Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 982-ПВР
София, 19 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение № 842-НС от 28.06.2021 г. на Централна избирателна комисия, последно изменено и допълнено с Решение № 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г. на ЦИК

С Решение № 842-ПВР-НС от 01.11.2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. и Решение № 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г. на Централната избирателна комисия, са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Във връзка с предстоящият нов (втори) избор за президент и вицепрецидент на 21.11.2021 г. в Централната избирателна комисия са постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната участвалите в консултациите за определяне на съставите на СИК извън страната политически партии и коалиции и от Министерството на външните работи, както следва:

- ПВРНС-10-20-14/18.11.2021 и ПВРНС-10-2-15/19.11.2021 от ПП „ДПС“;

- ПВРНС-11-9/8/18.11.2021 - от КП „Демократична България-Обединение“;

- ПВРНС-11-10/8/19.11.2021 - от КП „ГЕРБ-СДС“;

- ПВРНС-10-27-2/19.11.2021 г. и ПВРНС-10-27-3/19.11.2021 г. - от ПП „ИТН“;

- ПВРНС-04-1-44-43-19.11.2021- от МВнР.

След запознаване с направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Изменя и допълва Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. и Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС, Решение № 951-ПВР/НС и Решение № 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Освобождава Анелия Методиева Никова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700501, Република Северна Македония, Струмица

Назначава Борислава Георгиева Гелинска, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700501, Република Северна Македония, Струмица

Освобождава Вилдан Салиева Йълмаз, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800580, Турция, Адана

Освобождава Мехмедали Мюмюн Мехмед, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800616 Турция, Буюккаръщъран, обл. Къркларели

Назначава Маргарита Фиданова Кьопрюлюлер, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800616 Турция, Буюккаръщъран, обл. Къркларели

Освобождава Емил Стоянов Рашков, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300056, Германия ФР, Аугсбург

Назначава Ерен Асенов Камбуров, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300056, Германия ФР, Аугсбург

Освобождава Анифе Селимова Карманова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321000034, Белгия, Антверпен 3 – Мерксем

Назначава Дилбер Айдън Хайредин, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321000034, Белгия, Антверпен 3 – Мерксем

Освобождава Даниела Иванова Великова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321000034, Белгия, Антверпен 3 – Мерксем

Назначава Росица Тодорова Христова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321000034, Белгия, Антверпен 3 – Мерксем

Освобождава Сибила Емилова Стоянова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321000036, Белгия, Брюксел (Посолство 2)

Назначава Ивана Атанасова Методиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321000036, Белгия, Брюксел (Посолство 2)

Освобождава Лиляна Славчева Велева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321000038, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1

Назначава Чавдар Николаев Влъчков, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321000038, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1

Освобождава Мирена Константинова Пенчева, ЕГН ..., като ЧЛЕН   на СИК № 321000039, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 2

Назначава Татяна Асенова Левчева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321000039, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 2

Освобождава Силвия Емилиянова Атипова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321000044, Белгия, Льовен

Назначава Стоян Стоянов Ивков, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321000044, Белгия, Льовен

Освобождава Гюлхан Хикмет Хасан, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321000033, Белгия, Антверпен 2 – Берхем

Назначава Бейтула Метин Издриз, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321000033, Белгия, Антверпен 2 – Берхем

Освобождава Илияна Ангелова Николова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800650, Турция, Истанбул, общ. Картал 2

Назначава Рухан Мехмед Ахмед, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800650, Турция, Истанбул, общ. Картал 2

Освобождава Любен Павлов Чешмеджиев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320200019, Австрия, Инсбрук

Освобождава Ива Марио Стаменова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321000037, Белгия, Брюксел – Етербек

Освобождава Пенка Николаева Козлова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200195, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1)

Освобождава Елза Георгиева Тупарова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200196, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2)

Освобождава Велина Димитрова Делиева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200222, Испания, Мурсия

Освобождава Доника Атанасова Спасова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200222, Испания, Мурсия

Освобождава Сехер Исуф Исуф, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800648, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2

Назначава Нина Ненова Асенова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800648, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2

 

Освобождава Ралица Марианова Нинова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200550, САЩ, Сан Антонио, Тексас

Назначава Ана Илианова Славова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200550, САЩ, Сан Антонио, Тексас

Освобождава Антонина Иванова Дуриданова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200550, САЩ, Сан Антонио, Тексас

Назначава Драга Стойчева Маринчева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200550, САЩ, Сан Антонио, Тексас

Освобождава Димитър Николов Бекташев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200189, Испания, Арчидона

Назначава Стоян Атанасов Томов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200189, Испания, Арчидона

Освобождава Димитър Георгиев Колев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200515, САЩ, Атлантик Сити, Нортфийлд, Ню Джърси

Назначава Мартин Богданов Петранов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200515, САЩ, Атлантик Сити, Нортфийлд, Ню Джърси

Освобождава Галина Костадинова Георгиева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200515, САЩ, Атлантик Сити, Нортфийлд, Ню Джърси

Назначава Данка Петрова Петрова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200515, САЩ, Атлантик Сити, Нортфийлд, Ню Джърси

Освобождава Данка Петрова Петрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200515, САЩ, Атлантик Сити, Нортфийлд, Ню Джърси

Назначава Александра Емануилова Трифонова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200515, САЩ, Атлантик Сити, Нортфийлд, Ню Джърси

Освобождава Ирен Ангелова Величкова-Ямами, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326800755, Япония, Токио (Посолство)

Назначава Неда Атанасова Мочурова-Декова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326800755, Япония, Токио (Посолство)

Освобождава Неда Атанасова Мочурова-Декова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326800755, Япония, Токио (Посолство)

Назначава Мария Любомирова Бауренска, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326800755, Япония, Токио (Посолство)

Освобождава Мария Любомирова Бауренска, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326800755, Япония, Токио (Посолство)

Назначава Елена Русева Георгиева-Хара, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326800755, Япония, Токио (Посолство)

Освобождава Елена Русева Георгиева-Хара, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326800755, Япония, Токио (Посолство)

Назначава Милена Живкова Димитрова-Коидзуми, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326800755, Япония, Токио (Посолство)

Освобождава Елена Светославова Куцарова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326800755, Япония, Токио (Посолство)

Назначава Евгени Георгиев Алексиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326800755, Япония, Токио (Посолство)

Освобождава Пламен Мирославов Марков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326800756, Япония, Осака

Назначава Пламена Петрова Уилямсон, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326800756, Япония, Осака

Освобождава Николай Любенов Насков, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326500734, Чехия, Ихлава

Назначава Даниел Пламенов Русев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326500734, Чехия, Ихлава

Освобождава Цветелина Миланова Иванова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200541, САЩ, Норуолк, Кънектикът

Назначава Колина Кременова Колева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200541, САЩ, Норуолк, Кънектикът

Освобождава Елена Иванова Гайдарска, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200541, САЩ, Норуолк, Кънектикът

Назначава Радка Тодорова Иванова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200541, САЩ, Норуолк, Кънектикът

Освобождава Мария Милева Атанасов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200541, САЩ, Норуолк, Кънектикът

Назначава Лиляна Николова Шопова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200541, САЩ, Норуолк, Кънектикът

Освобождава Полина Йоргова Перусанова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200541, САЩ, Норуолк, Кънектикът

Назначава Анна Атанасова Ковачева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200541, САЩ, Норуолк, Кънектикът

Освобождава Евелина Христова Пещерска , ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200221, Испания, Мостолес

Назначава Виолета Кирилова Мутафова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200221, Испания, Мостолес

 

Освобождава Мирела Юлиянова Маринова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322200221, Испания, Мостолес

Назначава Цвета Койчева Койчева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322200221, Испания, Мостолес

Освобождава Паолина Николаева Николова-Ваканина, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200221, Испания, Мостолес

Назначава Искра Любомирова Нейчева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200221, Испания, Мостолес

Освобождава Илия Георгиев Куртев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200181, Испания, Мадрид (Посолство 2)

Назначава Иван Благоев Диманков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200181, Испания, Мадрид (Посолство 2)

Освобождава Румяна Иванова Йоцова-Кар, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000176, Ирландия, Енис

Назначава Валентина Костадинова Колева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000176, Ирландия, Енис

Освобождава Гентиан Фетах Кочи, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320400023, Албания, Тирана (Посолство)

Назначава Ерйон Гаши, ЕГН……………., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000176, Ирландия, Енис

Освобождава Ервис Талюри, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320400025, Албания, Корча

Назначава Юлиан Костреци, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320400025, Албания, Корча

Освобождава Емил Христов Енчев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325600572, Сърбия, Зренянин

Назначава Александра Димитрова Каймаканова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325600572, Сърбия, Зренянин

Освобождава Гергина Николова Иванова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200520, САЩ, Бъфало, Ню Йорк

Назначава Петър Николов Петров, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200520, САЩ, Бъфало, Ню Йорк

Освобождава Петър Николов Петров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200520, САЩ, Бъфало, Ню Йорк

Назначава Цветан Христов Димитров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200520, САЩ, Бъфало, Ню Йорк

Освобождава Милена Трифонова Митова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322200212, Испания, Куеляр

Назначава Петър Димитров Петров, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322200212, Испания, Куеляр

Освобождава Розалия Димитрова Николова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322200240, Испания, Тенерифе

Назначава Янко Николов Дичев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322200240, Испания, Тенерифе

Освобождава Мадлен Ивайлова Николова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200237, Испания, Сеговия

Назначава Цветомира Миткова Кончарска, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200237, Испания, Сеговия

Освобождава Виолета Станчева Грудова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200208, Испания, Йорет де Мар

Назначава Ваня Симеонова Данчева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200208, Испания, Йорет де Мар

Освобождава Мариета Вескова Николова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200216, Испания, Лерида

Назначава Теменужка Иванова Димитрова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200216, Испания, Лерида

Освобождава Теменужка Иванова Димитрова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200216, Испания, Лерида

Назначава Румяна Йорданова Христова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200216, Испания, Лерида

Освобождава Севима Кемалова Балиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200228, Испания, Памплона 1

Назначава Аделина Асенова Йосифова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200228, Испания, Памплона 1

Освобождава Силвия Ненчева Миткова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321500150, Гърция, остров Крит, Ираклио

Назначава Диана Красимирова Чамова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321500150, Гърция, остров Крит, Ираклио

Освобождава Кристиян Маринов Ангелов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321500160, Гърция, Триполи

Назначава Снежана Хариева Хашъмова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321500160, Гърция, Триполи

Освобождава Огнян Ивайлов Георгиев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320100003, Австралия, Бризбън

Назначава Георги Василев Коларски, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320100003, Австралия, Бризбън

Освобождава Изабела Неделчева Шопова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320100003, Австралия, Бризбън

Назначава Венелина Димитрова Петкова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320100003, Австралия, Бризбън

Освобождава Рая Сергеева Маринова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324000342, Нова Зеландия, Крайстчърч

Назначава Филип Викторов Наньов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324000342, Нова Зеландия, Крайстчърч

Освобождава Кирил Пенев Пеев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200561, САЩ, Хинсдейл, Илинойс

Назначава Цветозара Добромирова Кьосева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200561, САЩ, Хинсдейл, Илинойс

Освобождава Цветозара Добромирова Кьосева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200561, САЩ, Хинсдейл, Илинойс

Назначава Тодор Славейков Гагаров, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200561, САЩ, Хинсдейл, Илинойс

Освобождава Слав Тодоров Гагаров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200561, САЩ, Хинсдейл, Илинойс

Освобождава Тодор Янкулов Янкулов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200525, САЩ, Дес Плейнс 1, магазин "Малинчо", Илинойс

Назначава Николай Димитров Блянков, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200525, САЩ, Дес Плейнс 1, магазин "Малинчо", Илинойс

Освобождава Деян Руменов Кожухаров, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200528, САЩ, Детройт, Мичиган

Назначава Димитрия Георгиева Начева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200528, САЩ, Детройт, Мичиган

Освобождава Димитрия Георгиева Начева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200528, САЩ, Детройт, Мичиган

Назначава Борис Иванов Пеев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200528, САЩ, Детройт, Мичиган

Освобождава Йордан Димитров Давидов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200526, САЩ, Дес Плейнс 2, Център „Малката България“, Илинойс

Назначава Анна Николаева Стоянова-Панделова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200526, САЩ, Дес Плейнс 2, Център „Малката България“, Илинойс

Освобождава Божана Тодорова Киселинова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326100710, Финландия, Турку

Назначава Елеонора Иванова Цанева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326100710, Финландия, Турку

Освобождава Слави Стоянов Василев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322000178, Ирландия, Тюламор

Назначава Виолета Петкова Семерджиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322000178, Ирландия, Тюламор

Освобождава Аксел Мехтинов Алиев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321000043 Белгия, Гент 2 - Синт Амандсберг

Назначава Хълми Шюкрю Юсеин, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321000043 Белгия, Гент 2 - Синт Амандсберг

Освобождава Тюркян Алиосманова Моллова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300122 Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)

Назначава Анифе Хюсеин Мехмед, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300122 Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)

Освобождава Ерсин Бехчет Ибрям, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300050, Германия ФР, Берлин 2 (Посолство)

Освобождава Арзу Красимирова Димитрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300050, Германия ФР, Берлин 2 (Посолство)

Освобождава Захари Панков Иванов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300407, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Барнет и Енфийлд

Освобождава Юлиян Николаев Иванов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300477, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уорингтън

Назначава Садифе Фикриева Кисьова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300477, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уорингтън

Освобождава Садифе Фикриева Кисьова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300477, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уорингтън

Назначава Борислава Стоянова Петлешкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН   на СИК № 324300477, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уорингтън

Освобождава Иджрел Юсеин Йигитсюдаш, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800586, Турция, Бурса (Консулска канцелария)

Назначава Кремена Петкова Йоджал, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800586, Турция, Бурса (Консулска канцелария)

ПВРНС-04-1-44-43-19.11.2021-МВнР

Освобождава Деница Янчева Николокаку, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321500146, Гърция, Лариса

Назначава Атанаска Атанасова Иванова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321500146, Гърция, Лариса

Освобождава Анна Добринова Тодорова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200539, САЩ, Нашвил, Тенеси

Назначава Златка Атанасова Тодорова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200539, САЩ, Нашвил, Тенеси

Освобождава Златка Атанасова Тодорова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200539, САЩ, Нашвил, Тенеси

Назначава Красимира Йорданова Воробиева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200539, САЩ, Нашвил, Тенеси

Освобождава Красимира Йорданова Воробиева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200539, САЩ, Нашвил, Тенеси

Назначава Красимира Стефанова Александрова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200539, САЩ, Нашвил, Тенеси

Освобождава Красимира Стефанова Александрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200539, САЩ, Нашвил, Тенеси

Назначава Светла Емилова Неделяева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200539, САЩ, Нашвил, Тенеси

Освобождава Анета Иванова Нанева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324100345, Норвегия, Осло (Посолство 2)

Назначава Мария Илиева Желева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324100345, Норвегия, Осло (Посолство 2)

Освобождава Мария Илиева Желева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324100345, Норвегия, Осло (Посолство 2)

Назначава Малина Филипова Койнарска, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324100345, Норвегия, Осло (Посолство 2)

Освобождава Екатерина Димитрова Иванова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324100345, Норвегия, Осло (Посолство 2)

Назначава Стоян Михайлов Михайлов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324100345, Норвегия, Осло (Посолство 2)

Освобождава Милена Христова Пашова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324100351, Норвегия, Систранда

Назначава Александра Сергеева Симеонова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324100351, Норвегия, Систранда

Освобождава Тодор Милков Кесаровски, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324100352, Норвегия, Ставангер

Назначава Даниела Занкова Чучукова , ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324100352, Норвегия, Ставангер

Освобождава Даниела Занкова Чучукова , ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324100352, Норвегия, Ставангер

Назначава Иван Георгиев Наков, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324100352, Норвегия, Ставангер

Освобождава Иван Георгиев Наков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324100352, Норвегия, Ставангер

Назначава Валентина Стойчева Лазарова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324100352, Норвегия, Ставангер

Освобождава Радка Георгиева Атанасова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200206, Испания, Ехеа де лос Кабайерос

Назначава Веселина Тодорова Байчева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200206, Испания, Ехеа де лос Кабайерос

Освобождава Диана Дойчинова Дойчева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800585, Турция, Биледжик

Назначава Доротея Христова Бобчева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800585, Турция, Биледжик

Освобождава Нанчо Николов Стоянов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322500285, Канада, Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски

Назначава Петър Петков Гайдаров, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322500285, Канада, Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски

Освобождава Петър Петков Гайдаров, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322500285, Канада, Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски

Назначава Иво Константинов Добрев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322500285, Канада, Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски

Освобождава Иво Константинов Добрев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322500285, Канада, Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски

Назначава Антоанета Ангелова Теофилова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322500285, Канада, Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски

Освобождава Ивайло Славов Митев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322500285, Канада, Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски

Назначава Стефан Димитров Станчев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322500285, Канада, Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски

Освобождава Калина Димитрова Иванова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300115, Германия ФР, Саарбрюкен

Назначава Виктория Илиева Вутева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300115, Германия ФР, Саарбрюкен

Освобождава Йорданка Стоянова Димитрова-Атанасова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300115, Германия ФР, Саарбрюкен

Назначава Деница Петрова Чочева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300115, Германия ФР, Саарбрюкен

Освобождава Калоян Неделчев Колев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326500737, Чехия, Пардубице

Назначава Антон Валериев Канев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326500737, Чехия, Пардубице

Освобождава Нада Борисова Трайкова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326600740, Швейцария, Берн (Посолство)

Назначава Лора Руменова Миленова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326600740, Швейцария, Берн (Посолство)

Освобождава Милен Йорданов Лилов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326600740, Швейцария, Берн (Посолство)

Назначава Теодора Атанасова Филипова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326600740, Швейцария, Берн (Посолство)

Освобождава Ефрем Богданов Атанасов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326600740, Швейцария, Берн (Посолство)

Назначава Виктория Тодорова Атанасова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326600740, Швейцария, Берн (Посолство)

Освобождава Петьо Божидаров Бонев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326600747, Швейцария, Санкт Гален

Назначава Димитър Красенов Кръстев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326600747, Швейцария, Санкт Гален

Прилага и утвърждава Приложение 1 със съставите на секционните комисии извън страната към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

842-ПВР/НС/

875-ПВР/НС/

891-ПВР/НС/

915-ПВР/НС/

937-ПВР/НС/

944-ПВР/НС/

947-ПВР/НС/

951-ПВР/НС/

953-ПВР/НС/

962-ПВР/НС/

987-ПВР/

993-ПВР/

994 -ПВР/

Календар

Решения