Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2863-МИ
София, 4 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от местна коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (Коалиция „Продължаваме Промяната“, „Съюз на демократичните сили“, ПП „ВМРО – Българско национално движение“, „Ние идваме“), срещу решение № 137 от 27.10.2023 г. на ОИК – Свищов

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1244 от 02.11.2023 г. чрез ОИК – Свищов, в електронен вид е постъпила административна преписка с жалба от местна коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (Коалиция „Продължаваме Промяната“, „Съюз на демократичните сили“, ПП „ВМРО – Българско национално движение“, „Ние идваме“), срещу решение № 137 от 27.10.2023 г. на ОИК – Свищов.

С решение № 137 от 27.10.2023 г. ОИК – Свищов, се е произнесла по сигнал с вх. № 157/26.10.2023 г. от местна коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (Коалиция „Продължаваме Промяната“, „Съюз на демократичните сили“, ПП „ВМРО – Българско национално движение“, „Ние идваме“), с твърдения за извършени нарушения по чл. 183 от Изборния кодекс на територията на община Свищов и конкретно, че на територията на община Свищов се разпространяват агитационни материали, издадени от ПП „ГЕРБ“, на които в плакатите на кандидата Генчо Генчев е написано „с подкрепата на: Регионалния съюз на земеделските кооперации „Дунав 2000“, Сдружение „Институт перспективи“, Съюза на пенсионерите 2004 – обединени, 21 пенсионерски клуба в община Свищов, Общинската организация на инвалидите, Съюза на слепите в България – Регионална организация – Габрово и Съюза на глухите в България – Районна организация – Плевен“.

Общинската избирателна комисия – Свищов е отхвърлила сигнала от местна коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ (Коалиция ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, „НИЕ ИДВАМЕ“) като неоснователен.

В подадената до ЦИК жалба от местна коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (Коалиция „Продължаваме Промяната“, „Съюз на демократичните сили“, ПП „ВМРО – Българско национално движение“, „Ние идваме“), се иска решение № 137 от 27.10.2023 г. на ОИК – Свищов, да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

Жалбата е допустима, а разгледана по същество – основателна.

След като се разгледа в цялост получената от ОИК – Свищов, административна преписка, Централната избирателна комисия приема:

Поставянето в агитационни материали, издадени от политически субекти, регистрирани за участие в избори, на обозначения, символи и надписи за подкрепа от неправителствени организации, движения, клубове и други на политически субект е нарушение на чл. 183 от Изборния кодекс и целта на закона.

В случая в агитационните материали на Генчо Генчев – кандидат за кмет на община Свищов, издигнат от ПП „ГЕРБ“ се съдържат надписи „с подкрепата на: Регионалния съюз на земеделските кооперации „Дунав 2000“, Сдружение „Институт перспективи“, Съюза на пенсионерите 2004 – обединени, 21 пенсионерски клуба в община Свищов, Общинската организация на инвалидите, Съюза на слепите в България – Регионална организация – Габрово и Съюза на глухите в България – Районна организация – Плевен“, което създава погрешни представи относно действително участващите политически субекти в изборите за кмет на община в Свищов, така и за дейността на посочените по-горе организации, която не може да бъде политическа, като по този начин се затруднява информирания и обективен избор на гражданите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 137 от 27.10.2023 г. ОИК – Свищов, се е произнесла по сигнал с вх. № 157/26.10.2023 г. от местна коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (Коалиция „Продължаваме Промяната“, „Съюз на демократичните сили“, ПП „ВМРО – Българско национално движение“, „Ние идваме“).

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Свищов за ново произнасяне.

Решението на Централната избирателна комисия подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • всички решения