Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2829-МИ
София, 28 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: отмяна на решение № 903-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Столична община, за начина на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г.

Централната избирателна комисия е държавният орган в Република България, който осъществява дейностите и упражнява контрол по прилагане на Изборния кодекс и свързаните с него нормативни актове при произвеждане на всички видове избори.

Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 2 ИК Централната избирателна комисия осъществява методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии.

След като се запозна с решение № 903-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Столична, относно начина на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. на територията на Столична община, Централната избирателна комисия установи, че решението на общинската избирателна комисия е извън тяхната компетентност, постановено при грубо и тежко нарушение на материалния закон. Сочените от ОИК правни основания чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 2 ИК за приемане на разглежданото решение не могат да санират пороците на решението, тъй като ОИК няма правомощия да тълкува решения на ЦИК или мотивите към тях, а следва да изпълнява същите.

По изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

КОНСТАТИРА и ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТ на решение № 903-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Столична община, за начина на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • всички решения