Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1012-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение № 842-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на Централна избирателна комисия, последно изменено и допълнено с Решение № 1010-ПВР от 21 ноември 2021 г. на ЦИК

С Решение № 842-ПВР-НС от 01.11.2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021 г., Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г., Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г., Решение № 987-ПВР от 19 ноември 2021 г., Решение № 987-ПВР от 20.11.2021 г., Решение № 993-ПВР от 21.11.2021 г., Решение № 994-ПВР от 21.11.2021 г, Решение № 999-ПВР от 21.11.2021 г. и Решение № 1010-ПВР от 21.11.2021 г. на Централната избирателна комисия, са назначени състави на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и за предстоящият нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г. В тази връзка, в Централната избирателна комисия с вх. № ПВР-04-1-44/55/21.11.2021 г. г. и ПВР-04-1-44/56/21.11.2021 г., са постъпили предложения от Министерството на външните работи.

След запознаване с направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Изменя Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021 г., Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г., Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г., Решение № 987-ПВР от 19 ноември 2021 г., Решение № 987-ПВР от 20.11.2021 г., Решение № 993-ПВР от 21.11.2021 г., Решение № 994-ПВР от 21.11.2021 г, Решение № 999-ПВР от 21.11.2021 г. и Решение № 1010-ПВР от 21.11.2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Освобождава Йорданка Симеонова Йорданова като СЕКРЕТАР в СИК № 322500286, Канада, Монреал 2, Кот де Неж,

Назначава Мария Динкова Тюркеджиева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР в СИК № 322500286, Канада, Монреал 2, Кот де Неж .

Освобождава Анна Кръстева Коларова като СЕКРЕТАР в СИК № 325200519, САЩ, Брумал, Пенсилвания, Филаделфия,

Назначава Валерия Емилова Каменова, ЕГН … като СЕКРЕТАР в СИК № 325200519, САЩ, Брумал, Пенсилвания, Филаделфия.

Освобождава Велимира Рангелова Рангелова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто

Назначава Таня Тончева Тонева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто

Освобождава Галина Миткова Домусчиева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто

Назначава Любомира Сашева Цветанова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто

Освобождава Цветелина Колева Петрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто

Назначава Антон Иванов Русинов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто

Освобождава Галина Маркова Рангелова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто

Назначава Кремена Йорданова Русева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто

Прилага и утвърждава Приложение 1 със съставите на секционните комисии извън страната към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

842-ПВР/НС/

1010-ПВР/

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения