Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 947-ПВР/НС
София, 14 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК и Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната и за назначаване на членове на СИК на непопълнените в Решение № 842-ПВР/НС, Решение № 875-ПВР/НС,  Решение № 891-ПВР/НС, Решение  № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. и Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. на ЦИК позиции на членове на секционни избирателни комисии, съгласно направено предложение по вх. №  ПВРНС-23-303-14.11.2021 г., ПВРНС-23-304-14.11.2021 г., писма от ПВРНС-04-1-44/18/14.11.2021 г. до ПВРНС-04-1-44/26/14.11.2021 г. включително  на Министерството на външните работи. Постъпило е и уведомление с вх. № ПВРНС-04-1-44/14/13.11.2021 г. за необходимост от закриване на СИК № 324000343 в Окланд, Нова Зеландия, поради въведени от местните власти нови ограничения и мерки във връзка с COVID-19, съответно с писмо вх.№ ПВРНС-04-1-44/17/14.11.2021 г. е постъпила и заповед № 94 от 14.11.2021 г. на Ръководителя на ДП-Канбера, с което се закрива посочената секция. С оглед горното, след запознаване с направените предложения и след като установи, че към момента не са постъпили предложения от парламентарно представени партии и коалиции за попълване на незаети или освободени места, на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Изменя и допълва Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г. на ЦИК и Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Освобождава  Атанас Здравков Шуманов,  ЕГН: ...,  като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300071, Германия ФР, Дрезден 2

Назначава  Антоанета Георгиева Димитрова,  ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300071, Германия ФР, Дрезден 2

Освобождава  Гергана Цветкова Шишманова,  ЕГН: ...,  като СЕКРЕТАР на СИК № 324300386, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк

Назначава  Свилена Петкова Христова,  ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300386, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк

Освобождава  Свилена Петкова Христова,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 324300386, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк

Освобождава  Валентин Иванов Величков,  ЕГН: ...,  като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300051, Германия ФР, Берлин 3 (Посолство)

Назначава  Емилия Йорданова Нигш,  ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300051, Германия ФР, Берлин 3 (Посолство)

Освобождава  Алдомир Евгениев Алексиев,  ЕГН: ...,  като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300060, Германия ФР, Бремен 3

Назначава  Александър Ивайлов Хаджиев,  ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300060, Германия ФР, Бремен 3

Освобождава  Александър Ивайлов Хаджиев,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 321300060, Германия ФР, Бремен 3

Назначава  Гергана Иванова Ръжанкова,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300060, Германия ФР, Бремен 3

Освобождава  Марица Кънчева Кирова,  ЕГН: ...,  като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 321300090, Германия ФР, Ландсхут 1

Назначава  Нина Иванова Дамянова,  ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 321300090, Германия ФР, Ландсхут 1

Освобождава  Нина Иванова Дамянова,  ЕГН: ...,  като СЕКРЕТАР  на СИК № 321300090, Германия ФР, Ландсхут 1

Назначава  Йовчко Стойчев Калчев,  ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР  на СИК № 321300090, Германия ФР, Ландсхут 1

Освобождава  Добра Миткова Димова,  ЕГН: ...,  като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)

Назначава  Рамадан Шабан Ибриям,  ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)

Освобождава  Габриела-Мария Пламенова Жекова,  ЕГН: ...,  като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)

Назначава  Виолета Христова Йорданова,  ЕГН: ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)

Освобождава Димитър Георгиев Николов, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на  СИК № 321300074, Германия ФР, Дюселдорф 1

Освобождава  Нина Миткова Винклер,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 320200019, Австрия, Инсбрук

Назначава  Десислава Ганчева Атанасова,  ЕГН: ...,като ЧЛЕН на СИК № 320200019, Австрия, Инсбрук

Освобождава  Красимира Валентинова Пенев,  ЕГН: ...,  като СЕКРЕТАР на СИК № 320200012, Австрия, Виена - 10-ти Бецирк

Назначава  Анатолий Петков Шишманов,  ЕГН: ...,, като СЕКРЕТАР на СИК № 320200012, Австрия, Виена - 10-ти Бецирк

Освобождава  Красимира Валентинова Пенев,  ЕГН: ...,  като СЕКРЕТАР на СИК № 324300429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън 1

Назначава  Анатолий Петков Шишманов,  ЕГН: ...,, като СЕКРЕТАР на СИК № 324300429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън 1

Освобождава  Асен Ганчев Маринов,  ЕГН: ...,  като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Толуърт

Назначава  Емилия Антимова Алекова,  ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Толуърт

Освобождава  Ренета Енчева Събева,  ЕГН: ...,  като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300422, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Ричмънд ъпон Темз

Назначава  Алекс Полинов Петров,  ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300422, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Ричмънд ъпон Темз

Освобождава  Марио Николаев Динчев,  ЕГН: ...,  като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300370, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Брайтън

Назначава  Елена Росенова Христова,  ЕГН: ...;, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300370, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Брайтън

Освобождава  Милена Добрева Арабаджиева,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 324300429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън 1

Назначава  Марио Михайлов Миланов,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън 1

Освобождава  Цветана Благова Иванова,  ЕГН: ...,  като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300462, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Портсмут

Назначава  Татяна Димитрова  Тодорова,  ЕГН: ...., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300462, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Портсмут

Освобождава  Димитричка Атанасова Неделева,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 325200554, САЩ, Сейнт Питърсбърг, Флорида

Назначава  Михаил Тодоров Бояджиев,  ЕГН: ...., като ЧЛЕН на СИК № 325200554, САЩ, Сейнт Питърсбърг, Флорида

Освобождава  Стефан Бонев Стефанов,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 321300129, Германия ФР, Хановер 1

Назначава  Светослав Светославов Симеонов,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300129, Германия ФР, Хановер 1

Назначава  Сейхан Себайтин Обърниев,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300059, Германия ФР, Бремен 2

Освобождава  Юлия Арсова Хаджийска,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 321300058, Германия ФР, Бремен 1

Назначава  Мария Петрова Бакалова,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300058, Германия ФР, Бремен 1

Назначава  Цветомира Иванова Маркова,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300049, Германия ФР, Берлин 1 (Посолство)

Освобождава  Даниела Михайлова Велева,  ЕГН: ...,  като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200534, САЩ, Маунт Проспект, Илинойс

Назначава  Елена Иванова Гайдарска,  ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200534, САЩ, Маунт Проспект, Илинойс

Освобождава  Юджел Фетхи Али,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 325800664, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну

Назначава  Ейнур Фейзи Хасан,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800664, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну

Освобождава  Исмаил Мустафа Юмер,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 325800664, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну

Назначава  Керим Хасан Керим,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800664, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну

Освобождава  Анна Минчева,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 323700318, Молдова, Чадър-Лунга

Назначава  Виктор Николаевич Карабаджак,  ЕГН: ...., като ЧЛЕН на СИК № 323700318, Молдова, Чадър-Лунга

Освобождава  Йосиф Шенев Андонов,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Назначава  Танер Бедриев Хабилов,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Освобождава  Нювит Мухаремова Сюлейманова,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 325800652, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2

Назначава  Севие Али Сейдалин,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800652, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2

Освобождава  Билян Ефремов Русев,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 325800671, Турция, Истанбул, общ. Чаталджа

Назначава  Хатидже Дурмуш Хайрула,  ЕГН: ...., като ЧЛЕН на СИК № 325800671, Турция, Истанбул, общ. Чаталджа

Освобождава  Антонина Стефанова Шишкова,  ЕГН: ...,  като СЕКРЕТАР на СИК № 324300427, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 2)

Назначава  Йоанна Йовица Сейдин,  ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300427, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 2)

Освобождава  Нурай Мехмедова Топуз,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Назначава  Севда Боянова Йозаслан,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Освобождава  Шибил Искренов Косев,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 325800652, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2

Назначава  Метие Османова Арифова,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800652, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2

Освобождава  Беркант Сейдали Сали,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 325800679, Турция, Люлебургаз 2

Назначава  Ефрем Радостинов Методиев,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800679, Турция, Люлебургаз 2

Освобождава  Денислав Насков Иванов,  ЕГН: ...,  като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800647, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1

Назначава  Камен Ангелов Александров,  ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800647, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1

Освобождава  Севинч Раимова Сагламчелик,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН  на СИК № 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Назначава  Гюлназ Ниязи Сали,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН  на СИК № 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Освобождава  Розалина Асенова Златарева,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН  на СИК № 325200517, САЩ, Бостън – Билрика

Назначава  Мария Александрова Чакърова,  ЕГН: ...., като ЧЛЕН  на СИК № 325200517, САЩ, Бостън – Билрика

Освобождава  Анастасия Станчева Радева,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН  на СИК № 321300080, Германия ФР, Карлсруе 1

Назначава  Даниела Златева Тананска,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН  на СИК № 321300080, Германия ФР, Карлсруе 1

Освобождава  Елена Василева Жигина,  ЕГН: ...,  като СЕКРЕТАР на СИК № 323700315, Молдова, Тараклия (Консулство)

Назначава  Наталия Иванова Микулская,  ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 323700315, Молдова, Тараклия (Консулство)

Освобождава  Румен Руменов Райков,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 321300056, Германия ФР, Аугсбург

Назначава  Цветан Димитров Кирчев,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300056, Германия ФР, Аугсбург

Освобождава  Олга Стефанова Стоименова,  ЕГН: ...,  като ЧЛЕН на СИК № 323900323, Нидерландия, Айндховен

Назначава  Адриан Георгиев Янков,  ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900323, Нидерландия, Айндховен

Освобождава  Емил Николаев Маджаров,  ЕГН: ...,  като СЕКРЕТАР на СИК № 324300398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ланкастър

Назначава  Георги Радостинов Георгиев,  ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ланкастър

Освобождава  СУЗАНА ЮЛИЯНОВА КАРАДАЛИЕВА,  ЕГН: ...,  като СЕКРЕТАР на СИК № 322200239, Испания, Тафая

Назначава  Горан Пламенов Шекеров,  ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322200239, Испания, Тафая

Освобождава  Мария Зиновиева Димитрова,  ЕГН: ...,  като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300070, Германия ФР, Дрезден 1

Назначава  Вера Петрова Колбер,  ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300070, Германия ФР, Дрезден 1

2. Утвърждава съгласно направените предложения съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

842-ПВР/НС/

875-ПВР/НС/

891-ПВР/НС/

915-ПВР/НС/

937-ПВР/НС/

944-ПВР/НС/

982-ПВР/

994 -ПВР/

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения