Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2231-МИ
София, 7 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Мадан, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\14 от 18 август 2023 г. от кмета на община Мадан, област Смолян, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Мадан.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Мадан, област Смолян, в състав от 11 членове, както следва:

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Фахри Ахмедов Чаушев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Илиева Софтева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Веска Руменова Павлова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Райчо Руменов Чилингиров

 

СЕКРЕТАР:

Нери Ясенова Хаджиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Илиана Веселинова Чернева

 

 

Виргиния Димитрова Дичева-Шикова

 

 

Албен Раденков Низамов

 

 

Севил Незиева Мутева

 

 

Вахдие Реджепова Сюлейманова

 

 

Людмил Славчев Гочев

 

 

  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения