Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 953-ПВР/НС
София, 14 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС и Решение № 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната и за назначаване на членове на СИК на непопълнените в Решение № 842-ПВР/НС, Решение № 875-ПВР/НС, Решение № 891-ПВР/НС, Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г., Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС и Решение № 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. на ЦИК позиции на членове на секционни избирателни комисии, съгласно направено предложение по писма от ПВРНС-04-1-44/31/14.11.2021 г. до ПВРНС-04-1-44/35/14.11.2021 г. на Министерството на външните работи. С оглед горното, след запознаване с направените предложения и след като установи, че към момента не са постъпили предложения от парламентарно представени партии и коалиции за попълване на незаети или освободени места, на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Изменя и допълва Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. и Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС и Решение № 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Назначава Павлина Димитрова Костова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300449, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лутън

Освобождава Анни Иванова Божилска-Неделчева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300441, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Фелъм

Назначава Ивайло Харалампиев Мойсов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300441, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Фелъм

Освобождава Александър Цанков Плахов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300475, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уестън Супер Мер

Назначава Тихомир Цециев Генов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300475, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уестън Супер Мер

Освобождава Александър Цанков Плахов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300426, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 1)

Назначава Тихомир Цециев Генов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300426, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 1)

Освобождава Медине Мюмюн Даил, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321000037, Белгия, Брюксел - Етербек

Освобождава Йоанна Павлова Ръкльова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300064, Германия ФР, Гютерсло

Назначава Величка Стоянова Григорова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300064, Германия ФР, Гютерсло

Освобождава Пенка Колева Цвяткова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300064, Германия ФР, Гютерсло

Назначава Стоянка Иванова Георгиева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300064, Германия ФР, Гютерсло

Освобождава Величка Стоянова Григорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300064, Германия ФР, Гютерсло

Освобождава Стоянка Иванова Георгиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300064, Германия ФР, Гютерсло

Освобождава Антоанета Ангелова Славова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300065, Германия ФР, Дармщат (Почетно консулство)

Назначава Асения Костадинова Капиело, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300065, Германия ФР, Дармщат (Почетно консулство)

 

Освобождава Рамадан Шабан Ибрям, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)

Назначава Ирина Иванов Гутева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАРна СИК № 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)

Освобождава Йоана Евгени Илиева-Сабугасиду, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200543, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство)

Назначава Йорданка Георгиева Евгениева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200543, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство)

Освобождава Веселин Димитров Минев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322300265, Италия, Перуджа

Назначава Ренета Георгиева Тодорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322300265, Италия, Перуджа

Освобождава Елшан Селимов Билялов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800647, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1

Назначава Нурай Мехмедова Топуз, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800647, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1

Освобождава Петя Иванова Джалева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300415, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк

Назначава Калоян Цветанов Александров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300415, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк

Освобождава Петър Асенов Младенов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323400310, Малта, Буджиба

Назначава Димитър Николаев Георгиев, с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323400310, Малта, Буджиба

Освобождава Никола Звездалинов Лалов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323400311, Малта, Сейнт Джулианс

Назначава Нели Вескова Раева, с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323400311, Малта, Сейнт Джулианс

Освобождава Светлана Николаева Големанова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326600744, Швейцария, Лозана

Назначава Павлин Григоров Димитров с ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326600744, Швейцария, Лозана

Освобождава Васил Найденов Найденов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300364, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1

Назначава Цветелина Константинова Фотева с ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300364, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1

Освобождава Цветелина Константинова Фотева с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300364, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1

Освобождава Пенко Мирославов Бенев с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300364, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1

Освобождава Лена Сонева Джантюрк, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325800601, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2)

Назначава Лида Мартинова Младенова с ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325800601, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2)

Освобождава Лида Мартинова Младенова с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800601, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2)

Освобождава Павел Панчев Вълчанов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300426, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 1)

Назначава Теодор Петков Тотев с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300426, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 1)

Освобождава Галина Пейчева Русева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300430, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Кингстън

Освобождава Димитър Ангелов Вретенарски, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326200711, Франция, Париж (Посолство 1)

Освобождава Веселин Васков Петров, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300059, Германия ФР, Бремен 2

Назначава Галина Сашева Алипиева с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300059, Германия ФР, Бремен 2

Освобождава Васил Борисов Занов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200238, Испания, Сория

Назначава Йонко Ганчев Арсенов с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200238, Испания, Сория

Освобождава Донка Ганкова Димитрова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321300054, Германия ФР, Берлин 6 - адрес извън посолството

Освобождава Дивна Димитрова Паскова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322500286, Канада, Монреал 2, Кот де Неж

Назначава Боян Недков Цонев с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322500286, Канада, Монреал 2, Кот де Неж

Освобождава Февзи Реджеб Юсеин, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800693, Турция, Чорлу, кв. Румели

Назначава Нурел Исмаил Гьокче Чифтчи с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800693, Турция, Чорлу, кв. Румели

Освобождава Айсун Шефкетова Сеидова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800648, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2

Назначава Петя Петкова Йозгюр, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800648, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2

Освобождава Васил Анастасов Чолаков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800699, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 3

Назначава Александър Харизанов Митков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800699, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 3

Освобождава Велимир Атанасов Велев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 325800700, Турция, Чорлу

Назначава Таня Николаева Димитрова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Освобождава Таня Николаева Димитрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Назначава Наталия Димитрова Рандева, ЕГН ..., като на СИК № 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Освобождава Камелия Стоянова Димитрова- Самоволска, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Назначава Христина Смиленова Лозева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Освобождава Иво Атанасов Пирянков, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300454, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич

Назначава Галина Петкова Иванова, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300454, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич

2. Утвърждава съгласно направените предложения съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

842-ПВР/НС/

875-ПВР/НС/

891-ПВР/НС/

915-ПВР/НС/

937-ПВР/НС/

944-ПВР/НС/

951-ПВР/НС/

962-ПВР/НС/

982-ПВР/

987-ПВР/

993-ПВР/

994 -ПВР/

Календар

Решения