Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 993-ПВР
София, 20 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение № 842-НС от 28.06.2021 г. на Централна избирателна комисия, последно изменено и допълнено с Решение № 987-ПВР/НС от 20 ноември 2021 г. на ЦИК

С Решение № 842-ПВР-НС от 01.11.2021 г., изменя с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г., Решение № 982-ПВР от 19 ноември 2021 г. и Решение № 987-ПВР от 20.11.2021 г. на Централната избирателна комисия, са назначени състави на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и за предстоящият нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г. В тази връзка, в Централната избирателна комисия с вх.№ ПВР-04-1-44-45 и ПВРНС-04-1-44-46- от 20.11.2021 г. са постъпили предложения от Министерството на външните работи.

С писмо вх.№ ПВР-04-1-30/1/20.11.2021 г., Министерството на външните работи ни уведомява, че поради обективни причини, свързани с епидемията от COVID-19, е закрита секция с № 321300077 – Ерфурт 1, като прилагат и Заповед № Ав-02-346/20.11.2021 г. на ръководителя на дипломатическото представителство на Република България във Федерална република Германия, Берлин. В тази връзка се налагат промени и освобождаване на членове на образуваните секции в гр. Ерфурт.

След запознаване с направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Изменя Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. и Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС, Решение № 951-ПВР/НС и Решение № 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г., Решение № 982/ПВР от 19 ноември 2021 г. и Решение № 987-ПВР от 20.11.2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Освобождава Цветослав Красимиров Кирилов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322700294, Кипър, Никозия

Освобождава Гюлназ Ниязи Сали, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Назначава Гюлтен Ниязи Хасан, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Освобождава Лиляна Стойкова Димова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200218, Испания, Мадрид, Кослада

Назначава Веселка Цветанова Василева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200218, Испания, Мадрид, Кослада

Освобождава Силвия Илиева Илиева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322200193, Испания, Бенидорм

Назначава Симона Петева Стоянова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322200193, Испания, Бенидорм

Освобождава Карина Ивелинова Николова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300052, Германия ФР, Берлин 4

Назначава Янита Василева Василева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300052, Германия ФР, Берлин 4

Освобождава Надежда Николова Колева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200523, САЩ, Далас, Тексас

Назначава Ивана Атанасова Матушева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200523, САЩ, Далас, Тексас

Освобождава Дафина Георгиева Атанасова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326600742, Швейцария, Женева

Назначава Антоанета Станчева Желева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326600742, Швейцария, Женева

Освобождава Тюркян Акиф Мехмед, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324400490, Полша, Варшава

Назначава Георги Цветков Дамянов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324400490, Полша, Варшава

Освобождава Дешка Райкова Иванова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326200724, Франция, Рен

Назначава Веселина Илиева Клисурска, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326200724, Франция, Рен

Освобождава Цветелина Константинова Фотева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300364, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1

Назначава Катя Маринова Кирилова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300364, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1

Назначава Бранимир Пламенов Станимиров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300364, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1

Назначава Цветелина Константинова Фотева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300364, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1

Освобождава Дженгиз Дурмуш, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800660, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша

Назначава Калбие Садри Идриз, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800660, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша

Назначава Ахмед Мехмед Коджаибрахим, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Освобождава Красимир Кунчев Кунчев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324100345, Норвегия, Осло Назначава Малина Филипова Койнарска, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324100345, Норвегия, Осло

Освобождава Малина Филипова Койнарска, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324100345, Норвегия, Осло

Назначава Елиз Зюлкюф Садкъ, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324100345, Норвегия, Осло Освобождава Ивалина Николаева Мирчева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322200245, Испания, Фрага

Назначава Памела Мирославова Мирчева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322200245, Испания, Фрага

Освобождава Петър Николов Петров, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200520, САЩ, Бъфало, Ню Йорк

Назначава Женя Георгиева Стефанова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200520, САЩ, Бъфало, Ню Йорк

Освобождава Петър Любомиров Анастасов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321500151, Гърция, остров Крит, Йерапетра

Освобождава Светлин Севдалинов Бърчинков, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200525, САЩ, Дес Плейнс 1, магазин "Малинчо", Илинойс

Назначава Гергана Симеонова Златкова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200525, САЩ, Дес Плейнс 1, магазин "Малинчо", Илинойс

Освобождава Надежда Юриева Манолова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800670, Турция, Истанбул, общ. Султангази

Назначава Невин Дуран Уфук, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800670, Турция, Истанбул, общ. Султангази

Освобождава Альоша Мартинов Малев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800657, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша

Назначава Веждин Николаев Младенов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800657, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша

Освобождава Гизем Мерт, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800633, Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 1)

Назначава Валентина Милкова Пенева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321000043, Белгия, Гент 2 - Синт Амандсберг

Освобождава Пламена Тодорова Христова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300049, Германия ФР, Берлин 1

Назначава Даниела Атанасова Василева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300049, Германия ФР, Берлин 1

Освобождава Деница Иванова Димитрова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322700299, Кипър, Пафос

Назначава Ивайло Цонев Колев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК№ 322700299, Кипър, Пафос

Освобождава Иво Христов Христов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322700299, Кипър, Пафос

Назначава Даниела Живкова Истилянова-Събева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322700299, Кипър, Пафос

Освобождава Цветослав Красимиров Кирилов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322700294, Кипър, Никозия Освобождава Гюлназ Ниязи Сали, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Назначава Гюлтен Ниязи Хасан, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Освобождава Елена Радославова Станева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300076, Германия ФР, Ерфурт 1

Назначава Димитър Стойчев Димитров, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300076, Германия ФР, Ерфурт 1

Освобождава Милена Стефанова Божилова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300076, Германия ФР, Ерфурт 1

Назначава Анета Божидарова Милтиядова-Долапчиева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300076, Германия ФР, Ерфурт 1

Освобождава Анета Божидарова Милтиядова-Долапчиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300077, Германия ФР, Ерфурт 2

Освобождава Димитър Стойчев Димитров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300077, Германия ФР, Ерфурт 2

Освобождава Анна Мирославова Христова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300132, Германия ФР, Щутгарт 2

Назначава Зорница Иванова Денева- Тревненска, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300132, Германия ФР, Щутгарт 2

Прилага и утвърждава Приложение 1 със съставите на секционните комисии извън страната към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

842-ПВР/НС/

875-ПВР/НС/

891-ПВР/НС/

915-ПВР/НС/

937-ПВР/НС/

944-ПВР/НС/

951-ПВР/НС/

953-ПВР/НС/

962-ПВР/НС/

982-ПВР/

987-ПВР/

994 -ПВР/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения