Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите,
подадени до ЦИК и решенията по тях

Вх. №
Дата
ПодателЖалба/сигналРешение на ЦИКЖалба срещу решението на ЦИКСъдебно решение
123456
1180ЧМИ-10-2
27.05.2018
Аглика Стефчева Виденова в качеството ѝ на пълномощник на Корнелия Петрова Нинова – председател на БСПЖалба срещу Решение № 271/27.05.2018 на 608 ОИК Бяла Слатина с вх. № ЧМИ-10-2 от 27.05.2018 гРешение № 5053-МИ/27.05.2018
  
1179МИ-10-21
22.05.2018
Аглика Стефчева Виденова в качеството ѝ на пълномощник на Корнелия Петрова Нинова – председател на БСПЖалба срещу Решение № 256/20.05.2018 на 608 ОИК Бяла Слатина с вх. № МИ-10-21 от 22.05.2018 г.Решение № 5050-МИ/22.05.2018
  
1178ЧМИ-15-33
08.05.2018
Веселин Димитров Велков в качеството му на независим кандидат за кмет на община Макреш, и Герго Митов Гергов, Мито Иванов Вълчков и Марко Стоянов Марков в качеството им на представляващи Инициативния комитет за издигане на Веселин Димитров Велков за независим кандидат за кмет на община Макреш на изборите за кмет на община на 20 май 2018 г.Жалба срещу Решение № 144-МИ/04.05.2018 на 525 ОИК Макреш с вх. № ЧМИ-15-33 от 08.05.2018 г.Решение № 5039-МИ/08.05.2018
  
1177ЧМИ-15-26
25.04.2018
Веселин Димитров Велков в качеството му на независим кандидат за кмет на община Макреш, и Герго Митов Гергов, Мито Иванов Вълчков и Марко Стоянов Марков в качеството им на представляващи Инициативния комитет за издигане на Веселин Димитров Велков за независим кандидат за кмет на община Макреш на изборите за кмет на община на 20 май 2018 г. срещу решение № 139-МИ от 24.04.2018 г. на ОИК – МакрешЖалба срещу Решение № 139-МИ/24.04.2018 на 525 ОИК Макреш с вх. № ЧМИ-15-26 от 25.04.2018 г.Решение № 5036-МИ/26.04.2018
Жалба до ВАС срещу Решение № 5036-МИ от 26.04.2018 г. с вх. № ЧМИ-08-1 от 27.04.2018 г.Решение № 5750 от 02.05.2018 г. по адм. дело № 5476/2018 г.
1176ЦИК-00-417
15.03.2018
Мартин Димитров Димитров и Петър Владиславов Савов
Жалба до АССГ с вх. № ЦИК-00-417 от 15.03.2018 г.
 Решение № 5070 на АССГ по дело № 2961 от 2018 г.
1175МИ-22-2 от 21.02.2018 и МИ-15-39
22.02.2018
Илиан Георгиев ИлиевЖалба срещу Решение № 346-МИ/16.02.2018 на 1537 ОИК Червен бряг с вх. № МИ-22-2 от 21.02.2018 г. и № МИ-15-39 от 22.02.2018 г.
Писмо с изх. № МИ-08-2 от 23.02.2018 г.
  
1174МИ-15-347
06.10.2017
инж. Павлин Михайлов Параскевов, кмет на община Суворово Жалба срещу Решение № 183-МР/04.10.2017 на 326 ОИК Суворово с вх. № МИ-15-347 от 06.10.2017 г.Решение № 4905-МР/10.10.2017
Жалба до ВАС срещу Решение № 4905-МР от 10.10.2017 г. с вх. № МР-06-21 от 11.10.2017 г.Решение № 12196 от 12.10.2017 г. по адм. дело № 11628/2017 г
1173МИ-17-1
29.09.2017
„Институт за социални изследвания и маркетинг – МБМД” ООД, представлявано от София Мирчева Борнарска-ДилковаРешение № 4896-МИ/28.09.2017
Жалба до ВАС срещу Решение № 4896-МИ от 28.09.2017 г. с вх. № МИ-17-1 от 29.09.2017 г. Решение № 11615 от 03.10.2017 г. по адм. дело № 11189/2017 г.
1172МИ-22-17/1
28.09.2017
Георгена Димитрова Петрова и Ваня Илиева ГанчеваЖалба, препратена по компетентност до АС Пазарджик срещу Решение № 214/24.09.2017 на 1329 ОИК Септември с вх. № МИ-22-17/1 от 28.09.2017 г.
  
1171ЧМИ-11-1 от 14.09.2017 г.
14.09.2017
Ивалена Димитрова Врачовска – упълномощен представител на КП „Патриотичен фронт“Жалба срещу Решение № 209-МИ/12.09.2017 на 605 ОИК Борован с вх. № ЧМИ-11-1 от 14.09.2017 г.Решение № 4888-МИ/21.09.2017
  
1170МИ-22-15/2
18.09.2017
Даниел Николаев КацарскиЖалба, препратена по компетентност до АС Пловдив срещу Решение № 207/01.09.2017 на 1633 ОИК Съединение с вх. № МИ-22-15/2 от 18.09.2017 г.
  
1169ЦИК-00-558
14.08.2017
Инж. Иво Лесев – управител на хотел „Капри“ - СофияСигнал с вх. № ЦИК-00-558 от 14.08.2017 г.
  
1168МР-23-7
18.08.2017
„Солвей Соди“ АДЖалба срещу Решение № 178-МР/17.08.2017 на 326 ОИК Суворово с вх. № МР-23-7 от 18.08.2017 г.Решение № 4858-МР/19.08.2017
  
1167МР-23-6
14.08.2017
„Солвей Соди“ АДСигнал относно действия на ОИК Суворово с вх. № МР-23-6 от 14.08.2017 г.
Писмо с изх. № МР-15-10 от 16.08.2017 г.
  
1166МР-15-9/1
10.08.2017
„Солвей Соди“ АДЖалба срещу Решение № 172-МР/24.07.2017 на 326 ОИК Суворово с вх. № МР-15-9/1 от 10.08.2017 г.
  
1165МР-23-5/2
08.08.2017
„Солвей Соди“ АДЖалба срещу Решение № 174-МР/05.08.2017 на 326 ОИК Суворово с вх. № МР-23-5/2 от 08.08.2017 г.Решение № 4853-МР/10.08.2017
  
1164ЦИК-11-21
29.06.2017
Мартин Димитров Димитров, Петър Владиславов СлавовПисмо с изх. № ЦИК-03-10 от 15.06.2017 г.
Жалба до АССГ с вх. № ЦИК-11-21 от 29.06.2017 г.Решение № 453 от 23.01.2018 г. по адм. дело № 7283 от 2017 г.
1163НС-08-114
16.06.2017
Димитър Любчов Геров
Жалба и протест до ВАС с вх. № НС-08-114 от 16.06.2017 г.Определение № 8807 от 06.07.2017 г. по адм. дело № 7083/2017 г.
1162МИ-22-9
08.06.2017
Кирилка Георгиева Виделова-АспаруховаЖалба с вх. № МИ-22-9 от 08.06.2017 г.
Писмо с изх. № МИ-08-9 от 15.06.2017 г.
  
1161МР-22-4/1
08.06.2017
Георги Стоянов АлександровСигнал с вх. № МР-22-4/1 от 08.06.2017 г.
  

Календар

Решения

  • № 5176-НР/НС / 20.03.2019

    относно: искане за отваряне на помещения в Общинска администрация – гр. Пордим, в които се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум на 6 ноември 2016 г. и от изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • № 5175-НС / 20.03.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Монтана, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2017 г.

  • № 5174 / 19.03.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Якимово, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националните референдуми през 2013 г., 2015 г. и 2016 г., от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и изборите за народни представители през 2017 г.

  • всички решения