Заседания

Заседание от дата 24.03.2017 от 10:30 часа.

Заседание от дата 23.03.2017 от 10:30 часа.

Заседание от дата 22.03.2017 от 10:30 часа.

Заседание от дата 21.03.2017 от 10:30 часа.

Заседание от дата 20.03.2017 от 10:30 часа.

Заседание от дата 19.03.2017 от 15:00 часа.

Заседание от дата 18.03.2017 от 13:30 часа.

Заседание от дата 17.03.2017 от 10:30 часа.

Заседание от дата 16.03.2017 от 14:00 часа.

Заседание от дата 15.03.2017 от 14:00 часа.

Заседание от дата 14.03.2017 от 14:00 часа.

Заседание от дата 13.03.2017 от 14:00 часа.

Заседание от дата 11.03.2017 от 13:30 часа.

Заседание от дата 10.03.2017 от 10:30 часа.

Заседание от дата 09.03.2017 от 10:30 часа.

Заседание от дата 08.03.2017 от 14:00 часа.

Заседание от дата 07.03.2017 от 10:30 часа.

Заседание от дата 06.03.2017 от 10:30 часа.

Заседание от дата 04.03.2017 от 15:00 часа.

Заседание от дата 02.03.2017 от 10:30 часа.

Календар

Решения

  • № 5165 / 19.02.2019

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 5164-МИ/НР / 19.02.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

  • № 5163 / 12.02.2019

    относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения