Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1825-НС
София, 27 март 2023 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-8/12 от 24.03.2023 г. с искане за регистрация като международни наблюдатели на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ), както и за заличаване на вече регистрирани наблюдатели.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. следните лица:

1.

Петер Михаел Мосоп (Peter Michael Mossop)

Швеция

2.

Улви Акхундлу (Ulvi Akhundlu)

Азербайджан

3.

Катаржина Мария Вит (Katarzyna Maria Witt)

Полша

4.

Ивана Станойев (Ivana Stanojev)

Сърбия

5.

Андреас Себастиан Рот (Andreas Sebastian Roth)

Швеция

6.

Томас Чарл Раймер (Thomas Charles Rymer)

Канада

7.

Яне Карески (Jane Kareski)

Северна Македония

8.

Мауно Анти Едвард Рантенен (Mauno Antti Edvard Rantanen

Финландия

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

От списъка на регистрираните международни наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. да бъдат заличени:

1.

Питър Джоузеф Марън (Peter Joseph Marron)

Ирландия

2.

Мишо Имамович (Mišo Imamović)

Босна и Херцеговина

Издадените удостоверения да се анулират.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1711-НС/

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения