Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1711-НС
София, 27 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-8/4 от 27.02.2023 г. с искане за регистрация като международни наблюдатели на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ).

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. следните лица:

1. 

Кайетана де Зулуета Оутрам (Cayetana De Zulueta Owtram)

Италия

2. 

Васил Вашчанка (Vasil Vashchanka)

Беларус

3. 

Йелена Стефанович (Jelena Stefanovic)

Сърбия

4. 

Ксавие Бертран Нок (Xavier Bertrand Noc)

Франция

5.

Мария Роза Мора Акуня (Maria Rosa Mora Acuña)

Испания

6. 

Джузепе Родолфо Мария Миладзо (Giuseppe Rodolfo Maria Milazzo)

Италия

7. 

Гент Рамадани (Gent Ramadani)

Норвегия

8. 

Ксения Дашутсина (Kseniya Dashutsina)

Беларус

9. 

Хамадзирипи Муниикуа (Hamadziripi Munyikwa)

Ирландия

10. 

Руслан Овездурдиев (Ruslan Ovezdurdyyev)

Туркменистан

11. 

Мишо Имамович (Mišo Imamović)

Босна и Херцеговина

12. 

Софио Заркуа (Sophio Zarkua)

Грузия

13. 

Питър Джоузеф Марън (Peter Joseph Marron)

Ирландия

14.

Роман Ръйлеан (Roman Railean)

Румъния

15.

Димитър Гьодеде (Dhimiter Gjodede)

Албания

16.

Алеш Якубец (Aleš Jakubec)

Чехия

17. 

Олга Свепесова Блатакова (Olga Svepesova Blatakova)

Чехия

18. 

Александър Бенц (Alexandre Benz)

Франция

19. 

Вероник Ласере-Фи (Véronique LASSERRE-FY)

Франция

20. 

Кати Хьотгер (Kati Hötger)

Германия

21. 

Юрген Шпайдел (Jürgen Speidel)

Германия

22. 

Асгейр Рустад (Asgeir Rustad)

Норвегия

23. 

Николас Жул Хеюм (Nicolas Jules Heyum)

Швеция

24. 

Карл Линдберг (Karl Lindberg)

Швеция

25. 

Йохана Естерман (Johanna Estermann)

Швейцария

26. 

Моника Джамбонини (Monica Giambonini)

Швейцария

27.

Даниел Дригот (Daniel Drigot)

САЩ

28.

Деги Уилхелм (Degee Wilhelm)

САЩ

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1825-НС/

Календар

Решения