Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите,
подадени до ЦИК и решенията по тях

Пореден №ПодателЖалба/сигналРешение на ЦИКЖалба срещу решението на ЦИКСъдебно решение
123456
1953Росен Димитров, пълномощник на коалиция „БСП за България“Жалба с вх. № МИ-08-162 от 28.11.2019 г.Решение № 1698-МИ/03.12.2019
  
1952Олег ШишмановРешение № 1695-МИ/28.11.2019
Жалба с вх. № МИ-10-291 от 29.11.2019 г. 
1951Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПАРешение № 1619-ЗДОИ/02.11.2019
Жалба с вх. № МИ-16-13 от 28.11.2019 г. 
1950„НЕТ ИНФО“ АДСигнал с вх. № МИ-20-360 от 20.11.2019 г.
С протоколно решение от 21.11.2019 г., на основание разпоредбата на § 1, т. 15 от ДР на ИК, не е установено нарушение.
  
1949Александър АлександровСигнал с вх. № МИ-22-530/1 от 20.11.2019 г.
Докладван на 24.10.2019 г. на заседание на ЦИК за сведение.
  
1948Верка ШомниколоваЖалба с вх. № МИ-22-803 от 15.11.2019 г.
Докладвана на 18.11.2019 г. на заседание на ЦИК за сведение. Проведен разговор по телефона.
  
1947Мария ИлиеваЖалба с вх. № МИ-22-802/1 от 15.11.2019 г.
Изпратена по компетентност до Районна прокуратура гр. Варна на 18.11.2019 г.
  
1946Иван КостовЖалба с вх. № МИ-22-802 от 15.11.2019 г.
Изпратена по компетентност до Районна прокуратура гр. Варна на 18.11.2019 г.
  
1945Здравка ИвановаЖалба с вх. № МИ-22-801 от 15.11.2019 г.
Докладвана на 19.11.2019 г. на заседание на ЦИК за сведение.
  
1944Венцислав Ангелов – пълномощник на ПП „Българско национално обединение“Жалба с вх. № МИ-15-1145 от 29.10.2019 г. срещу Решение № 174-МИ/22.10.2019 на 1827 ОИК Русе Решение № 1681-МИ/14.11.2019
  
1943Румен Русев – кмет на кметство с. Червена водаЖалба с вх. № МИ-15-1145 от 29.10.2019 г. срещу Решение № 190-МИ/24.10.2019 на 1827 ОИК Русе Решение № 1680-МИ/14.11.2019
  
1942Симеон Кирилов, упълномощен представител на коалиция „БСП за България“Жалба с вх. № МИ-11-113 от 13.11.2019 г. срещу Решение № 164-МИ/03.11.2019 на 1027 ОИК Кочериново
Изпратена по компетентност до Административен съд – Кюстендил на 13.11.2019 г.
  
1941Силвия РайчеваЖалба с вх. № МИ-22-298/5 от 12.11.2019 г.
Докладвана на 13.11.2019 г. на заседание на ЦИК за сведение.
  
1940Борис Цветков, кандидат за кмет на район Искър в Столична общинаЖалба с вх. № МИ-11-111 от 11.11.2019 г. срещу Решение № 1237-МИ/07.11.2019 на 2246 ОИК Столична
Изпратена по компетентност до Административен съд – София – град на 11.11.2019 г.
  
1939Владимир Павлов, упълномощен представител на ПП „Възраждане“Жалба с вх. № МИ-10-281 от 11.11.2019 г. срещу Решение № 85-МИ/03.11.2019 на 212 ОИК Малко Търново
Изпратена по компетентност до Административен съд – Бургас на 11.11.2019 г.
  
1938Група от с. Калояновец, обл. Ст. ЗагораЖалба с вх. № МИ-22-792 от 11.11.2019 г.
Докладвана на 11.11.2019 г. на заседание на ЦИК за сведение.
  
1937Иван ХристовСигнал с вх. № МИ-22-791 от 11.11.2019 г.
Докладван на 11.11.2019 г. на заседание на ЦИК за сведение.
  
1936Ива ИвкаСигнал с вх. № МИ-22-790 от 11.11.2019 г.
Докладван на 11.11.2019 г. на заседание на ЦИК за сведение.
  
19351936 Фондация „Етнографски център – Ботевград“Жалба с вх. № МИ-23-93 от 11.11.2019 г.
Докладвана на 13.11.2019 г. на заседание на ЦИК за сведение.
  
1934Георги АлександровСигнал с вх. № МИ-01-5 от 11.11.2019 г.
Докладван на 11.11.2019 г. на заседание на ЦИК за сведение.
  

Календар

Решения

  • № 1704-МИ / 09.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Мизия, област Враца

  • № 1703-МИ / 05.12.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Трафик бул“ ООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1702-МИ / 03.12.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1688-МИ от 21 ноември 2019 г. на ЦИК

  • всички решения