Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1847-НС
София, 30 март 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 15-2 от 29.03.2023 г. от сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, представлявано от Николай Росенов Маринов, регистрирано с Решение № 1814-НС от 23 март 2023 г. на ЦИК за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Николай Росенов Маринов в полза на 157 (сто петдесет и седем) лица – представители на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за страната;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 157 (сто петдесет и седем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от асоциацията лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 157 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от асоциацията, се установява, че към датата на регистрацията 122 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 35 лица са установени несъответствия.

Едно лице не е попълнило т. 1 от декларацията по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа), поради което не следва да бъде регистрирано.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 121 (сто двадесет и един) упълномощени представители на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.      

Славка Христова Маринова

 

2.      

Детелин Людмилов Наков

 

3.      

Слави Йосифов Стефанов

 

4.      

Ангел Христов Маринов

 

5.      

Виолета Емилова Стоянова

 

6.      

Юлияна Гошова Борисова

 

7.      

Юлиян Маринов Юлиянов

 

8.      

Валери Русинов Асенов

 

9.      

Даниел Мирославов Маринов

 

10.  

Стефан Руменов Атанасов

 

11.  

Христина Миткова Ангелова

 

12.  

Огнян Савов Михайлов

 

13.  

Стоян Юриев Митков

 

14.  

Антоанета Антонова Атанасова

 

15.  

Росен Стефанов Ангелов

 

16.  

Катерина Петрова Асенова

 

17.  

Борислав Весков Живков

 

18.  

Севдалин Асенов Стоянов

 

19.  

Валя Йорданова Ангелова

 

20.  

Кирил Асенов Михайлов

 

21.  

Евдокия Иванова Христова

 

22.  

Николинка Димова Иванова

 

23.  

Емил Ангелов Маринов

 

24.  

Ирина Станчева Рашкова

 

25.  

Кольо Панчев Колев

 

26.  

Елвис Асенов Венциславов

 

27.  

Фатме Джемал Али

 

28.  

Албена Стаменова Мустафа

 

29.  

Мария Найденова Михайлова

 

30.  

Венцислав Христов Стоянов

 

31.  

Асен Венциславов Петров

 

32.  

Калоян Данаилов Калоянов

 

33.  

Айлян Сейхан Назиф

 

34.  

Маргарита Костова Касабова

 

35.  

Виктория Сашева Младенова

 

36.  

Мехмед Изет Мехмед

 

37.  

Неджат Нехат Илми

 

38.  

Радослав Славов Йосифов

 

39.  

Карани Мустафа Карани

 

40.  

Росен Асенов Христов

 

41.  

Ведат Шюкриев Мехмедов

 

42.  

Танер Карани Мустафа

 

43.  

Севгин Ведатов Шюкриев

 

44.  

Еркан Хасан Мустафа

 

45.  

Ерхан Фикри Сали

 

46.  

Сейхан Ниязи Али

 

47.  

Ерджан Фикри Сали

 

48.  

Ибрахим Фикри Сали

 

49.  

Наско Емилов Боянов

 

50.  

Тодор Асенов Ангелов

 

51.  

Николай Сашев Петров

 

52.  

Димитър Михайлов Маринов

 

53.  

Васил Минчев Маринов

 

54.  

Росен Юриев Иванов

 

55.  

Венцислава Давидова Исмаилова

 

56.  

Момчил Радев Радев

 

57.  

Емил Митков Миланов

 

58.  

Емине Сейхан Рамадан

 

59.  

Ренгинар Ефраимова Рамаданова

 

60.  

Алипи Ташинов Алеков

 

61.  

Ивелина Христова Трифонова

 

62.  

Иван Димитров Боянов

 

63.  

Златан Борисов Александров

 

64.  

Анка Антонова Йонкова

 

65.  

Владимир Веселинов Атанасов

 

66.  

Мирослав Веселинов Атанасов

 

67.  

Георги Николаев Ковачев

 

68.  

Димитър Красимиров Мандухов

 

69.  

Росен Маринов Младенов

 

70.  

Станислав Аспарухов Маринов

 

71.  

Христина Колева Станчева

 

72.  

Светла Маринова Иванова

 

73.  

Христинка Христинкова Катева

 

74.  

Румяна Северинова Дилянова

 

75.  

Върбина Младенова Станчева

 

76.  

Ванеса Маринова Ангелова

 

77.  

Севдалин Мутафов Хареев

 

78.  

Иванка Георгиева Вучева

 

79.  

Наталия Маринова Иванова

 

80.  

Румен Фанков Стоянов

 

81.  

Елка Аспарухова Стефанова

 

82.  

Онур Валериев Ангелов

 

83.  

Асен Цанков Василев

 

84.  

Есин Джемил Ахмед

 

85.  

Джунет Яшаров Яшаров

 

86.  

Александър Сашев Александров

 

87.  

Максим Колев Алексиев

 

88.  

Емил Николаев Миленов

 

89.  

Мустафа Мехмед Руфат

 

90.  

Мая Андонова Симеонова

 

91.  

Камен Петров Цветанов

 

92.  

Митко Дончев Ефтимов

 

93.  

Шенгюл Ахмедова Хареева

 

94.  

Атче Хасанова Шабанова

 

95.  

Леват Салиева Ахмедова

 

96.  

Хамид Хюсеин Хамид

 

97.  

Светослав Ангелов Живков

 

98.  

Алдин Симеонов Христов

 

99.  

Бейджан Бейхан Ибрям

 

100.                  

Симеон Христов Маринов

 

101.                  

Таня Маринова Асенова

 

102.                  

Бейхан Ибрям Ибрям

 

103.                  

Борис Тодоров Асенов

 

104.                  

Алдин Мариянов Евгениев

 

105.                  

Асен Михайлов Асенов

 

106.                  

Васил Огнянов Василев

 

107.                  

Михаил Кирчев Илиев

 

108.                  

Милен Красимиров Христов

 

109.                  

Жоро Красимиров Ангелов

 

110.                  

Ангел Илиев Божанов

 

111.                  

Денис Айдънов Кабилов

 

112.                  

Георги Шарбанов Самиров

 

113.                  

Неидим Ремзи Назиф

 

114.                  

Росен Милков Стефанов

 

115.                  

Горан Иванов Димитров

 

116.                  

Димо Руменов Маринов

 

117.                  

Назмие Самиева Ахмедова

 

118.                  

Денислав Димитров Неделчев

 

119.                  

Гюлсюм Мустафа Мюмюн

 

120.                  

Кольо Димитров Найденов

 

121.                  

Николай Петров Христов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

EЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения