Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 994 -ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение № 842-НС от 28.06.2021 г. на Централна избирателна комисия, последно изменено и допълнено с Решение № 993-ПВР/НС от 20 ноември 2021 г. на ЦИК

С Решение № 842-ПВР-НС от 01.11.2021 г., изменя с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г., Решение № 987-ПВР от 19 ноември 2021 г., Решение № 987-ПВР от 20.11.2021 г.  и Решение № 993-ПВР от 20.11.2021 г на Централната избирателна комисия, са назначени състави на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и за предстоящият нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.  В тази връзка, в Централната избирателна комисия с вх.№ ПВРНС-04-1-39/21.11.2021 и ПВРНС-04-1-39/21.11.2021-МВнР г. jeui са постъпили предложения от Министерството на външните работи.

След запознаване с направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Изменя Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. и Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС, Решение № 951-ПВР/НС и Решение № 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г., Решение № 982/ПВР от 19 ноември 2021 г. и Решение № 987-ПВР от 20.11.2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Освобождава Веселина Иванова Тошева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322500286, Канада, Монреал 2, Кот де Неж

Назначава Яна Томова Беличка, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322500286, Канада, Монреал 2, Кот де Неж

Освобождава Яна Томова Беличка, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322500286, Канада, Монреал 2, Кот де Неж

Назначава Йорданка Симеонова Йорданова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322500286, Канада, Монреал 2, Кот де Неж

Освобождава Светослав Божидаров Радулов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322500287, Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк

Назначава Диляна Великова Майсторова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322500287, Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк

Освобождава Николай Пламенов Христов, ЕГН ..., като ЧЛЕН  на СИК № 322500287, Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк

Назначава Явор Милчев Антов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322500287, Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк

Освобождава Силвия Миланова Великова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 322500288, Канада, Монреал 4, Южен бряг

Назначава Милена Динева Иванова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 322500288, Канада, Монреал 4, Южен бряг

Освобождава Силвия Симеонова Тодорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН  на СИК № 322500288, Канада, Монреал 4, Южен бряг

Назначава Илияна Пенчева Арнаудова, ЕГН ..., като ЧЛЕН  на СИК № 322500288, Канада, Монреал 4, Южен бряг

Освобождава Илияна Пенчева Арнаудова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР  на СИК № 322500288, Канада, Монреал 4, Южен бряг

Назначава Никола Радков Рачев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР  на СИК № 322500288, Канада, Монреал 4, Южен бряг

Освобождава Георги Мирославов Йорданов, ЕГН ..., като ЧЛЕН  на СИК № 322500288, Канада, Монреал 4, Южен бряг

Назначава Иван Темелков Проданов, ЕГН ..., като ЧЛЕН  на СИК № 322500288, Канада, Монреал 4, Южен бряг

Освобождава Юлия Давидова Маринова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800644, Турция, Истанбул (Генерално консулство)

Назначава Стойка Тодорова Христова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800644, Турция, Истанбул (Генерално консулство)

Освобождава Нина Ненова Асенова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800648, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2

Назначава Ивайло Бориславов Рангелов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800648, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2

Освобождава Селиме Алиосманова Мехмедова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Назначава Николай Магриотов Едрев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Освобождава Калбие Садри Идриз, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800660, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша

Назначава Ивелин Георгиев Илиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800660, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша

Освобождава Гюлтен Ниязи Хасан, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Назначава Михайл Асенов Ангелов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Освобождава Невин Дуран Уфук, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800670, Турция, Истанбул, общ. Султангази

Назначава Петя Георгиева Грудова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800670, Турция, Истанбул, общ. Султангази

Назначава Нурджан Дуван Юсеин, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800601, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2)

Освобождава Веждин Николаев Младенов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800657, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша

Назначава Владимир Кирчев Николов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800657, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша

Освобождава Полина Руменова Йорданова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300391, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Килкийл

Назначава Весела Валериева Стоянова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300391, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Килкийл

Освобождава Росмари Пламенова Мерсинкова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК №324300408, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Бромли

Назначава Пламен Кирилов Христов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК №324300408, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Бромли

Освобождава Любомирка Гълъбова Ванева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК ,№ 324300416, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Кройдън

Назначава Димитрина Стоименова Николова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК ,№ 324300416, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Кройдън

Освобождава Даниела Петрова Бъндева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300378, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Дънди

Назначава Розалина Мирославова Христова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300378, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Дънди

Освобождава Валентина Тодорова Митева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300378, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Дънди

Назначава Даниела Петрова Бъндева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300378, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Дънди

Освобождава Явор Петров Петров, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300424,Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Сатън 1

Назначава Севдалина Лалева Радулова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300424,Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Сатън 1

Освобождава Илиана Петрова Чакарова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300425, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 2)

Назначава Димитър Милчев Недялков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300425, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 2)

Освобождава Ния Цанкова Цветанова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300446, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 2)

Назначава Диана Пенчева Спасова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300446, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 2)

Освобождава Даниела Желязкова Стойчева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300486, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 2

Назначава Кремена Николова Йорданова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300486, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 2

Освобождава Кремена Николова Йорданова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Освобождава Светлозара Светославова Занева-Величкова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300486, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 2

Назначава Тодорка Цветанова Гаврилова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300486, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 2

Освобождава Тодорка Цветанова Гаврилова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Освобождава Саша Стоянова Василева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР  на СИК № 324300486, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 2

Назначава Елена Иванова Димитрова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300486, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 2

Освобождава Борис Юриев Асенов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800659, Истанбул, общ. Бейликдюзю

Назначава Яни Иванов Байчев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800659, Истанбул, общ. Бейликдюзю

Освобождава Хайри Йозкан, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325800661, Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач)

Назначава Стефан Мариянов Диханов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325800661, Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач)

Освобождава Юлияна Рангелова Самуилова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800669, Истанбул, общ. Султанбейли

Назначава Тодор Атанасов Дробенов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800669, Истанбул, общ. Султанбейли

Освобождава Гергана Георгиева Гергинова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200193, Испания, Бенидорм

Назначава Владислав Венциславов Георгиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200193, Испания, Бенидорм

Назначава Росен Здравков Здравков, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200222, Испания, Мурсия

Освобождава Юли Огнемиров Юлиянов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200193, Испания, Бенидорм

Назначава Ганка Аврамова Владимирова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200193, Испания, Бенидорм

Назначава Тереза Стефанова Азманова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200193, Испания, Бенидорм

Назначава Русан Атанасов Петков, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200195, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1)

Назначава Галина Георгиева Янакиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200196, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2)

Освобождава Зоя Григорова Методиева  , ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322200200, Испания, Гандия 1

Назначава Ирена Станчева Катъкова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 322200200, Испания, Гандия 1

Освобождава Нели Георгиева Анаснасова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200200, Испания, Гандия 1

Назначава Росинка Иванова Лалова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200200, Испания, Гандия 1

Освобождава Илияна Георгиева Димитрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200201, Испания, Гандия 2

Назначава Теодора Кирилова Александрова, ЕГН ..., ЧЛЕН на СИК № 322200201, Испания, Гандия 2

Прилага и утвърждава Приложение 1 със съставите на секционните комисии извън страната към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

842-ПВР/НС/

875-ПВР/НС/

891-ПВР/НС/

915-ПВР/НС/

937-ПВР/НС/

944-ПВР/НС/

947-ПВР/НС/

951-ПВР/НС/

953-ПВР/НС/

962-ПВР/НС/

982-ПВР/

987-ПВР/

993-ПВР/

999-ПВР/

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения