Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1814-НС
София, 23 март 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 15 от 22.03.2023 г. от сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, представлявано от Николай Росенов Маринов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Николай Росенов Маринов, представляващ сдружението, в полза на 61 (шестдесет и едно) лица – представители на „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 61 (шестдесет и един) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели за страната 61 лица.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 56 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 5 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 56 (петдесет и шест) упълномощени представители на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Валентин Христов Петков

 

2.

Иванка Георгиева Петкова

 

3.

Христо Валентинов Петков

 

4.

Мария Борисова Божикова

 

5.

Илия Спасов Божиков

 

6.

Анелия Руменова Атанасова

 

7.

Пламен Яворов Атанасов

 

8.

Стефан Любчов Димитров

 

9.

Марин Александров Ризов

 

10.

Любен Михайлов Димитров

 

11.

Милица Евгениева Божинова

 

12.

Петър Юлиянов Иванов

 

13.

Георги Димитров Георгиев

 

14.

Иван Юлиянов Иванов

 

15.

Зорница Найденова Желева

 

16.

Ванеса Владимирова Желева

 

17.

Юлияна Иванова Желева

 

18.

Гюлтенур Мустафа Сюлейман

 

19.

Юлиян Петров Георгиев

 

20.

Петър Сашков Петров

 

21.

Петьо Татянов Алипиев

 

22.

Иван Златанов Борисов

 

23.

Снежана Иванова Александрова

 

24.

Йоана Пламенова Владимирова

 

25.

Християн Любчов Владимиров

 

26.

Емилиян Захариев Викторов

 

27.

Лорета Захариева Викторова

 

28.

Георги Иванов Георгиев

 

29.

Димитър Руменов Димитров

 

30.

Атанас Валериев Кирилов

 

31.

Янита Сашкова Иванова

 

32.

Орлин Орлинов Атанасов

 

33.

Радостина Андреева Каменова

 

34.

Красимир Александров Христов

 

35.

Камен Руменов Каменов

 

36.

Илари Евстатиев Дунин

 

37.

Анжела Миткова Дунина

 

38.

Галина Илариева Дунина

 

39.

Наталия Недкова Стефанова

 

40.

Красимир Славков Панков

 

41.

Ангел Славчев Ангелов

 

42.

Мария Йотова Петрова

 

43.

Анета Иванова Георгиева

 

44.

Дора Лилянова Христова

 

45.

Румен Васков Андреев

 

46.

Снежана Данчова Георгиева

 

47.

Стефан Маринов Георгиев

 

48.

Даниел Недков Илиев

 

49.

Стефан Илариев Дунин

 

50.

Нанси Атанасова Живкова

 

51.

Румен Арсов Славчов

 

52.

Розалина Валентинова Борисова

 

53.

Елисей Виолетов Манолов

 

54.

Илиян Стефанов Борисов

 

55.

Леон Николаев Димитров

 

56.

Румен Емилов Миланов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1928-МИ / 31.05.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • всички решения