Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите,
подадени до ЦИК и решенията по тях

Вх. №
Дата
ПодателЖалба/сигналРешение на ЦИКЖалба срещу решението на ЦИКСъдебно решение
123456
1364МИ-10-19
12.08.2019
ПП ГЕРБ чрез пълномощника Цветомир Паунов - административен секретар на ПП ГЕРБРешение № 600-МИ/09.08.2019
Жалба срещу Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. с вх. № МИ-10-19 от 12.08.2019 г.Решение № 11929 от 16.08.2019 г. по адм. дело № 9137/ 2019
1363МИ-10-17
12.08.2019
Красимир Каракачанов, в качеството му на представляващ ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО Решение № 600-МИ/09.08.2019
Жалба срещу Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. с вх. № МИ-10-17 от 12.08.2019 г.Решение № 11899 от 14.08.2019 г. по адм. дело № 9118/ 2019
1362ЕП-23-118
28.05.2019
СИК в Избирателна Секция № 244603047 Жалба с вх. № ЕП-23-118 от 28.05.2019 г.
Докладвана на 31.05.2019 г. на заседание на ЦИК за сведение.
  
1361ЕП-10-96
27.05.2019
Петър АнговСигнал с вх. № ЕП-10-96 от 27.05.2019 г.
Писмо с изх. № ЕП-10-106 от 05.06.2019 г.
  
1360ЕП-22-470
28.05.2019
Емилия КостоваСигнал с вх. № ЕП-22-470 от 28.05.2019 г.
Писмо с изх. № ЕП-22-523 от 05.06.2019 г.
  
1359ЕП-22-482
29.05.2019
Красимир СимеоновСигнал с вх. № ЕП-22-482 от 29.05.2019 г.
Писмо с изх. № ЕП-22-522 от 05.06.2019 г.
  
1358ЕП-22-471
28.05.2019
Калина БояджиеваСигнал с вх. № ЕП-22-471 от 28.05.2019 г.
Писмо с изх. № ЕП-22-521 от 05.06.2019 г.
  
1357ЕП-22-467
28.05.2019
Ивайло КабаковСигнал с вх. № ЕП-22-467 от 28.05.2019 г.
Писмо с изх. № ЕП-22-520 от 05.06.2019 г.
  
1356ЕП-15-198
27.05.2019
Цецка БачковаСигнал с вх. № ЕП-15-198 от 27.05.2019 г.
Писмо с изх. № ЕП-15-219 от 05.06.2019 г.
  
1355ЕП-08-60
03.06.2019
Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ“Решение № 456-ЕП/31.05.2019
Жалба до ВАС срещу Решение № 456-ЕП от 31.05.2019 г. с вх. № ЕП-08-60 от 03.06.2019 г.Определение № 8513 от 06.06.2019 г. по адм. дело № 6554/2019
1354ЕП-15-200
30.05.2019
Михаела Михайлова – зам.-председател на СИК № 312600030 Жалба срещу Решение № 141-ЕП/26.05.2019 на 31 РИК Ямбол с вх. № ЕП-15-200 от 30.05.2019 г.Решение № 462-ЕП/03.06.2019
  
1353ЕП-20-274
27.05.2019
Съвет за електронни медииСигнал с вх. № ЕП-20-274 от 27.05.2019 г.Решение № 461-ЕП/03.06.2019
  
1352ЕП-22-476
28.05.2019
Борислав МалешковЖалба срещу Решение № 226-ЕП/26.05.2019 на 13 РИК Пазарджик с вх. № ЕП-22-476 от 28.05.2019 г.Решение № 457-ЕП/31.05.2019
  
1351ЕП-29-8
22.05.2019
„Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА“, чрез Юлиян ЧолаковЗаявление с вх. № ЕП-29-8 от 22.05.2019 г.
Писмо с изх. № ЕП-29-9 от 23.05.2019 г.
Жалба до АС Варна с вх. № ЕП-29-8/1 от 30.05.2019 г.Определение от 08.07.2019 г. по адм. дело № 1566/ 2019 на АС Варна
1350ЕП-23-129
03.06.2019
Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ“Решение № 451-ЕП/30.05.2019
Жалба до ВАС срещу Решение № 451-ЕП от 30.05.2019 г. с вх. № ЕП-23-129 от 03.06.2019 г.Определение № 8409 от 05.06.2019 г. по адм. дело № 6486/2019
1349ЕП-23-128
03.06.2019
Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ“Решение № 452-ЕП/30.05.2019
Жалба до ВАС срещу Решение № 452-ЕП от 30.05.2019 г. с вх. № ЕП-23-128 от 03.06.2019 г.Определение № 8493 от 06.06.2019 г. по адм. дело № 6487/2019
1348ЕП-22-505
03.06.2019
Румен СтоевРешение № 456-ЕП/31.05.2019
Жалба до ВАС срещу Решение № 456-ЕП от 31.05.2019 г. с вх. № ЕП-22-505 от 03.06.2019 г.Определение № 8513 от 06.06.2019 г. по адм. дело № 6554/2019
1347ЕП-22-505
03.06.2019
Румен СтоевРешение № 452-ЕП/30.05.2019
Жалба до ВАС срещу Решение № 452-ЕП от 30.05.2019 г. с вх. № ЕП-22-505 от 03.06.2019 г.Определение № 8493 от 06.06.2019 г. по адм. дело № 6487/2019
1346ЕП-22-505
03.06.2019
Румен СтоевРешение № 451-ЕП/30.05.2019
Жалба до ВАС срещу Решение № 451-ЕП от 30.05.2019 г. с вх. № ЕП-22-505 от 03.06.2019 г.Определение № 8409 от 05.06.2019 г. по адм. дело № 6486/2019
1345ЕП-23-123
30.05.2019
Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ“Сигнал с вх. № ЕП-23-123 от 30.05.2019 г.
Докладван на 03.06.2019 г. на заседание на ЦИК за сведение.
  

Календар

Решения

  • № 723 / 23.08.2019

    относно: изменение и допълнение на Решение № 12 от 26.03.2019 г. за работните групи в Централната избирателна комисия

  • № 722-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 721-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения