Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 842-ПВР/НС
София, 1 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С Решение № 792-ПВР/НС от 23.10.2021 г. и Решение № 801-ПВР/НС от 25.10.2021 г. Централната избирателна комисия определи местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На 28 октомври 2021 г. в изпълнение на чл. 102, ал. 1 - 5 от Изборния кодекс в Централната избирателна комисия се проведоха консултации за назначаване съставите на СИК извън страната между парламентарно представените партии и коалиции, с участието и на една извънпарламентарна коалиция, както и на Министерството на външните работи. В хода на консултациите беше постигнато съгласие между участващите партии и коалиции.

В срок са постъпили писмените предложения на партиите и коалициите за председатели, заместник-председатели, секретари и членове на секционните избирателни комисии, както следва:

- писмо с вх. № ПВРНС-10-19 от 30.10.2021 г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“;

- писмо с вх. № ПВРНС-11-10 от 30.10.2021 г. от КП „ГЕРБ-СДС“;

- писмо с вх. № ПВРНС-11-11 от 30.10.2021 г. от КП „БСП за България“;

- писмо с вх. № ПВРНС-11-9 от 30.10.2021 г. от КП „Демократична България – Обединение“;

- писмо с вх. № ПВРНС-10-20 от 30.10.2021 г. от ПП „Движение за права и свободи“;

- писма с вх. № ПВРНС-11-13 от 30.10.2021 г. и № ПВРНС-11-13\1 от 31.10.2021 г. от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“;

- писмо с вх. № ПВРНС-11-12 от 30.10.2021 г. от КП „Продължаваме промяната“.

С писмо вх. № ПВРНС-04-1-44\1 от 01.11.2021 г. Министерството на външните работи представи своите предложения за попълване на незаетите места в съставите на секционните избирателни комисии, както и за резервни членове на СИК.

Предвид посоченото и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., съгласно приложението. Незаетите места в СИК извън страната се публикуват чрез настоящото приложение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

875-ПВР/НС/

891-ПВР/НС/

915-ПВР/НС/

937-ПВР/НС/

944-ПВР/НС/

947-ПВР/НС/

951-ПВР/НС/

953-ПВР/НС/

962-ПВР/НС/

982-ПВР/

987-ПВР/

993-ПВР/

994 -ПВР/

997-ПВР/

999-ПВР/

1010-ПВР/

1012-ПВР/

Календар

Решения