Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2234-МИ
София, 7 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Антоново, област Търговище, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\236 от 28 август 2023 г. от кмета на община Антоново, област Търговище.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Антоново.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Антоново, област Търговище, в състав от 11 членове, както следва:

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стела Николова Маринова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иванка Христова Христова-Риджакова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Силвия Станчева Стефанова-Методиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Марко Русев Марков

 

СЕКРЕТАР:

Руси Евлогиев Русев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Веселин Маринов Веселинов

 

 

Донка Димитрова Петрова

 

 

Сабина Йорданова Иванова

 

 

Кръстю Илиев Костов

 

 

Емине Исмаилова Османова

 

 

Полина Пламенова Димитрова

 

 

  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения