Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2314-МИ
София, 23 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2287-МИ от 21 септември 2015 г. относно техническите характеристики на бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка в т. 3.7. на Приложение № 4 към Решение № 2287-МИ от 21 септември 2015 г., като думите „При формат 360 мм (± 5 мм)/ 600 мм (± 5 мм)/“ да се четат „При формат 300 мм (± 5 мм)/ 400 мм (± 5 мм)/“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2287-МИ/

Календар

Решения