5. Съхранението, разпределението по секции и транспортирането на изборните книжа и материали се извършва под контрола на Общинската избирателна комисия, която съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с изборните книжа и материали.

6. АМС/Областната/общинската администрация уведомява своевременно ЦИК и ОИК за всяка възложена дейност по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

7. Техническите устройства (преносима памет) за машинно гласуване в секциите за машинно гласуване се предават от СИК на ОИК заедно с протоколите с данните от гласуването. Общинските избирателни комисии предават техническите устройства на ЦИК за съхранение.

8. По неуредени с това решение въпроси по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали ЦИК приема съответните решения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения