Заседания

Заседание от дата 12.07.2018 от 10:30 часа.

Заседание от дата 10.07.2018 от 10:30 часа.

Заседание от дата 05.07.2018 от 10:30 часа.

Заседание от дата 03.07.2018 от 10:30 часа.

Заседание от дата 26.06.2018 от 10:30 часа.

Заседание от дата 21.06.2018 от 10:30 часа.

Заседание от дата 19.06.2018 от 10:30 часа.

Заседание от дата 14.06.2018 от 10:30 часа.

Заседание от дата 12.06.2018 от 10:30 часа.

Заседание от дата 07.06.2018 от 10:30 часа.

Заседание от дата 05.06.2018 от 10:30 часа.

Заседание от дата 31.05.2018 от 10:30 часа.

Заседание от дата 29.05.2018 от 10:30 часа.

Заседание от дата 27.05.2018 от 19:30 часа.

Заседание от дата 25.05.2018 от 17:00 часа.

Заседание от дата 22.05.2018 от 15:00 часа.

Заседание от дата 22.05.2018 от 10:30 часа.

Заседание от дата 17.05.2018 от 10:30 часа.

Заседание от дата 15.05.2018 от 10:30 часа.

Заседание от дата 10.05.2018 от 10:30 часа.

Календар

Решения

  • № 5163 / 12.02.2019

    относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 5162-НС / 12.02.2019

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 5161-МИ/НР / 07.02.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

  • всички решения