Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2229-МИ
София, 7 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Петрич, област Благоевград, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260/12 от 18 август 2023 г. от кмета на община Петрич, област Благоевград.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола и приложеното към него особено мнение от упълномощения представител на коалиция ГЕРБ-СДС не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Петрич.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

  

Р Е Ш И:

 

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Петрич, област Благоевград, в състав от 11 членове, както следва:

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Борислав Сотиров Коконов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Славянка Георгиева Тимова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валентина Георгиева Димитрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валентина Георгиева Султанова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Методиев Велков

 

СЕКРЕТАР:

Елена Гришева Георгиева-Великова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Рилка Любомирова Филипова

 

 

Велина Бончева Банчева

 

 

Велина Георгиева Пиргова

 

 

Ани Димитрова Паункова

 

 

Петьо Георгиев Костадинов

 

 

  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения