Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 987-ПВР
София, 20 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение № 842-НС от 28.06.2021 г. на Централна избирателна комисия, последно изменено и допълнено с Решение № 982-ПВР/НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК

С Решение № 842-ПВР-НС от 01.11.2021 г., изменя с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г. и Решение № 982-ПВР от 19 ноември 2021 г. на Централната избирателна комисия, са назначени състави на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и за предстоящия нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г. В тази връзка, в Централната избирателна комисия са постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната от участвалите в консултациите за определяне на съставите на СИК извън страната политически партии и коалиции и от Министерството на външните работи, както следва:

- ПВРНС-10-20-15 от 20.11.2021-ДПС и ПВРНС-10-20-16/20.11.2021 от ПП „ДПС“;

- ПВРНС-11-11-5/19.11.2021- от КП „БСП за България“;

- ПВРНС-04-1-44-43 и ПВРНС-04-1-44-44 от 19.11.2021 г. – от МВнР.

След запознаване с направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Изменя Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. и Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС, Решение № 951-ПВР/НС и Решение № 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г. и Решение № в982/ПВР от 19 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Освобождава Христина Смиленова Лозева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Назначава Камелия Стоянова Димитрова-Самоволска, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Освобождава Боян Йорданов Дановски, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200555, САЩ, Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон

Назначава Слави Димитров Стефанов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200555, САЩ, Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон

Освобождава Слави Димитров Стефанов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200555, САЩ, Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон

Назначава Снежана Калоянова Цанева, като ЧЛЕН на СИК № 325200555, САЩ, Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон

Освобождава Иван Георгиев Леков, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200558, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния

Назначава Мариян Михайлович Бида, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200558, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния

Освобождава Мариян Михайлович Бида, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200558, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния

Назначава - Маргарита Тодорова Теохарова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200558, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния

Освобождава Маргарита Тодорова Теохарова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200558, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния

Назначава - Станимира Тодорова Атанасова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200558, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния

Освобождава Живка Кирилова Костова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)

Назначава - Даниела Красимирова Кънева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)

Освобождава Даниела Красимирова Кънева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)

Назначава Биляна Борисова Манова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)

Освобождава Васил Иванов Стоименов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)

Назначава Ралица Кирилова Александрова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)

Освобождава Ралица Кирилова Александрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)

Назначава Мариана Иванова Попзлатев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)

Освобождава Иван Иванов Атанасов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300118, Германия ФР, Фрайбург 1

Назначава Дебора Росенова Георгиева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300118, Германия ФР, Фрайбург 1

Освобождава Дебора Росенова Георгиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300118, Германия ФР, Фрайбург 1

Освобождава Цветан Николов Петров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300118, Германия ФР, Фрайбург 1

Освобождава Младен Цветанов Влашки, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300119, Германия ФР, Фрайбург 2

Назначава Слава Евгениева Аначкова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300119, Германия ФР, Фрайбург 2

Освобождава Слава Евгениева Аначкова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300119, Германия ФР, Фрайбург 2

Назначава Цветан Николов Петров, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300119, Германия ФР, Фрайбург 2

Освобождава Елена Георгиева Йочева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321300119, Германия ФР, Фрайбург 2

Назначава Светлана Цветозарова Пеева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321300119, Германия ФР, Фрайбург 2

Освобождава Светлана Цветозарова Пеева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300119, Германия ФР, Фрайбург 2

Освобождава Боян Андреев Младенов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300119, Германия ФР, Фрайбург 2

Освобождава Фатме Рамадан Ахмед, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900320, Нидерландия, Хага (Посолство 1)

Назначава Деяна Деянова Петрова , ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900320, Нидерландия, Хага (Посолство 1)

Освобождава Вера Петрова Колбер, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900320, Нидерландия, Хага (Посолство 1)

Назначава Даниел Красимиров Христов , ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900320, Нидерландия, Хага (Посолство 1)

Освобождава Златка Тенева Делгадо Гинес, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326600749, Швейцария, Цюрих 1

Назначава Мартин Росенов Кирилов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326600749, Швейцария, Цюрих 1

Освобождава Теодора Красимирова Кръстева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326600749, Швейцария, Цюрих 1

Назначава Катрин Емилова Делчева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326600749, Швейцария, Цюрих 1

Освобождава Веселин Василев Цочев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК , № 326600750, Швейцария, Цюрих 2

Назначава Камелия Радославова Чакърова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК , № 326600750, Швейцария, Цюрих 2

Освобождава Камелия Радославова Чакърова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК , № 326600750, Швейцария, Цюрих 2

Назначава Радой Павлинов Павлов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК , № 326600750, Швейцария, Цюрих 2

Освобождава Калинка Тодорова Димитрова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200202, Испания, Гуадалахара

Назначава Наталия Славчева Михайлова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200202, Испания, Гуадалахара

Освобождава Антоанела Илиянова Янкова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200201, Испания, Гандия 2

Назначава Живка Тръндева Димова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200201, Испания, Гандия 2

Освобождава Живко Илиев Стоянов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200241, Испания, Торевиеха

Назначава Фатмегюл Байрам Байрам, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200241, Испания, Торевиеха

Освобождава Светла Иванова Богданова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200207, Испания, Ибиса

Назначава Малинка Божкова Цветкова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200207, Испания, Ибиса

Освобождава Елена Иванова Алексова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200186, Испания, Алфас дел Пи

Назначава Гергана Георгиева Гергинова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200186, Испания, Алфас дел Пи

Освобождава Христилина Иванова Япаджиева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321700170, Египет, Кайро (Посолство)

Назначава Георги Богомилов Димитров, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321700170, Египет, Кайро (Посолство)

Освобождава Светослава Лъчезарова Сярова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200512, САЩ, Алтамонт Спрингс - Орландо, Флорида

Назначава Димитър Иванов Пенев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200512, САЩ, Алтамонт Спрингс - Орландо, Флорида

Освобождава Мария Миткова Ангелова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200514, САЩ, Атланта, Джорджия

Назначава Лилия Милкова Ганова-Раева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200514, САЩ, Атланта, Джорджия

Освобождава Радослав Руменов Антонов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200514, САЩ, Атланта, Джорджия

Освобождава Елисавета Данаилова Петрова-Джеретто, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200514, САЩ, Атланта, Джорджия

Освобождава Валерия Емилова Каменова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200519, САЩ, Брумал, Пенсилвания, Филаделфия

Назначава Албена Илиева Патронева-Бакалова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200519, САЩ, Брумал, Пенсилвания, Филаделфия

Освобождава Невин Себахтинова Енгин, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Назначава Хюлия Ахмед Алтън , ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Освобождава Деян Станиславов Симеонов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200563, САЩ, Чикаго (Генерално консулство)

Назначава Добри Христов Карабонев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200563, САЩ, Чикаго (Генерално консулство)

Освобождава Албена Тодорова Николова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300063, Германия ФР, Вюрцбург 2

Назначава Силвио Атанасов Георгиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300063, Германия ФР, Вюрцбург 2

Освобождава Валерия Цокова Йорданова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200544, САЩ, Ню Йорк, Куинс

Назначава Ана Атанасова Василева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200544, САЩ, Ню Йорк, Куинс

Освобождава Григор Георгиев Пренчев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326100709, Финландия, Тампере

Назначава Калина Иванова Ганчева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326100709, Финландия, Тампере

Освобождава Вулнет Влачай, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320400026, Албания, Кукъс

Назначава Едлир Лукови, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320400026, Албания, Кукъс

Освобождава Радослав Ангелов Манасиев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321300129, Германия ФР, Хановер 1

Назначава Гергана Иванова Русева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321300129, Германия ФР, Хановер 1

Освобождава Гергана Иванова Русева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300129, Германия ФР, Хановер 1

Назначава Борис Димитров Динков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300129, Германия ФР, Хановер 1

Освобождава Николай Петков Илиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300083, Германия ФР, Касел 2

Назначава Методи Велев Велев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300083, Германия ФР, Касел 2

Освобождава Йоана Руменова Бояджиева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326200717, Франция, Лил

Назначава Милена Божидарова Матанова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326200717, Франция, Лил

Освобождава Теодора Красимирова Люцканова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326200715, Франция, Бордо

Назначава Емилия Николова Змийчарова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326200715, Франция, Бордо

Освобождава Стефана Борянова Тодорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326200719, Франция, Марсилия

Назначава Светомира Стефанова Тодорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326200719, Франция, Марсилия

Освобождава Десислава Димитрова Падарева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326200720, Франция, Монпелие

Назначава Александра Евгениева Гюнкина, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326200720, Франция, Монпелие

Освобождава Калина Евгениева Матеева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326200728, Франция, Тулуза

Назначава Иван Димитров Иванов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326200728, Франция, Тулуза

Освобождава Ирена Николаева Тодорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322300262, Италия, Милано (Генерално консулство)

Назначава Светлана Методиева Ванкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322300262, Италия, Милано (Генерално консулство)

Освобождава Десислава Радославова Симеонова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322300255, Италия, Верона

Назначава Константин Иванов Костов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322300255, Италия, Верона

Освобождава Здравко Емилов Ашиков, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 320800030, Бахрейн, Манама

Назначава Татяна Стефанова Динчева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 320800030, Бахрейн, Манама

Освобождава Юлиан Ивов Атанасов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321000038, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1

Назначава Анна Чавдарова Попова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321000038, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1

Освобождава Ирена Иванова Николова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321000039, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 2

Назначава Дорита Тихомирова Златева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321000039, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 2

Освобождава Елица Драгомирова Друмева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321000041, Белгия, Варегем

Назначава Дияна Иванова Младенова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321000041, Белгия, Варегем

Освобождава Димитър Александров Славов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321000043, Белгия, Гент 2 - Синт Амандсберг

Назначава Стелиян Василев Ачков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321000043, Белгия, Гент 2 - Синт Амандсберг

Освобождава Моника Пламенова Дякова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323300308, Люксембург, Люксембург

Назначава Ефраим Челик, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800580, Турция, Адана

Освобождава Гергана Генчева Денева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322500291, Канада, Торонто (Генерално консулство 2)

Назначава Николай Георгиев Паскалев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322500291, Канада, Торонто (Генерално консулство 2)

Освобождава Емил Бориславов Грънчаров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322500284, Канада, Китченер

Назначава Валентин Николаев Вълчев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322500284, Канада, Китченер

Освобождава Здравко Любенов Димов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322500280, Канада, Вон

Назначава Стела Стоянова Пашова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322500280, Канада, Вон

Освобождава Никол Валентинова Теофанова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322500280, Канада, Вон

Назначава Здравко Любенов Димов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322500280, Канада, Вон

Освобождава Бранислава Иванова Николчовска, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322500278, Канада, Брамптън

Назначава Илия Иванов Илиев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322500278, Канада, Брамптън

Освобождава Виктория Стефанова Алексиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322500278, Канада, Брамптън

Назначава Сашка Борисова Василева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322500278, Канада, Брамптън

Освобождава Христо Стоянов Минковски, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322500282, Канада, Калгари

Назначава Георги Василев Николов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322500282, Канада, Калгари

Освобождава Антоанета Атанасова Гърбиджанова Кацарова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300445, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 1)

Назначава Десислава Железова Янева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300445, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 1)

Освобождава Бояна Стефанова Янева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300448, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 4)

Назначава Мария Иванова Ангелиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300448, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 4)

Освобождава Мариан Каменов Церов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300382, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Енискилън

Назначава Биляна Милкова Даматова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300382, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Енискилън

Освобождава Йоана Кирилова Веселинова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300403, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 1)

Назначава Ивайло Симеонов Марчев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300403, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 1)

Освобождава Росица Петрова Йорданова- Буран, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300363, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Белфаст

Назначава Васил Павлинов Василев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300363, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Белфаст

Освобождава Елена Стефанова Кафеджиева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300454, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич

Назначава Бистра Георгиева Петрова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300454, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич

Освобождава Бистра Георгиева Петрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300454, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич

Назначава Василка Костадинова Костадинова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300454, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич

Освобождава Мина Вълкова Петрова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300395, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Колчестър

Назначава Надя Иванова Пенчева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300395, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Колчестър

Освобождава Петър Костадинов Ергин, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300392, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кингс Лин

Назначава Севда Албенова Манева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300392, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кингс Лин

Освобождава Ивайло Димитров Тасев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300388, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кеймбридж 1

Назначава Даринка Жекова Добрева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300388, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кеймбридж 1

Освобождава АНА МИХАЙЛОВА АДАМОВА, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300467, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутенд-он-сии

Освобождава ДИМО СТОЯНОВ ТОДОРОВ, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300467, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутенд-он-сии

Освобождава Яна Борисова Конова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300479, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Устър/Уочестър

Назначава Емануел Евгениев Тодоров, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300479, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Устър/Уочестър

Освобождава Гинка Костадинова Костадинова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300483, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Херефорд

Назначава Величка Методиева Заимова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300483, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Херефорд

Освобождава Атанас Иванов Динчев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300433, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Тотнъм 2

Назначава Данаил Данаилов Косев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300433, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Тотнъм 2

Освобождава Мартин Йорданов Иванов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300381, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Екзитър

Назначава Мария Костова Ал-Беейни, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300381, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Екзитър

Освобождава Деница Иванова Радева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300468, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутхемптън 1

Назначава Дарина Младенова Йорданова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300468, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутхемптън 1

Освобождава Динчер Аднянов Ремзиев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300468, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутхемптън 1

Назначава Деница Иванова Радева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300468, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутхемптън 1

Освобождава Тенчо Павлов Георгиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300383, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ийстбърн

Назначава Христо Георгиев Иванов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300383, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ийстбърн

Освобождава Даниела Петрова Флорос, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300383, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ийстбърн

Назначава Камен Иванов Кръстев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300383, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ийстбърн

Освобождава Весела Любенова Димитрова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300375, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Глостър

Назначава Донка Георгиева Динчева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300375, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Глостър

Освобождава Мариян Росенов Петров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300397, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Крю

Назначава Анелия Цветанова Петрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300397, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Крю

Освобождава Георги Радостинов Георгиев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ланкастър

Назначава Ирен Янкова Ганчева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ланкастър

Освобождава Яна Емануилова Пенчева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ланкастър

Назначава Георги Радостинов Георгиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ланкастър

Освобождава Мария Димитрова Фроликова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300489, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Шефилд

Назначава Ружа Свиленова Сирманова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300489, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Шефилд

Освобождава Виктория Иванова Шишкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300489, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Шефилд

Назначава Надя Петрова Петрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300489, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Шефилд

Освобождава Ива Ивайлова Борисова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300386, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк

Назначава Марияна Николаева Пенева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300386, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк

Освобождава Иван Вълчев Рудев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300450, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 1

Назначава Михаил Георгиев Георгиев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300450, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 1

Освобождава Йордан Тодоров Тодоров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300450, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 1

Назначава Жустин Ивайлов Жеков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300450, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 1

Освобождава Калин Николаев Миленов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300477, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уорингтън

Назначава Валентина Христова Николова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300477, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уорингтън

Освобождава Тони Красимиров Ницов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Назначава Кремена Николова Йорданова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Освобождава Кремена Николова Йорданова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Назначава Нарлен Себахатинова Расимова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Освобождава Нарлен Себахатинова Расимова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Назначава Тодорка Цветанова Гаврилова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Освобождава Тодорка Цветанова Гаврилова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Назначава Спаска Георгиева Чименска, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Освобождава Катерина Георгиева Видева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300358, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Абърдийн

Назначава Стоян Василев Батаклиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300358, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Абърдийн

Освобождава КЛИМЕНТИНА ИЛИЕВА ЩЕРЕВА, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300442, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Финсбъри Парк

Назначава Ангелина Сашкова Касабова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300442, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Финсбъри Парк

Освобождава Филип Иванов Вълков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300379, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Единбург 1

Назначава Петър Иванов Тодоров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300379, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Единбург 1

Освобождава Анелия Николова Апостолова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300379, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Единбург 1

Назначава Филип Иванов Вълков, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300379, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Единбург 1

Освобождава АНДРИЯНА ИВАНОВА ЕФТИМОВА, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300390, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кент, Кентърбъри

Назначава Никола Дойнов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300390, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кент, Кентърбъри

Освобождава Велин Стефанов Йорданов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300380, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Единбург 2

Назначава Стефка Димитрова Тончева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300380, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Единбург 2

Освобождава Нина Василева Пачеманова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300484, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хъл

Назначава Даниела Красимирова Кирилова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300484, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хъл

Освобождава Атанас Георгиев Ковачев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326700753, Швеция, Гьотеборг

Назначава Георги Недков Недев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326700753, Швеция, Гьотеборг

Освобождава Мартин Радославов Модев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326700754, Швеция, Малмьо

Освобождава Камелия Любомирова Стефанова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900325, Нидерландия, Амстердам 2

Назначава Велизар Калинов Анастасов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900325, Нидерландия, Амстердам 2

Освобождава Велизар Калинов Анастасов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900325, Нидерландия, Амстердам 2

Назначава Марк Андрей Анне де Бур, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900325, Нидерландия, Амстердам 2

Освобождава Никола Тонев Джунилов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900325, Нидерландия, Амстердам 2

Назначава Йордан Калушков Великов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900325, Нидерландия, Амстердам 2

Освобождава Мина Росенова Милушева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900335, Нидерландия, Маастрихт

Назначава Теодора Делянова Иванова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900335, Нидерландия, Маастрихт

Освобождава Тефик Мехмед Басри, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900336, Нидерландия, Наймехен

Назначава Иван Димов Иванов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900336, Нидерландия, Наймехен

Освобождава Пенка Иванова Дюлгерова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 323900336, Нидерландия, Наймехен

Назначава Евсим Бахтиярова Хюсеин, ЕГН ..., като СЕКРЕРТАР на СИК № 323900336, Нидерландия, Наймехен

Освобождава Шефкие Хайреденова Шефкиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900337, Нидерландия, Ротердам

Назначава Рукия Мурад Топал, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900337, Нидерландия, Ротердам

Освобождава Ивайло Радославов Кубадинов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900337, Нидерландия, Ротердам

Назначава Сони Миленов Харизанов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900337, Нидерландия, Ротердам

Освобождава Гергана Тодорова Данаилова-Трейнър, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200516, САЩ, Балтимор, Мериленд

Назначава Павлина Николова Любенова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200516, САЩ, Балтимор, Мериленд

Освобождава Красимира Иванова Тозева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200516, САЩ, Балтимор, Мериленд

Назначава Веселина Атанасова Мерджанова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200516, САЩ, Балтимор, Мериленд

Освобождава Нина Атанасова Банкова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200516, САЩ, Балтимор, Мериленд

Назначава Аделина Милова Диловска, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325200516, САЩ, Балтимор, Мериленд

Освобождава Десислава Стефанова Чавдарова-Пеева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200516, САЩ, Балтимор, Мериленд

Назначава Таня Атанасова Стоева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200516, САЩ, Балтимор, Мериленд

Освобождава Елизабета Ериова Ласкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326600741, Швейцария, Базел

Назначава Иван Христов Иванов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326600741, Швейцария, Базел

Освобождава Марин Горанов Горанов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200521, САЩ, Вашингтон (Посолство 1)

Назначава Мила Маринова Темнялова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200521, САЩ, Вашингтон (Посолство 1)

Освобождава Андрей Евгениев Захариев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200518, САЩ, Бостън - Нютън

Назначава Радослава Иванова Иванова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325200518, САЩ, Бостън – Нютън

Освобождава Янко Атанасов Велев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300096, Германия ФР, Манхайм 1

Назначава Назми Исуф Али, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300096, Германия ФР, Манхайм 1

Освобождава Антон Емилов Андонов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300096, Германия ФР, Манхайм 1

Назначава Анифе Яшар Смаил, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300096, Германия ФР, Манхайм 1

Освобождава Митьо Красимиров Кабакчиев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300097, Германия ФР, Манхайм 2

Назначава Цанко Гатев Копаев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300097, Германия ФР, Манхайм 2

Освобождава Борис Йосифов Борисов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300097, Германия ФР, Манхайм 2

Назначава Янко Петров Янков, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300097, Германия ФР, Манхайм 2

Освобождава Борис Йосифов Борисов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300097, Германия ФР, Манхайм 2

Назначава Янко Петров Янков, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300097, Германия ФР, Манхайм 2

Освобождава Мария Божидарова Райкова, ЕГН ...., като ЧЛЕН на СИК № 321300102, Германия ФР, Мюнхен 4 - адрес извън генералното консулство

Назначава Стефан Михайлов Мулетаров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300102, Германия ФР, Мюнхен 4 - адрес извън генералното консулство

Освобождава Рамадан Шабан Ибриям, ЕГН ...., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)

Назначава Тюркян Алиосманова Моллова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)

Освобождава Музафер Мухамед Мустафа, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800601, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2)

Назначава Неше Селяхтимова Башлиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800601, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2)

Освобождава Душка Стоянова Котупова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322300250, Италия, Рим (Посолство 2)

Назначава Георги Георгиев Цветанов, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322300250, Италия, Рим (Посолство 2)

Освобождава Елена Тодорова Петрова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322300258, Италия, Колеферо

Назначава Виктория Димитрова Илиева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322300258, Италия, Колеферо

Освобождава Диана Стоянова Панчева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322300263, Италия, Неапол (Почетно консулство)

Назначава Славейка Янкова Карабобова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322300263, Италия, Неапол (Почетно консулство)

Освобождава Соня Стефанова Спасова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322300263, Италия, Неапол (Почетно консулство)

Назначава Борислав Цветанов Томов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322300263, Италия, Неапол (Почетно консулство)

Освобождава Славейка Янкова Карабобова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322300263, Италия, Неапол (Почетно консулство)

Назначава Цветанка Петрова Рангелова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322300263, Италия, Неапол (Почетно консулство)

Освобождава Борислав Цветанов Томов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322300263, Италия, Неапол (Почетно консулство)

Назначава Валентина Кръстева Николова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322300263, Италия, Неапол (Почетно консулство)

Освобождава Стефко Иванов Тухладжиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322300265, Италия, Перуджа

Назначава Николай Иванов Николов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322300265, Италия, Перуджа

Освобождава Валентина Йорданова Панова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322300266, Италия, Пескара

Назначава Галя Николова Петкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322300266, Италия, Пескара

Освобождава Вълчо Стойчев Вълчев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323400311, Малта, Сейнт Джулианс

Назначава Петър Асенов Младенов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323400311, Малта, Сейнт Джулианс

Освобождава Мария Делчева Делчева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321600165, Дания, Орхус

Назначава Даниела Николова Спиридонова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321600165, Дания, Орхус

Освобождава Даниела Николова Спиридонова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321600165, Дания, Орхус

Назначава Делян Антоанов Митев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321600165, Дания, Орхус

Освобождава Стоян Стефанов Бакърджиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321600164, Дания, Олборг

Назначава Иван Стефанов Павлов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321600164, Дания, Олборг

Освобождава Милица Георгиева Василева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321600164, Дания, Олборг

Назначава Георги Желязков Чапаров , ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321600164, Дания, Олборг

Освобождава Георги Желязков Чапаров , ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321600164, Дания, Олборг

Назначава Емилия Тодорова Тодорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321600164, Дания, Олборг

Освобождава Диана Йонкова Демирова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321600161, Дания, Копенхаген (Посолство)

Назначава Марина Василева Чолакова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321600161, Дания, Копенхаген (Посолство)

Освобождава Марина Василева Чолакова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321600161, Дания, Копенхаген (Посолство)

Освобождава Стоян Атанасов Ламбрев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321600166, Дания, Роскилде

Назначава Елина Тодорова Тодорова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321600166, Дания, Роскилде

Освобождава Денис Мариянов Вълчев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321600166, Дания, Роскилде

Назначава Веселина Пламенова Тотева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321600166, Дания, Роскилде

Освобождава Светослава Симеонова Димова , ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321600166, Дания, Роскилде

Назначава Мартин Димитров Генчев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321600166, Дания, Роскилде

Освобождава Деница Викторова Дешкова, ЕГН ...0, като ЧЛЕН на СИК № 321600166, Дания, Роскилде

Освобождава Иван Свиленов Пенчев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321600162, Дания, Норебро

Назначава Константин Василев Койчев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321600162, Дания, Норебро

Освобождава Константин Василев Койчев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321600162, Дания, Норебро

Освобождава Яна Максимова Боозова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321600162, Дания, Норебро

Назначава Яна Живкова Янкова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321600162, Дания, Норебро

Освобождава Яна Живкова Янкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321600162, Дания, Норебро

Освобождава Марияна Бончева Бонева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321600167, Дания, Тааструп

Назначава Клаудия Илиева Великова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321600167, Дания, Тааструп

Освобождава Филип Йорданов Янков, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321600167, Дания, Тааструп

Назначава Диана Йонкова Демирова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321600167, Дания, Тааструп

Освобождава Албена Харалампиева Величкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200008, Австрия, Велс

Назначава Кирил Пенчев Чокчев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200008, Австрия, Велс

Освобождава Александър Куртев Иванов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 320200011, Австрия, Виена - 9-ти Бецирк

Назначава Михаил Петров Рушанов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 320200011, Австрия, Виена - 9-ти Бецирк

Освобождава Аника Атанасова Димитрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200011, Австрия, Виена - 9-ти Бецирк

Назначава Емил Ванков Иванов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200011, Австрия, Виена - 9-ти Бецирк

Освобождава Мариана Маринова Димитрова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 320200014, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк

Назначава Станимира Николаева Плачкова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 320200014, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк

Освобождава Станимира Николаева Плачкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200014, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк

Назначава Ана Димитрова Боцева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200014, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк

Освобождава Руслан Бориславов Димов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200014, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк

Назначава Мирослав Иванов Банков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200014, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк

Освобождава Асен Асенов Антов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200014, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк

Назначава Димитър Симеонов Иванов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200014, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк

Освобождава Мила Великова Николова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200019, Австрия, Инсбрук

Назначава Асен Асенов Антов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200019, Австрия, Инсбрук

Освобождава Слав Ивайлов Иванов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 320200016, Австрия, Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации)

Назначава Адриана Емилова Йорданова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 320200016, Австрия, Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации)

Освобождава Адриана Емилова Йорданова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200016, Австрия, Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации)

Назначава Евгения Димчева Генова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200016, Австрия, Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации)

Освобождава Любомир Иванов Ангелов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320200018, Австрия, Залцбург

Назначава Румяна Александрова Нецова-Богданова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320200018, Австрия, Залцбург

Освобождава Румяна Александрова Нецова-Богданова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200018, Австрия, Залцбург

Назначава Милко Лъчезаров Адамов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200018, Австрия, Залцбург

Освобождава Милослав Кирилов Шулев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320100004, Австралия, Мелбърн

Назначава Петър Михиленов Петров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320100004, Австралия, Мелбърн

Освобождава Лора Георгиева Коцева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 320100006, Австралия, Сидни

Назначава Стоян Иванов Петков, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 320100006, Австралия, Сидни 

Освобождава Иван Любенов Пенев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)

Назначава Стефка Събева Борисова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)

Назначава Вилияна Валентинова Карастоянова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300078, Германия ФР, Есен 1

Освобождава Красимир Димитров Димитров, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300125, Германия ФР, Хайделберг

Назначава Кристиан Димитров Савов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300125, Германия ФР, Хайделберг

Освобождава Кристиан Димитров Савов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300125, Германия ФР, Хайделберг

Освобождава Илияна Николаева Николова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300131, Германия ФР, Щутгарт 1

Назначава Росица Спасова Томова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300131, Германия ФР, Щутгарт 1

Освобождава Росица Спасова Томова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300131, Германия ФР, Щутгарт 1

Назначава Росица Ангелова Василева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300131, Германия ФР, Щутгарт 1

Освобождава Росица Ангелова Василева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300131, Германия ФР, Щутгарт 1

Освобождава Анна Мирославова Христова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300132, Германия ФР, Щутгарт 2

Назначава Зорница Иванова Денева- Тревненска, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300132, Германия ФР, Щутгарт 2

Освобождава Петър Манолов Донев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300133, Германия ФР, Щутгарт 3

Назначава Капка Маринова Донева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300133, Германия ФР, Щутгарт 3

Освобождава Калинка Маргаритова Ангелова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300133, Германия ФР, Щутгарт 3

Назначава Вера Димитрова Пенева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300133, Германия ФР, Щутгарт 3

Освобождава Вера Димитрова Пенева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300133, Германия ФР, Щутгарт 3

Назначава Калинка Маргаритова Ангелова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300133, Германия ФР, Щутгарт 3

Освобождава Миглена Димитрова Димитрова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200552, САЩ, Сан Франциско, Калифорния

Назначава Галя Венциславова Гутинова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200552, САЩ, Сан Франциско, Калифорния

Освобождава Галя Венциславова Гутинова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200552, САЩ, Сан Франциско, Калифорния

Назначава Георги Кръстев Ставрев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200552, САЩ, Сан Франциско, Калифорния.

Прилага и утвърждава Приложение 1 със съставите на секционните комисии извън страната към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

842-ПВР/НС/

875-ПВР/НС/

891-ПВР/НС/

915-ПВР/НС/

937-ПВР/НС/

944-ПВР/НС/

951-ПВР/НС/

953-ПВР/НС/

962-ПВР/НС/

982-ПВР/

993-ПВР/

994 -ПВР/

997-ПВР/

Календар

Решения