Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1849-НС
София, 30 март 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Съюз на младите юристи“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 19 от 29.03.2023 г. от сдружение „Съюз на младите юристи“, подписано от Николай Събев Михайлов – представляващ сдружението за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Николай Събев Михайлов – представляващ сдружението, в полза на Симона Любомирова Георгиева;

- пълномощно от представляващия Николай Събев Михайлов в полза на 5 (пет) лица – представители на сдружение „Съюз на младите юристи“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 5 (пет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Съюз на младите юристи“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 5 (пет) упълномощени представители на сдружение „Съюз на младите юристи“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Николай Събев Михайлов

 

2.

Петър Христов Димитров

 

3.

Ренета Петрова Топалова-Димитрова

 

4.

Венцислав Ников Маринов

 

5.

Симона Любомирова Георгиева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения