Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 944-ПВР/НС
София, 13 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 година на ЦИК и Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 година на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната и за назначаване на членове на СИК на непопълнените в Решение № 842-ПВР/НС, Решение № 875-ПВР/НС,  Решение № 891-ПВР/НС, Решение  № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, и Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 година на ЦИК позиции на членове на секционни избирателни комисии от Министерството на външните работи и участвалите в консултациите за определяне на съставите на СИК извън страната политически партии и коалиции, както следва:

ПВРНС-23-287-13.11.2021, ПВРНС-04-1-44-15, и ПВРНС-23-293/13.11.2021 г. – предложения от МВнР, ПВРНС-11-13/11/13.11.2021- КП „ИНИ“, ПВРНС-11-13/10/13.11.2021- КП „ИНИ“, ПВРНС-22-23/8/12.11.2021- КП „ИНИ“, ПВРНС-11-9-5-11.11.2021- КП „ДБО“, ПВРНС-11-10/7/13.11.2021- от КП „ГЕРБ-СДС“,

След запознаване с направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 година на ЦИК и Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 година на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Освобождава Сейхан Сефер Джан, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800687, Турция, Текирдаг

Назначава Зюхал Талиб Хаджи, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 325800687, Турция, Текирдаг

Освобождава Мелин Метин Ислям, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800687, Турция, Текирдаг

Назначава Илхан Иляз Иляз, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 325800687, Турция, Текирдаг

Освобождава Геновева Георгиева Дублева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 320100004, Австралия, Мелбърн

Назначава Манчо Стоянов Манев, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 320100004, Австралия, Мелбърн

Освобождава Слави Иванов Бойчев, ЕГН: ... , като Член  на СИК № 320100004, Австралия, Мелбърн

Назначава Милослав Кирилов Шулев, ЕГН: ... , като Член  на  СИК № 320100004, Австралия, Мелбърн

Освобождава Йордан Пенчев Петров, ЕГН: ... , като Член  на СИК № 320100004, Австралия, Мелбърн

Назначава Мария Живкова Балева, ЕГН: ... , като Член  на  СИК № 320100004, Австралия, Мелбърн

Освобождава Веселин Коцев Белов, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320900031, Беларус, Минск (Посолство)

Назначава Лъчезар Ганев Николов, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 320900031, Беларус, Минск (Посолство)

Освобождава Снежка Иванова Куницка, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 320900031, Беларус, Минск (Посолство)

Назначава Нася Атанасова Бикова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 320900031, Беларус, Минск (Посолство)

Освобождава Янислава Стоянова Стоева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321500138, Гърция, Атина – Серафио 1

Назначава Дафинка Иванова Дешева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 321500138, Гърция, Атина – Серафио 1

Освобождава Дафинка Иванова Дешева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321500139, Гърция, Атина – Серафио 2

Назначава Янислава Стоянова Стоева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321500138, Гърция, Атина – Серафио 1

Освобождава Георги Атанасов Киров, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300421, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 3)

Назначава Шукри Салихов  Ибишев, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300421, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 3)

Освобождава Йосиф Малинов Раденков, ЕГН: ... , като Член  на СИК № 325800699, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 3

Назначава Васил Анастасов Чолаков, ЕГН: ... , като Член  на  СИК № 325800699, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 3

Освобождава Ирина Иванова Гутева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)

Назначава Рамадан Шабан Ибрям, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)

Освобождава Ани Дочева Атанасова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321600165, Дания, Орхус  
          Назначава Бистра Бойчева Манчева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 321600165, Дания, Орхус

Освобождава Росен Стефанов Чакъров, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800594, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла)

Назначава Гюлджан Реджеб Халил, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 325800594, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла)

Освобождава Айтен Мюмюн Сали, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800603, Турция, Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш)

Назначава Педри Мехмед Мустафа, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 325800603, Турция, Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш)

Освобождава Емирджан  Йълмаз, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800612, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 2)

Назначава Юммю Расимова Мустафова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 325800612, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 2)

Освобождава Емилия Христова Михайлова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800702, Турция, Ялова, Алтънова (Субашъ)

Назначава Емилия Антонова Алексиева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 325800702, Турция, Ялова, Алтънова (Субашъ)

Назначава Бекир Реджеб Бекир, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 325800609, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ, Юфтаде)

Освобождава Шенол Мюмюнов Мустантиков, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800586, Турция, Бурса (Консулска канцелария)

Назначава Тезджан Мустафа Алтън, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 325800586, Турция, Бурса (Консулска канцелария)

Назначава Димитрина Христова Гачева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 321300088, Германия ФР, Лайпциг 1

Освобождава Димитрина Христова Гачева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300089, Германия ФР, Лайпциг 2

Назначава Валентина Иванова Иванова-Вълканова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 321300089, Германия ФР, Лайпциг 2

Освобождава Емилия Бориславова Екер, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800644, Турция, Истанбул (Генерално консулство)

Назначава Емил Росинов Недков, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 325800644, Турция, Истанбул (Генерално консулство)

Освобождава Алпер Раимов Мустафов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800647, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1

Назначава Елшан Селимов Билялов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 325800647, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1

Освобождава Зекие Хашим Дюлгерова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 325800658, Турция, Истанбул, общ. Башакшехир

Назначава Кемал Фаик Халил, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 325800658, Турция, Истанбул, общ. Башакшехир

Освобождава Христо Кирилов Димитров, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 322200218, Испания, Мадрид, Кослада

Назначава Алекси Бонов Данов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 322200218, Испания, Мадрид, Кослада

Освобождава Петър Георгиев Тодоров, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326600740, Швейцария, Берн (Посолство)

Назначава Диана Красимирова Гигова-Брун, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 326600740, Швейцария, Берн (Посолство)

Назначава Стоянка Тодорова Колева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 321000046, Белгия, Хаселт

Освобождава Стоянка Тодорова Колева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 326600740, Швейцария, Берн (Посолство)

Назначава Божидара Венциславова Георгиева, ЕГН: ……….., като ЧЛЕН на  СИК № 326600740, Швейцария, Берн (Посолство)

Освобождава Неша Карамфилова Джебеджи, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800625, Турция, Ергене (Йешилтепе 1)

Назначава Исмаил Мюмюн Исмаил, ЕГН:……….., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 325800625, Турция, Ергене (Йешилтепе 1)

Освобождава Бранимир Пламенов Станимиров, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 323300308, Люксембург, Люксембург

Назначава Станислав Димитров Ангелов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 323300308, Люксембург, Люксембург

Назначава Димитрина Тодорова Бертран, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 326200718, Франция, Лион

Освобождава Златко Русланов Младенов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800692, Турция, Чанаккале, Меркез

Назначава Февиз Аптула Аптула, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 325800692, Турция, Чанаккале, Меркез

Освобождава Зюлфия Мустафа Хасан, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800601, Турция, Бурса, р. Нилюфер (Гьорюкле 2)

Назначава Юмют Мохамед Юсеин, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 325800601, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2)

Освобождава Ангел Куртелов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324700499, Република Северна Македония, Охрид

Назначава Даниел Карагюле, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на  СИК № 324700499, Република Северна Македония, Охрид

Назначава Светлана Борисова Мучанова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на  СИК № 322200226, Испания, Палма де Майорка 1

Освобождава Миглена Димитрова Димова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 1)

Назначава Емона Валентинова Станева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на  СИК № 324300411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 1)

Освобождава Ахмед Митков Баталов, ЕГН: ... , като Член  на СИК № 322200199, Испания, Витория-Гастейс

Назначава Венцислав Асенов Широв, ЕГН: ... , като Член  на  СИК № 322200199, Испания, Витория-Гастейс

Освобождава Симеон Тодоров Главчев, ЕГН: ... , като Член  на СИК № 321500142, Гърция, Атина - пл. Караискаки, ул. Псарон 4

Назначава Камен Богданов Ангелов, ЕГН: ... , като Член  на  СИК № 321500142, Гърция, Атина - пл. Караискаки, ул. Псарон 4

2. Утвърждава съгласно направените предложения съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

842-ПВР/НС/

875-ПВР/НС/

891-ПВР/НС/

915-ПВР/НС/

937-ПВР/НС/

947-ПВР/НС/

951-ПВР/НС/

953-ПВР/НС/

962-ПВР/НС/

982-ПВР/

987-ПВР/

993-ПВР/

994 -ПВР/

Календар

Решения

  • № 3522-МИ / 16.07.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Сливен

  • № 3521-МИ / 16.07.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясенково, община Венец, област Шумен

  • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения