Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2608-МИ/НР
София, 15.10.2015

ОТНОСНО: начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера при гласуване в изборите и начина на гласуване в националния референдум

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 и чл. 427, ал. 1, ал. 2, т. 3 и 4, ал. 4 от Изборния кодекс и чл. 18, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Член на СИК откъсва бюлетина за съответния вид избор в изборите за общински съветници и за кметове от кочана пред избирателя, показва я на избирателя, за да се увери, че е празна, и поставя печат на едно от местата на гърба на бюлетината.

2. Членът на СИК сгъва бюлетината пред избирателя по следния начин:

2.1. първо сгъва бюлетината по широчина, така че горният край да опира в сивата черта под последната листа, без да се закрива номерът на бюлетината в долния десен ъгъл и перфорацията над него, които остават видими, а местата за полагане на печатите от СИК останат от външната видима страна;

2.2. после сгъва бюлетината още веднъж по широчина, като номерът на бюлетината в долния десен ъгъл остане видим, а положеният печат остава от външната страна на бюлетината.

3. Действията по т. 1 и 2 се повтарят за всяка бюлетина за всеки вид избор.

4. Комисията указва на избирателя, след като отбележи вота си върху бюлетините, да ги сгъне двукратно по указания начин.

5. Преди да излезе от кабината за гласуване, избирателят сгъва бюлетините по указания в т. 2 начин, така че да се вижда номерът в долния десен ъгъл, а положеният печат да остане видим от външната страна.

6. Преди полагане на втори печат член на секционната избирателна комисия сверява номера на всяка бюлетина с номера в кочана за съответния избор. Ако номерът в бюлетината съответства на номер в кочана, членът на секционната избирателна комисия подпечатва повторно всяка бюлетина и, без да я разгъва, откъсва по перфорацията полето с номера в долния десен ъгъл за пускане в непрозрачната кутия за отрязъците с номерата. Така оформените бюлетини се подават на избирателя да ги пусне в избирателната кутия.

7. Указаният начин на сгъване е препоръчителен с цел запазване тайната на вота.

8. За гласуване в националния референдум член на СИК подава на гласоподавателя бюлетина и празен непрозрачен плик за гласуване.

9. Членът на СИК указва на гласоподавателя, че след като отбележи вота си върху бюлетината, трябва да я постави в плика, преди да излезе от кабината за гласуване.

10. След като излезе от кабината за гласуване, гласоподавателят пуска плика с бюлетината в него в кутията за гласуване в националния референдум и се подписва в избирателния списък за националния референдум.

11. Върху пликовете и бюлетините за гласуване в националния референдум не се полага печат на СИК.

Решението да се предаде на СИК/ПСИК в предизборния ден, заедно с останалите книжа и материали.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 15.10.2015 в 23:54 часа

Календар

Решения

  • № 378-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. относно регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 377-НС/ЕП/ПВР / 21.05.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Приморско, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014. и от изборите за президент и вицепрезидент на Република България през 2016 г.

  • № 376-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. при регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения