Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите,
подадени до ЦИК и решенията по тях

Пореден №ПодателЖалба/сигналРешение на ЦИКЖалба срещу решението на ЦИКСъдебно решение
123456
2433Миглена Петрова – в качеството ѝ на представляваща инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидентРешение № 727-ПВР/12.10.2021
Жалба с вх. № ПВР-12-4 от 15.10.2021 г. 
2432КП „Демократична България – Обединение“Жалба с вх. № НС-11-117 от 13.10.2021 г.Решение № 742-НС/14.10.2021
  
2431ПП „ВМРО – Българско национално движение“Решение № 733-ПВР/12.10.2021
Жалба с вх. № ПВР-10-13 от 13.10.2021 г.Определение № 10464 от 15.10.2021 г. по адм. дело № 10339/2021 г. на ВАС.
2430„Български машини за гласуване“ ЕООДРешение № 688/06.10.2021
Жалба с вх. № ПВРНС-23-9 от 11.10.2021 г.Определение № 10385 от 13.10.2021 г. по адм. дело № 10318/2021 г. на ВАС.
2429Р. М.Сигнал с вх. № ПВРНС-22-1 от 05.10.2021 г.
Сигналът е докладван и оставен без разглеждане с протоколно решение от 06.10.2021 г. на ЦИК.
  
2428Д. И.Сигнал с вх. № ПВР-22-40 от 04.10.2021 г.
Сигналът е докладван на 06.10.2021 г. на заседание на ЦИК за сведение.
  
2427И. Л.Сигнал с вх. № ПВР-10-11 от 04.10.2021 г.
Сигналът е докладван и оставен без разглеждане с протоколно решение от 05.10.2021 г. на ЦИК.
Жалба с вх. № ПВР-10-12 от 07.10.2021 г.Разпореждане № 10353 от 13.10.2021 г. по адм. дело № 10230/2021 г. на ВАС.
2426И. Г.Решение № 654-ПВР/НС/29.09.2021
Жалба с вх. № ПВР/НС-08-7 от 04.10.2021 г.Определение № от 10007 04.10.2021 г. по адм. дело № 10061/2021 г. на ВАС.
2425ПП „Гражданска платформа българско лято“Решение № 648-НС/29.09.2021
Жалба с вх. № НС-10-358 от 01.10.2021 г.Решение № от 10051 05.10.2021 г. по адм. дело № 10054/2021 г. на ВАС.
2424Община ДимовоЖалба с вх. № ЧМИ-06-102 от 28.09.2021 г.Решение № 658-МИ/30.09.2021
  
2423КП „Изправи се! Мутри вън!Сигнал с вх. № ПВР-11-1 от 28.09.2021 г.
Докладван на 28.09.2021 г. на заседание на ЦИК за сведение.
  
2422М. Б. Решение № 616-ПВР/НС/24.09.2021
Жалба с вх. № ПВР-22-23 от 27.09.2021 г.Решение № 9822 от 29.09.2021 г. по адм. дело № 9884/2021 г. на ВАС.
2421Коалиция „Демократична България – Обединение“Жалба с вх. № ЧМИ-10-7 от 20.09.2021 г.Решение № 577-НС/23.09.2021
  
2420Н. Н.Решение № 576-МР/23.09.2021
Жалба с вх. № МР-22-3/2 от 24.09.2021 г.Определение № 9648 от 27.09.2021 г. по адм. дело № 9765/2021 г. на ВАС.
2420Н. Н.Решение № 576-МР/23.09.2021
Жалба с вх. № МР-22-3/2 от 24.09.2021 г.Определение от 29.09.2021 г. по адм. дело № 351/2021 г. на АС-Шумен.
2419„Български машини за гласуване“ ЕООДРешение № 549-ПВР/НС/17.09.2021
Жалба с вх. № ПВР-23-6 от 21.09.2021 г.Решение № 9608 от 24.09.2021 г. по адм. дело № 9645/2021 г. на ВАС.
2418Н. НЖалба с вх. № МИ-06-463 от 31.08.2021 г.Решение № 532-НС/10.09.2021
Жалба с вх. № МР-22– 3 от 13.09.2021 г.Решение № 9455 от 16.09.2021 г. по адм. дело № 9316/2021 г. на ВАС.
2417Стефан СтефановРешение № 471-НС/14.07.2021
Решение № 474-НС/15.07.2021
Жалба с вх. № НС-22– 2405 от 19.07.2021 г.Определение № 8807 от 22.07.2021 г. по адм. дело № 7503/2021 г. на ВАС.
2416Илина МутафчиеваРешение № 468-НС/14.07.2021
Жалба с вх. № НС-10– 347 от 16.07.2021 г.Определение № 8759 от 20.07.2021 г. по адм. дело № 7423/2021 г. на ВАС.
2415Иван КалчевРешение № 468-НС/14.07.2021
Жалба с вх. № НС-10– 348 от 16.07.2021 г.Определение № 8746 от 20.07.2021 г. по адм. дело № 7424/2021 г. на ВАС.

Календар

Решения

  • № 751-МИ / 15.10.2021

    относно: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

  • № 750-НС / 15.10.2021

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 749-ПВР/НС / 15.10.2021

    относно: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

  • всички решения