РЕГИСТЪР

на регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ по редНаименование на съответния орган, организация, чуждестранни партии и движения, чиито представители или посочени от нея лица са регистрирани като наблюдатели
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ)
Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)
№ по редНаименование на българска неправителствена организация, чиито упълномощени членове или изрично упълномощени представители са регистрирани като наблюдатели
1сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“
2сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“
3сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“
4сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“
5сдружение „Ад унитатем“
6сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“
7Асоциация „Прозрачност без граници“
8сдружение „Институт за социална интеграция“
9сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ
10сдружение „Институт за развитие на публичната среда“
11сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“
12сдружение „ГРАЖДАНИ“
13сдружение „ПЛАТФОРМА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“
14сдружение „АЗ ОБИЧАМ ПЛОВДИВ“
15сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“
16„СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения