Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 951-ПВР/НС
София, 14 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. и Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната и за назначаване на членове на СИК на непопълнените в Решение № 842-ПВР/НС, Решение № 875-ПВР/НС, Решение № 891-ПВР/НС, Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. и Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. на ЦИК позиции на членове на секционни избирателни комисии, съгласно направено предложение по писма от ПВРНС-04-1-44/18/14.11.2021 г. до ПВРНС-04-1-44/30/14.11.2021 г. на Министерството на външните работи, Постъпило е и уведомление с вх. № ПВРНС-04-1-44/17/14.11.2021 г. заповед № 94 от 14.11.2021 г. на Ръководителя на ДП-Канбера. С оглед горното, след запознаване с направените предложения и след като установи, че към момента не са постъпили предложения от парламентарно представени партии и коалиции за попълване на незаети или освободени места, на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Изменя и допълва Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. и Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Освобождава Веселин Димитров Манев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322300265, Италия, Перуджа

Назначава Петя  Костадинова Замфирова, ЕГН ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 322300265, Италия, Перуджа

Освобождава Петя  Костадинова Замфирова, ЕГН ... , като ЧЛЕН на СИК № 322300265, Италия, Перуджа

Назначава Веселин Димитров Манев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322300265, Италия, Перуджа

Освобождава Здравка Димитрова Борисова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322700294, Кипър, Никозия (Посолство 1)

Назначава Марияна Антонова  Арнаудова , ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322700294, Кипър, Никозия (Посолство 1)

Освобождава Анита Иванова Лион, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)

Назначава  Живка Кирилова Костова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)

Освобождава  Боряна Петрова Владимирова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800608, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ)

Назначава Басри Гюнеш, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800608, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ)

Освобождава Надежда Симеонова Симеонова-Григорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800665, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже

Назначава Валери Валентинова Димитрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800665, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже

Освобождава Сезгин Невзатов Шерифов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326100708, Финландия, Хелзинки (Посолство)

Назначава Стефан Валентинов Василев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326100708, Финландия, Хелзинки (Посолство)

Освобождава Светла Велиславова Добрева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326600746, Швейцария, Люцерн

Назначава  Станислава Димитрова Кирилова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 326600746, Швейцария, Люцерн

Освобождава Ани Павлова Петрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300372, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 2

 Назначава Златка Николаева Василева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300372, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 2

Освобождава Мария Пеева Будакова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300425, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 2)

Назначава Илиана Петрова Чокарова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300425, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 2)

Освобождава Сергей Чавдаров Сергиев, ЕГН ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300376, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Дартфорд/Грейс, Есекс

Назначава  Владимир Величков Велинов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300376, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Дартфорд/Грейс, Есекс

Освобождава Божидар Тодоров Живков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300094, Германия ФР, Майнц 1 (Почетно консулство)

Назначава Анна-Мария Божидарова Живков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300094, Германия ФР, Майнц 1 (Почетно консулство)

Освобождава  Евгения Георгиева Драве, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300095, Германия ФР, Майнц 2 (Почетно консулство)

Назначава Катя Димитрова Чекатиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300095, Германия ФР, Майнц 2 (Почетно консулство)

Освобождава Хасан Бейсим Ферад, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300437, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу 1)

Назначава Георги  Димитров Пуков, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300437, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу 1)

Освобождава Емил Христов  Господинов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200193, Испания, Бенидорм

Назначава Гергана  Георгиева Гергинова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200193, Испания, Бенидорм

Освобождава Мохамед Орлинов Тодоров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300102, Германия ФР, Мюнхен 4 - адрес извън генералното консулство

Назначава Мария Божидарова Райкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН  на СИК № 321300102, Германия ФР, Мюнхен 4 - адрес извън генералното консулство

Освобождава Филип Юриев Андонов, ЕГН ..., като ЧЛЕН  на СИК № 324300438, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд  2)

Назначава Иво Василев Милев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300438, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд  2)

Освобождава Станислав Желязков Георгиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН  на СИК № 321300078, Германия ФР, Есен 1

Назначава Фидан Любомиров Емилов, ЕГН ..., като ЧЛЕН  на СИК № 321300078, Германия ФР, Есен 1

Освобождава Елина Тодорова Тодорова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321600166, Дания, Роскилде

Назначава Феризе Али Нури, ЕГН ..., като ЧЛЕН  на СИК № 321600166, Дания, Роскилде

Освобождава Даниела Георгиева Георгиева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200527, САЩ, Дес Плейнс 3, Център "Малката България", Илинойс

Назначава Карина Калинова Стойчева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200527, САЩ, Дес Плейнс 3, Център "Малката България", Илинойс

Освобождава Васил Димитров Борисов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322200238, Испания, Сория

Назначава Йонко Ганчев Арсенов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322200238, Испания, Сория

Освобождава Вера Лазарова Лазарова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321500147, Гърция, Нафплио

Назначава Людмила Кънчева Първанова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321500147, Гърция, Нафплио

Освобождава Полина Стойчева Тодорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300469, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутхемптън 2

Назначава Васил Захариев Запрянов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300469, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутхемптън 2

Освобождава Дилбер Сами Айдениз, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК  № 325800662, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Йорнек)

Назначава Айдън Али Хадживейсал, ЕГН ..., като ЧЛЕН  на СИК  № 325800662, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Йорнек)

Освобождава Марин Вълков Демирев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326200713, Франция, Париж (Посолство 3)

Назначава Мария  Русева Павлова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326200713, Франция, Париж (Посолство 3)

Освобождава Ганка Андреева Йорданова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800593, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер)

Назначава Красимир Асенов Камиларов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800593, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер)

Освобождава Николай Мартинов Йорданов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800593, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер)

Назначава Ниязи Реджеб Мюмюн, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800593, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер)

Освобождава Нурай Ахмед Доган, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325800594, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла)

Назначава  Фатме Мехмед Митева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325800594, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла)

Освобождава Халиме Хамди Коркмаз, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800600, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1)

Назначава Гюлимсер Рамиева Рашидова, ЕГН ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800600, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1)

Освобождава Мюмюн Салимехмед Али, ЕГН ..., като ЧЛЕН  на СИК № 325800596, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Миллет)

Назначава Мюмюн Салимехмед Хасан, ЕГН ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800596, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Миллет)

Освобождава Салих Мюмюнов Дерменджиев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800620, Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже

Назначава Аднан Рюстем Юсеин, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800620, Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже

Освобождава Аднан Рюстем Юсеин, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800620, Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже

Освобождава  Лиляна Димитрова Пенева, ЕГН ...,  като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324000343, Нова Зеландия, Окланд

Освобождава  Маргарита Георгиева Йълдъз, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324000343, Нова Зеландия, Окланд

Освобождава  Спаска Панова Добрева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324000343, Нова Зеландия, Окланд

Освобождава  Диана Стоянова Димитрова, ЕГН ...,  като ЧЛЕН на СИК № 324000343, Нова Зеландия, Окланд

Освобождава  Росен Николаев Митев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324000343, Нова Зеландия, Окланд

Освобождава Даниела Георгиева Георгиева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200527, САЩ, Дес Плейнс 3, Център "Малката България", Илинойс

Назначава Карина Калинова Стойчева, ЕГН ...., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 325200527, САЩ, Дес Плейнс 3, Център "Малката България", Илинойс

2. Утвърждава съгласно направените предложения съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

842-ПВР/НС/

875-ПВР/НС/

891-ПВР/НС/

915-ПВР/НС/

937-ПВР/НС/

944-ПВР/НС/

953-ПВР/НС/

962-ПВР/НС/

982-ПВР/

987-ПВР/

993-ПВР/

994 -ПВР/

Календар

Решения