Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2228-МИ
София, 7 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Русе, област Русе, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\214 от 28 август 2023 г. от кмета на община Русе, област Русе.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Русе.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Русе, област Русе, в състав от 13 членове, както следва:

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милена Георгиева Хинкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Иванов Братованов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Звезделина Рафаилова Рафаилова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Шейнур Мейсуд Еюб

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ина Георгиева Райчева Цонева

 

СЕКРЕТАР:

Искрен Маринов Илиев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Миглена Маринова Ангелова

 

 

Борислав Венелинов Жечев

 

 

Стефан Атанасов Донев

 

 

Даниела Василева Димитрова Янкова

 

 

Стефан Димов Бонев

 

 

Лиляна Александрова Владимирова

 

 

Алев Танжу Али

 

 

 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения