Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2217-МИ
София, 5 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 

В Централната избирателна комисия е постъпило искане с вх. № МИ-10-29 от 04.09.2023 г. от Нора Симеонова Гагова – упълномощен представител на партия „Възраждане“, за промяна в ОИК – Ракитово. Предлага се на мястото на Таня Маркова Гаралова – член на ОИК, да бъде назначена Мария Иванова Бонкова.

Към предложението са приложени: заявление от Таня Маркова Гаралова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Мария Иванова Бонкова и пълномощно в полза на Нора Симеонова Гагова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ракитово, област Пазарджик, Таня Маркова Гаралова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ракитово, област Пазарджик, Мария Иванова Бонкова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения