Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 997-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 842-ПВР/НС от 01.11.2021 г., поправки на технически грешки в Решение № 947-ПВР/НС от 14.11.2021 г. и Решение № 987-ПВР от 20.11.2021 г. на ЦИК и промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 947-ПВР/НС от 14.11.2021 г. на ЦИК и в Решение № 987-ПВР от 20.11.2021 г. като вместо „Вера Петрова Колбер, ЕГН …“ да се чете „Вера Петрова Кьоглер, ЕГН …“.

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 987-ПВР от 20.11.2021 г., като вместо „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900320, Нидерландия, Хага (Посолство 1)“, да се чете „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300070, Германия ФР, Дрезден 1“.

ИЗМЕНЯ Решение № 842-ПВР/НС от 01.11.2021 г. в частта относно броя на членовете на СИК № 321300070, Германия ФР, Дрезден 1, като определя 6-членен състав.

Назначава Вера Петрова Кьоглер, ЕГН …, за член на СИК № 321300070, Германия ФР, Дрезден 1.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

842-ПВР/НС/

987-ПВР/

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения