Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите,
подадени до ЦИК и решенията по тях

Пореден №ПодателЖалба/сигналРешение на ЦИКЖалба срещу решението на ЦИКСъдебно решение
123456
1967Светослав Минчев – общински съветник в община ДряновоЖалба с вх. № МИ-15-22 от 16.01.2020 г. срещу Решение № 148-МИ/08.01.2020 на 712 ОИК Дряново
Изпратена по компетентност до Административен съд – Габрово на 23.12.2019 г.
  
1966Росен Димитров – упълномощен представител на КП „БСП за България“Жалба с вх. № МИ-08-171 от 06.12.2019 г. срещу Решение № 234/20.11.2019 на 1029 ОИК Кюстендил Решение № 1733-МИ/16.01.2020
  
1965Георги Георгиев и Николай ВелковЖалба с вх. № МИ-15-1636 от 11.12.2019 г. срещу Решение № 229/05.12.2019 на 2307 ОИК Ботевград Решение № 1731-МИ/14.01.2020
Жалба с вх. № МИ-15-36 от 20.01.2020 г. 
1964ИК „Да спасим Община Септември“, чрез Николай Баташки, Нина Димитрова и Гина БошеваЗаявление с вх. № МИ-12-1 от 06.01.2020 г.
Решение № 190-МИ от 07.01.2020 г. на ОИК - Септември
  
1963Николай ЙордановСигнал с вх. № МИ-22-821 от 30.12.2019 г.
Изпратен по компетентност до ОИК - Несебър на 07.01.2020 г.
  
1962Ильо Ильов, Ангел Шопов и Атанас ХаиновСигнал с вх. № МИ-22-820 от 27.12.2019 г.
Решение № 76-МИ от 23.12.2019 г. на ОИК - Стрелча
  
1961Галин Герганов, Стефан Енчев, Преслава Демирева, Надя Кукуррякова и Теодора Мъглова-ИвановаСигнал с вх. № МИ-06-927 от 27.12.2019 г.
С протоколно решение от 07.01.2020 г. не е установена несъвместимост.
  
1960Даян ТачевСигнал с вх. № МИ-22-815 от 18.12.2019 г.
Докладван на 09.01.2020 г. на заседание на ЦИК за сведение.
  
1959Яна Бецинска-Георгиева – председател на ОИК - БорованСигнал с вх. № МИ-15-1660 от 17.12.2019 г.
Писмо с изх. № МИ-06-907 от 19.12.2019 г.Писмо с изх. № МИ-06-907 от 19.12.2019 г..pdf
  
1959Яна Бецинска-Георгиева – председател на ОИК - БорованСигнал с вх. № МИ-15-1660 от 17.12.2019 г.
Писмо с вх. № МИ-15-1660/1 от 30.12.2019 г.Писмо с вх. № МИ-15-1660-1 от 30.12.2019 г..pdf
  
1958Пламен СпасовЖалба с вх. № МИ-15-1654 от 12.12.2019 г. срещу Решение № 161-МИ/10.12.2019 на 1626 ОИК Родопи
Изпратена по компетентност до Административен съд – Пловдив на 20.12.2019 г.
  
1957ПП „Партия на зелените“Жалба с вх. № МИ-08-173 от 10.12.2019 г.Решение № 1717-МИ/19.12.2019
  
1956Дилян ПалаузовСигнал с вх. № ЕП-22-420 от 26.05.2019 г.
Докладван на 26.05.2019 г. на заседание на ЦИК за сведение.
Жалба с вх. № ЕП-08-180 от 19.12.2019 г.Определение № 17646 от 23.12.2019 г. по адм. дело № 14583/2019 по описа на ВАС
1955Иван ПетровЖалба с вх. № МИ-22-668-2 от 27.11.2019 г.
Изпратена по компетентност до ОИК Столична община на 04.12.2019 г.
  
1954Иван ТаневСигнал с вх. № МИ-04-94 от 27.11.2019 г.
Докладван на 03.12.2019 г. на заседание на ЦИК за сведение.
  
1953Росен Димитров, пълномощник на коалиция „БСП за България“Жалба с вх. № МИ-08-162 от 28.11.2019 г.Решение № 1698-МИ/03.12.2019
  
1952Олег ШишмановРешение № 1695-МИ/28.11.2019
Жалба с вх. № МИ-10-291 от 29.11.2019 г.Определение № 16594 от 05.12.2019 г. по адм. дело № 13923/2019 по описа на ВАС
1951Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПАРешение № 1619-ЗДОИ/02.11.2019
Жалба с вх. № МИ-16-13 от 28.11.2019 г. 
1950„НЕТ ИНФО“ АДСигнал с вх. № МИ-20-360 от 20.11.2019 г.
С протоколно решение от 21.11.2019 г., на основание разпоредбата на § 1, т. 15 от ДР на ИК, не е установено нарушение.
  
1949Александър АлександровСигнал с вх. № МИ-22-530/1 от 20.11.2019 г.
Докладван на 21.11.2019 г. на заседание на ЦИК за сведение.
  

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения