Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 875-ПВР/НС
София, 7 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

След приемането на Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 година на ЦИК в Централната избирателна комисия постъпиха предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната и за назначаване на членове на СИК на непопълнените в Решение № 842-ПВР/НС позиции на членове на секционни избирателни комисии от Министерството на външните работи и участвалите в консултациите за определяне на съставите на СИК извън страната политически партии и коалиции.

От Министерството на външните работи предложенията постъпиха в ЦИК с писма със следните входящи номера:

ПВРНС-04-1-44 /3/ от 3.11.2021 г.

ПВРНС-04-1-44 /4/ от 4.11.2021 г.

ПВРНС-04-1-44 /5/ от 5.11.2021 г.

ПВРНС-04-1-44 /6/ от 7.11.2021 г.

От ПП „Има такъв народ“ предложенията постъпиха в ЦИК с писма със следните входящи номера:

ПВРНС-10-19 /2/ от 4.11.2021 г.

ПВРНС-10-19 /3/ от 5.11.2021 г.

От КП „ГЕРБ-СДС“ предложенията постъпиха в ЦИК с писма със следните входящи номера:

ПВРНС-11-10 /1/ от 2.11.2021 г.

ПВРНС-11-10 /2/ от 4.11.2021 г.

ПВРНС-11-10 /3/ от 5.11.2021 г.

ПВРНС-11-10 /4/ от 7.11.2021 г.

От КП „БСП за България“ предложенията постъпиха в ЦИК с писма със следните входящи номера:

ПВРНС-11-11 /1/ от 2.11.2021 г.

ПВРНС-11-11 /2/ от 4.11.2021 г.

От КП „Демократична България“ предложенията постъпиха в ЦИК с писма със следните входящи номера:

ПВРНС-23-166 от 5.11.2021 г.

От ПП „Движение за права и свободи“ предложенията постъпиха в ЦИК с писма със следните входящи номера:

ПВРНС-10-20/1/ от 4.11.2021 г.

ПВРНС-10-20/2/ от 4.11.2021 г.

ПВРНС-10-20/3/ от 5.11.2021 г.

ПВРНС-10-20/4/ от 5.11.2021 г.

От КП „Изправи се! Ние идваме!“ предложенията постъпиха в ЦИК с писма със следните входящи номера:

ПВРНС-11-13/2/ от 2.11.2021 г.

ПВРНС-11-13/2/ от 2.11.2021 г.

ПВРНС-11-13/2/ от 2.11.2021 г.

ПВРНС-10-19 /4/ от 7.11.2021 г.

От КП „Продължаваме промяната“ предложенията постъпиха в ЦИК с писмо с вх. № ПВРНС-22-186 от 6.11.2021 г.

След като обсъди направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., на Централната избирателна комисия и НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Освобождава Татяна Филипова Титц, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300078, Германия ФР, Есен 1.

Назначава Татяна Филипова Титц, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 321300079, Германия ФР, Есен 2.

Назначава Димитър Георгиев Николов, ЕГН: ... като член на СИК №321300074,

Освобождава Емил Емил Криспин, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 322200239, Испания, Тафая

Назначава Диана Бойкова Сугарева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 322200239, Испания, Тафая

Назначава Сузана Юлианова Карадалиева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 322200239, Испания, Тафая

Освобождава Даниела Илиева Първанова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321500144, Гърция, Каламата

Назначава Владислав Евтимов Димитров, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 321500144, Гърция, Каламата

Освобождава Владислав Евтимов Димитров, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321500151, Гърция, остров Крит, Йерапетра

Назначава Снежана Ангелова Славова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 321500151, Гърция, остров Крит, Йерапетра

Освобождава Антоанета Недялкова Недкова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 323900338, Нидерландия, Тилбург

Назначава Димитър Кирилов Димитров, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 323900338, Нидерландия, Тилбург

Освобождава Атанаска Кънчева Костадинова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 323900332, Нидерландия, Енсхеде

Назначава Нишо Венциславов Танев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 323900332, Нидерландия, Енсхеде

Освобождава Надалина Величкова Младенова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800617, Турция, Гебзе 1

Назначава Владислав Валентинов Сарнацки, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 325800617, Турция, Гебзе 1

Освобождава Евгения Вергилова Петрова-Костов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300058, Германия ФР, Бремен 1

Назначава Диана Ангелова Дончева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 321300058, Германия ФР, Бремен 1

Освобождава Павлета Димитрова Желязкова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 323900325, Нидерландия, Амстердам 2

Назначава Галина Андонова Яналиева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 323900325, Нидерландия, Амстердам 2

Освобождава Емине Нуриева Даудова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900339, Нидерландия, Утрехт

Назначава Десислава Недялкова Гочева, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 323900339, Нидерландия, Утрехт

Освобождава Ралица Георгиева Триова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 322200226, Испания, Палма де Майорка 1

Назначава Евгения Иванова Попова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 322200226, Испания, Палма де Майорка 1

Освобождава Ирена Пенчева Александрова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК, № 321300089, Германия ФР, Лайпциг 2

Назначава Валентина Иванова Иванова-Вълканова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК, № 321300089, Германия ФР, Лайпциг 2

Освобождава Маринела Динкова Колева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК, № 324400491, Полша, Краков

Назначава Стела Иванова Николова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК, № 324400491, Полша, Краков

Освобождава Петя Ивайлова Андреева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК  № 325800579, Турция, Анкара, Синджан Тандоган

Назначава Мариана Иванова Салкова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК  № 325800579, Турция, Анкара, Синджан Тандоган

 Освобождава Трифон Трифонов Белев, ЕГН: ... като ЧЛЕН на СИК № 320400025, Албания, Корча

Назначава Елена Страшимирова Деянова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 320400025, Албания, Корча

Освобождава Деля Райчева Станева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 321300077, Германия ФР, Ерфурт 2

Назначава Елена Пеева Йорданова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 321300077, Германия ФР, Ерфурт 2

Освобождава Елена Страшимирова Деянова, ЕГН: ... , като  ЧЛЕН на СИК № 321300084, Германия ФР, Кобленц 1

Назначава Методи  Георгиев Понев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300084, Германия ФР, Кобленц 1

Освобождава Цветомир Руменов Милошов, ЕГН: ... , като  ЧЛЕН на СИК № 322200246, Испания, Хатива 1

Назначава Методи  Георгиев Понев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 322200246, Испания, Хатива 1

Освобождава Татяна Минчева Лашова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 326500732, Чехия, Прага (Посолство 2)

Назначава  Ирина Христова Иванова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 326500732, Чехия, Прага (Посолство 2)

Освобождава Кристина Петрова Кронин, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200521, САЩ, Вашингтон (Посолство 1)

Назначава Константин Страхилов Хаджипанзов, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ СИК № 325200521, САЩ, Вашингтон (Посолство 1)

Освобождава Константин Страхилов Хаджипанзов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200521, САЩ, Вашингтон (Посолство 1)

Назначава Кольо Запрянов Запрянов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ СИК № 325200521, САЩ, Вашингтон (Посолство 1)

Освобождава Кольо Запрянов Запрянов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 325200521, САЩ, Вашингтон (Посолство 1)

Назначава Десислава Тодорова Тодорова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 325200521, САЩ, Вашингтон (Посолство 1)

Освобождава  Стоян Стоянов Ивков, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321000044, Белгия, Льовен

 Назначава Георги Христов Йорданов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321000044, Белгия, Льовен

Освобождава  Стоянка Тодорова Колева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 321000046, Белгия, Хаселт

Назначава Даниела Иванова Георгиева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 321000046, Белгия, Хаселт

Освобождава Станислав Димитров Ангелов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 323300308, Люксембург, Люксембург

Назначава Гергана Симеонова Алуминова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 323300308, Люксембург, Люксембург

Освобождава  Нериман Ибрахимова Коренарска, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК  № 325200561, САЩ, Хинсдейл, Илинойс

Назначава Апостол Иванов Апостолов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 325200561, САЩ, Хинсдейл, Илинойс

Освобождава Надя Станимирова Михайлова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800608, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ)

Назначава Боряна Петрова Владимирова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800608, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ)

Освобождава  Деляна Райчева Велева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300054, Германия ФР, Берлин 6 - адрес извън посолството

Назначава Виктория Димитрова Костова,ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300054, Германия ФР, Берлин 6 - адрес извън посолството

Освобождава Валери Валентинов Ангелов, ЕГН: ... , като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300127, Германия ФР, Хамбург 2 – адрес извън почетното консулство

Назначава Богомил Божидаров Паралчев, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300127, Германия ФР, Хамбург 2 – адрес извън почетното консулство

Освобождава Веляна Илиева ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300084, Германия ФР, Кобленц 1

Назначава Адриана Емилова Йорданова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК  № 320200016, Австрия, Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации)

Освобождава Мария Калинова Кривачкова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300052, Германия ФР, Берлин 4 (Посолство)

Назначава Карина Ивелинова Николова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300052, Германия ФР, Берлин 4 (Посолство)

Назначава Мария Калинова Кривачкова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300053, Германия ФР, Берлин 5 - адрес извън посолството

Назначава Евгения Георгиева Дъгарадина, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300054, Германия ФР, Берлин 6 - адрес извън посолството

Освобождава Красимир Кунчев Кунчев, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324100344, Норвегия, Осло (Посолство 1)

Назначава Блажка Руменова Попова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДСТЕЛ на СИК № 324100344, Норвегия, Осло (Посолство 1)

Освобождава Блажка Руменова Попова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324100344, Норвегия, Осло (Посолство 1)

Назначава Мария Невинова Желева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324100344, Норвегия, Осло (Посолство 1)

Освобождава Елияна Милкова Ангелова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 322500292, Канада, Уинипег

Назначава Ния Красимирова Бадьокова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 322500292, Канада, Уинипег

Освобождава Цветанка Константинова Радева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000175, Ирландия, Дъблин 2

Назначава Владимир Василев Владимиров, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК  № 322000175, Ирландия, Дъблин 2

Освобождава Мартин Руменов Васев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК  № 324700502, Република Северна Македония, Щип

Назначава Борче Пачемски, ЕГН: ... като ЧЛЕН на СИК № 324700502, Република Северна Македония, Щип

Назначава Петя Радославова Христова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 321300055, Германия ФР, Берлин 7 – адрес извън посолството

Назначава Десислава Валериева Димитрова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300055, Германия ФР, Берлин 7 – адрес извън посолството

Назначава Весела Бориславова Ацева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК№ 321300055, Германия ФР, Берлин 7 – адрес извън посолството

Назначава Георги Радомиров Драголов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300058, Германия ФР, Бремен 1

Назначава Митко Мариянов Ангелов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК  № 321300066, Германия ФР, Дитценбах 1

Назначава Анастасия Ангелова Пиронело, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 321300072, Германия ФР, Дуисбург 1

Назначава Лили Димитрова Симова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300072, Германия ФР, Дуисбург 1

Назначава Христена Евгениева Пашаланова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК  № 321300074, Германия ФР, Дюселдорф 1

Назначава Михаил Радев Иванов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300079, Германия ФР, Есен 2

Назначава Цецка Николова Ценова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300086, Германия ФР, Кьолн 1

Назначава Ива Петкова Тодорова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 321300087, Германия ФР, Кьолн 2

Назначава Благовеста Росенова Колева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300091, Германия ФР, Ландсхут 2

Назначава Тодор Димов Генов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300104, Германия ФР, Мюнстер (Почетно консулство)

Назначава Симо Славиев Ангелов, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК  № 321300106, Германия ФР, Ноймюнстер 1

Назначава Ивелин Живков Иванов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300106, Германия ФР, Ноймюнстер 1

Назначава Деян Илков Илиев, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 321300106, Германия ФР, Ноймюнстер 1

Назначава Живка Георгиева Дялкова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300106, Германия ФР, Ноймюнстер 1

Назначава Марияна Малинова Атанасова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300106, Германия ФР, Ноймюнстер 1

Назначава Тодор Димитров Тодоров, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300106, Германия ФР, Ноймюнстер 1

Назначава Анелия Страхилова Ангелова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК  № 321300107, Германия ФР, Ноймюнстер 2

Назначава Веселин Ботев Колев, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300107, Германия ФР, Ноймюнстер 2

Назначава Мартин Ивков Атанасов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 321300107, Германия ФР, Ноймюнстер 2

Назначава Дамян Ангелов Антонов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300107, Германия ФР, Ноймюнстер 2

Назначава Илиан Радев Комитов, ЕГН: ... като ЧЛЕН на ЧЛЕН СИК № 321300107, Германия ФР, Ноймюнстер 2

Назначава Гергана Младенова Добрев, ЕГН: ... като ЧЛЕН на СИК № 321300112, Германия ФР, Регенсбург 1

Назначава Станка Димчева Гочева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)

Назначава Надя Петрова Костова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300123, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 4)

Назначава Юрий Бориславов Добрев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321500138, Гърция, Атина – Серафио 1

Назначава Стела Данева Кючукова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321500141, Гърция, Атина - пл. Караискаки, ул. Каролу 26

Назначава Миглена Арсова Гиатра, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 321500142, Гърция, Атина - пл. Караискаки, ул. Псарон 4

Назначава Радостина Стоянова Марова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 321500157, Гърция, Патра

Назначава Христофор Колев Христов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321500159, Гърция, Ставрос

Назначава Кристиян Маринов Ангелов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321500160, Гърция, Триполи

Назначава Зоя Евтимова Славова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 322200180, Испания, Мадрид (Посолство 1)

Назначава Милена Манева Костадинова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200208, Испания, Йорет де Мар

Назначава Цветелина Димитрова Кирякова, ЕГН: ... , като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200246, Испания, Хатива 1

Назначава Андрея Данаилова Данчева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200247, Испания, Хатива 2

Назначава Йоанна Крумова Николова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322300270, Италия, Торино

Назначава Антон Иванов Бранков, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 322500277, Канада, Отава (Посолство)

Назначава Петя Радославова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 322700295, Кипър, Дали

Назначава Светлана Огнянова Храброва, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 323900321, Нидерландия, Хага (Посолство 2)

Назначава Юзел Юналов Мустафов, ЕГН: ... ,, като ЧЛЕН на СИК № 323900324, Нидерландия, Амстердам 1

Назначава Лилия Ренатова Садикова, ЕГН: ... като ЧЛЕН на СИК № 323900328, Нидерландия, Ваалс

Назначава Красимир Кунчев Кунчев, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на № 324100345, Норвегия, Осло (Посолство 2)

Назначава Георги Църномаров, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700497, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство)

Назначава Даниела Михайлова Велева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на № 325200534, САЩ, Маунт Проспект, Илинойс

Назначава Елица Петрова Гъдева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 326200712, Франция, Париж (Посолство 2)

 

Назначава Димитрина Тодорова Бертран, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 326200718, Франция, Лион

Назначава Мария Руменова Рангелова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 326500731, Чехия, Прага (Посолство 1)

Назначава Ширин Рамадан Мартинова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800583, Турция, Балъкесир

Назначава Ребия Юсеин Изет, ЕГН: ... като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800584, Турция, Балъкесир, Бандърма

Назначава Зафир Алдинов Демиров, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на № 325800587, Турция, Бурса, Караджабей

Назначава Зинайда Илиева Кесер, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800588, Турция, Бурса, Мустафакемал паша

Назначава Сюлейбе Юмет Халил, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800591, Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже)

Назначава Хатке Мустафа Ахмед, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК  № 325800591, Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже)

Назначава Халиме Хамди Коркмаз, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800600, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1)

Назначава Невин Сефет Реджеп, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800603, Турция, Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш)

Назначава Нурхан Шен, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800607, Турция, Бурса, район Османгази (Багралбашъ)

Назначава Хюсеин Еминов Топалов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800609, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ, Юфтаде)

Назначава Сали Мустафа Гюнерш, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800609, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ, Юфтаде)

Назначава Анелия Сергеева Туналъ, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800702, Турция, Ялова, Алтънова (Субашъ)

Назначава Десислава Милева Ивелинова, ЕГН: ... като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800703, Турция, Ялова, Чифтликкьой

Назначава Тюркян Кадир Молла, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 325800703, Турция, Ялова, Чифтликкьой

Назначава Лейла Расим Юзай, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800617, Турция, Гебзе 1

Назначава Владко Стойчев Младенов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800619, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа

Назначава Хамдие Сабахаттин Калоянова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 325800619, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа

Назначава Салих Мюмюнов Демерджиев, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800620, Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже

Назначава Аднан Рюстем Юсеин, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800620, Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже

Назначава Жевадие Мехмед Хасан, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800621, Турция, обл. Коджаели, гр. Измит

Назначава Зюхра Ахмедова Кая, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800622, Турция, обл. Коджаели, общ. Карамюрсел

Назначава Рефик Мурад Молламахмуд, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800623, Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез

Назначава Хосню Йозтрюк, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800624, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова

Назначава Мустафа Сами Рамадан, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 325800624, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова

Назначава Денислав Насков Иванов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК  № 325800647, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1

Назначава Жасмина Сидерова Атанасова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800649, Турция, Истанбул, общ. Картал 1

Назначава Сузан Ердинч Кахраман, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800650, Турция, Истанбул, общ. Картал 2

Назначава Любен Аргиров Чалмов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 325800653, Турция, Истанбул, общ. Адалар

Назначава Гюлюмсер Осман Адем, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800653, Турция, Истанбул, общ. Адалар

Назначава Неджати Арда, ЕГН: ... , като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800657, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша

Назначава Неджатин Халил, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 325800660, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша

Назначава Семра Себайдинова Шабанова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800661, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач)

Назначава Юксел Хашим Мехмед, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТИНК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Назначава Севинч Раимова Сагламчелик, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на № 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Назначава Севинч Ниязи Шефкед, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800665, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже

Назначава Роман Владимиров Демирев, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК  № 325800667, Турция, Истанбул, общ. Пендик, с. Курткой, кв. Йенишехир

Назначава Исмаил Хюсеин Хамза, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800669, Турция, Истанбул, общ. Султанбейли

Назначава Сеид Мустафа Хаджиоглу, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800577, Турция, Анкара (Посолство)

Назначава Сибел Неджатиева Асенова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800578, Турция, Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ

Назначава Февзие Ахмет Шакир, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 325800579, Турция, Анкара, Синджан Тандоган

Назначава Вилдан Салиева Йълмаз, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800580, Турция, Адана

Назначава Савдийе Хасан Ипек, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800581, Турция, Айдън

Назначава Зафер Зейтуллах Озгюр, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК Турция, Айдън

Назначава Магда Емилова Субашъ, ЕГН: ... като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800585, Турция, Биледжик

Назначава Алекси Асенов Косев, ЕГН: ... като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800630, Турция, Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе

Назначава Неджатин Баки Ахмед, ЕГН: ... като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800632, Турция, Измир, Алиага

Назначава Румен Митков Миланов, ЕГН: ... като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800635, Турция, Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер

Назначава Олга Христова Кирова, ЕГН: ... като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800636, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 1

Назначава Тюркан Адем Салим, ЕГН: ... като на ПРЕДСЕДАТЕЛ № 325800639, Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2)

Назначава Валерия Йосифова Чавдарова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800642, Турция, Измир, район Борнова 2

Назначава Селайдин Мустафов Ибриямов, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800680, Турция, Мерсин

Назначава Сюлейман Шерифов Алилчев, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800683, Турция, Маниса, общ. Шехзаделер, кв. Караагачлъ

Назначава Юзджан Искендеров Юсеинив, ЕГН: ... като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800594, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла)

Назначава Татяна Веклинова Туна, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800597, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре

Назначава Зехра Мурад Мендес, ЕГН: ... , като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК, № 325800597, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре)

Освобождава Назиме Мехмедова Уручева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК №321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)

Освобождава Венцислав Димов Георгиев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК №324300432, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон-Тотнъм 1

Назначава Деница Димитрова Ханджарова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК №324300432,  Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон-Тотнъм 1

Освобождава Антония Марио Вълкова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК №322200234, Испания, Сарагоса

Назначава Лейля Али Исмаил, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК №324300432, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон-Тотнъм 1

Освобождава Александър Сашев Иванов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300059, Германия ФР, Бремен 2

Назначава Явор Евдокимов Асенов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 321300059, Германия ФР, Бремен 2.

Освобождава Волен Петров Влъчков, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900339, Нидерландия, Утрехт

Назначава Кристина Красимирова Аргирова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 323900339, Нидерландия, Утрехт

Освобождава Димитър Радославов Димитров, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300108, Германия ФР, Нюрнберг 1

Назначава Валентина Асенова Павлова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 321300108, Германия ФР, Нюрнберг 1

Освобождава Валентина Асенова Павлова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300109, Германия ФР, Нюрнберг 2

Назначава Димитър Радославов Димитров, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 321300109, Германия ФР, Нюрнберг 2

Назначава Надежда Христова Демирева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 321300063, Германия ФР, Вюрцбург 2

Назначава Назиме Мехмедова Уручева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300123, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 4)

Назначава Венцислав Димов Георгиев, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300434, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уимбълдън 1)

Назначава Гергана Павлова Толева, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300416, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Кройдън

Освобождава Веселина Петкова Казанджиева, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300103, Германия ФР, Мюнхен 5 – адрес извън генералното консулство

Назначава Тодор Михайлов Казанджиев, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 321300103, Германия ФР, Мюнхен 5 – адрес извън генералното консулство

Освобождава Тодор Михайлов Казанджиев, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300102, Германия ФР, Мюнхен 4 - адрес извън генералното консулство

Назначава Ивалина Стоянова Иванова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300102, Германия ФР, Мюнхен 4 - адрес извън генералното консулство

Освобождава Петя Младенова Алексова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322300264, Италия, Нетуно

Назначава Тодорка Димитрова Стоянова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300061, Германия ФР, Бремерхафен

Назначава Димитър Емилов Петров, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300466, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рексъм

Назначава Таквор Оник Бодурян, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300094, Германия ФР, Майнц 1 (Почетно консулство)

Назначава Нейка Петрова Добрева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300095, Германия ФР, Майнц 2 (Почетно консулство)

Освобождава Венцислав Янков Донев, ЕГН: ... като СЕКРЕТАР на СИК № 326200711, Франция, Париж (Посолство 1)

Назначава Димитър Ангелов Вретенарски, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 326200711, Франция, Париж (Посолство 1)

Освобождава Пламена Димитрова Донева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 326200713, Франция, Париж (Посолство 3)

Назначава Марин Вълков Демирев, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 326200713, Франция, Париж (Посолство 3)

Освобождава Гено Георгиев Георгиев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300417, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Лейтънстоун

Назначава Милена Радкова Данаилова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300417, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Лейтънстоун

Назначава Добра Миткова Димова, ЕГН: ... като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)

Назначава Светла Христова Салиева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на  СИК № 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)

Назначава Димитрина Петрова Дякова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200237, Испания, Сеговия

Назначава Росмари Пламенова Мерсинкова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300408, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Бромли

Назначава Гьонюл Шаиб Халил, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800607, Турция, Бурса, район Османгази (Багралбашъ)

Назначава Суде Невзат Халил, ЕГН: ... като ЧЛЕН на СИК № 325800607, Турция, Бурса, район Османгази (Багралбашъ)

Назначава Гюрсел Мехмед Ахмед, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800659, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю

Назначава Сезгин Невзатов Шерифов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326100708, Финландия, Хелзинки (Посолство)

Назначава Асен Ангелов Славчев, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300120, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 1)

Назначава Красимир Митков Запрянов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 321300102, Германия ФР, Мюнхен 4 - адрес извън генералното консулство

Назначава Айше Сали Салим, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 325800666, Турция, Истанбул, общ. Кагътхане

Освобождава Даниела Николова Илиева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 325000508 Русия, Москва (център на промишлеността на република България)

Назначава Кузман Петров Ганев, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № № 325000508 Русия, Москва (център на промишлеността на република България)

Освобождава Георги Петров Ванев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 323900341, Нидерландия, Хилверсум

Назначава Людмил Георгиев Стефанов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 323900341, Нидерландия, Хилверсум

Освобождава Диана Красимирова Гигова-Брун, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326600740, Швейцария, Берн (Посолство)

Назначава Ангел Иванов Шварц, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326600740, Швейцария, Берн (Посолство)

Освобождава Милен Минков Маринов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 326600743, Швейцария, Кройцлинген

Назначава Десислава Руменова Андреева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 326600743, Швейцария, Кройцлинген

Освобождава Мирослав Александров Бърнев, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 326600744, Швейцария, Лозана

Назначава Светлана Николаева Големанова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 326600744, Швейцария, Лозана

Освобождава Светлана Николаева Големанова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 326600744, Швейцария, Лозана

Назначава Мирослав Александров Бърнев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 326600744, Швейцария, Лозана

Освобождава Цонка Величкова Гьошева, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДСТЕЛ на СИК № 326600746, Швейцария, Люцерн

Назначава Светла Велиславова Добрева, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДСТЕЛ на СИК № 326600746, Швейцария, Люцерн

Освобождава Светла Велиславова Добрева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 326600746, Швейцария, Люцерн

Назначава Люси Георгиева Илиева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 326600746, Швейцария, Люцерн

Освобождава Мирчо Желязков Иванов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326600747, Швейцария, Санкт Гален

Назначава Велина Филипова Вълчева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326600747, Швейцария, Санкт Гален

Освобождава Велина Филипова Вълчева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 326600747, Швейцария, Санкт Гален

Назначава Мирчо Желязков Иванов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 326600747, Швейцария, Санкт Гален

Освобождава Красимира Валентинова Пенева, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320200012, Австрия, Виена - 10-ти Бецирк

Назначава Пламен Юлиянов Топов, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320200012, Австрия, Виена - 10-ти Бецирк

Освобождава Пламен Юлиянов Топов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 320200012, Австрия, Виена - 10-ти Бецирк

Назначава Красимира Валентинова Пенева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 320200012, Австрия, Виена - 10-ти Бецирк

Освобождава Румяна Александрова Нецова-Богданова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 320200018, Австрия, Залцбург

Назначава Тюркян Керимова Чакърова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 320200018, Австрия, Залцбург

Освобождава Златина Тончева Чолакова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321000046, Белгия, Хаселт

Назначава Стоянка Тодорова Колева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321000046, Белгия, Хаселт

Освобождава Константин Страхилов Хаджипанзов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200521, САЩ, Вашингтон (Посолство 1)

Назначава Бойка Димитрова Попова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200521, САЩ, Вашингтон (Посолство 1)

Освобождава Шабан Мехмед Шабан, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 320200018, Австрия, Залцбург

Назначава Румяна Александрова Нецова-Богданова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 320200018, Австрия, Залцбург

Освобождава Соня Георгиева Александрова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 320200018, Австрия, Залцбург

Назначава Любомир Иванов Ангелов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 320200018, Австрия, Залцбург

Освобождава Евгени Стоилков Стоилов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 322300260, Италия, Милано (Българско училище 1)

Назначава Силвия Стойчева Стамова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 322300260, Италия, Милано (Българско училище 1)

Освобождава Елмира Данчева Иванова, ЕГН: ... като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321500145, Гърция, Комотини

Назначава Генка Йовчева Пападопулос, ЕГН: ... като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321500145, Гърция, Комотини

Освобождава Мария Димитрова Пеева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 320400023, Албания, Тирана (Посолство)

Назначава Миранда Бело, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 320400023, Албания, Тирана (Посолство)

Освобождава Светла Петрова Николова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 322200243, Испания, Уеркал – Овера

Назначава Анка Петрова Иванова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 322200243, Испания, Уеркал – Овера

Назначава Радослав Руменов Антонов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325200514, САЩ, Атланта, Джорджия

Освобождава Йордан Калушков Великов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 323900340, Нидерландия, Харлем

Назначава Мирослав Маринов Минков, ЕГН: ... като СЕКРЕТАР на СИК № 323900340, Нидерландия, Харлем

Освобождава Стоянка Стоянова Георгиева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)

Назначава Янка Красимирова Шютц, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)

Освобождава Янка Красимирова Шютц, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300120, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 1)

Назначава Стоянка Стоянова Георгиева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300120, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 1)

Назначава Хасан Юсейнов Исмаилов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на № 325800616, Турция, Буюккаръщъран, обл. Къркларели

Назначава Неша Карамфилова Джебеджи, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800625, Турция, Ергене (Йешилтепе 1)

Назначава Хюсеин Догру, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800626, Турция, Ергене (Йешилтепе 2)

Назначава Йосиф Михайлов Тихомиров, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800627, Турция, Ергене (Мармараджък)

Назначава Исмаил Шерифов Исмаилов, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛна СИК № 325800628, Турция, Ергене (Саглък)

Назначава Севдалина Янакиева Арслан Низам, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800684, Турция, Муратлъ

Назначава Нехире Нурвет Реюф, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800685, Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван

Назначава Нехридин Мехмед Караман, ЕГН: ... като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800688, Турция, Черкезкьой

Назначава Тодор Атанасов Тодоров, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Назначава Вадет Нежедтов Мехмедов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Назначава Галя Данова Иванова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300084, Германия ФР, Кобленц 1

Назначава Ивелин Димитров Стефанов, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 321300085, Германия ФР, Кобленц 2

Назначава Костадинка Маринова Караджова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300085, Германия ФР, Кобленц 2

Назначава Айлин Мохамедова Аян, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 321300085, Германия ФР, Кобленц 2

Назначава Фейзи Мустафа Хаджисюлейман, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300085, Германия ФР, Кобленц 2

Назначава Петър Георгиев Стоилов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320200011, Австрия, Виена - 9-ти Беци

Назначава Елин Асенов Харизанов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 321300052, Германия ФР, Берлин 4 (Посолство)

Освобождава Симона Иванова Софронова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън 1

Назначава Елена Антимова Алекова ЕГН: ... , като член на СИК № 324300429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън 1

Освобождава Георгия-Йоана Иванова Софронова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Толуърт

Назначава Мария Христева Генова ЕГН: ... , като член на СИК № 324300431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Толуърт

Назначава Марина Стефанова Иванова ЕГН: ... , като член на СИК № 321300060, Германия ФР, Бремен 3

Назначава Величка Йорданова Барганова, ЕГН: ... , като член на СИК № 324300414, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Канада Уотър

Назначава Светлин Ангелов Красимиров, ЕГН: ... , като член на СИК № 325800579, Турция, Анкара, Синджан Тандоган

Назначава Мартина Христова Георгиева,ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 321500158, Гърция, Солун (Генерално консулство)

Назначава Месут Мюмюнали Изет, ЕГН: ... , като член на СИК № 325800604, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл)  

Назначава Мердие Осман Мустафа, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800655, Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хараччъ)

Назначава Невена Миткова Йозгюр, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800655, Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хараччъ)

Назначава Стойко Николаев Стоев  ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300074, Германия ФР, Дюселдорф 1

Назначава Павлина Тихомирова Шолева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300102, Германия ФР, Мюнхен 4 - адрес извън генералното консулство

Назначава Цветомира Димитрова Терзийска,ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300366, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бишъпс Стортфорд

Назначава Мустафа Асан Шато, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300405, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 3)

Назначава Павлин Борисов Русев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300405, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 3)

Освобождава Грасиела Беатриз Петкоф, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 320600028, Аржентина, Буенос Айрес (Посолство)

Назначава Биляна Емилиянова Михайлова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 320600028, Аржентина, Буенос Айрес (Посолство)

Освобождава Димитър Илиев Чолаков, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300114, Германия ФР, Ройтлинген

Назначава Екатерина Димчева Йотова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300114, Германия ФР, Ройтлинген

Освобождава Станка Александрова Андреева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324400490, Полша, Варшава (Посолство)

Назначава Елена Красимирова Гелеменова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324400490, Полша, Варшава (Посолство)

Освобождава Ангелина Христосова Узунова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 322200196, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2)

Назначава Валентина Пламенова Василева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 322200196, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2)

Освобождава Петя Драгомирова Иванова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 322200196, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2)

Назначава Зоя Григорова Методиева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 322200196, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2)

Освобождава Росинка Иванова Лалова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200196, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2)

Назначава Антоанета Илиянова Янкова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200196, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2)

Освобождава Николай Гочев Кривчев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 322200223, Испания, Олерия

Назначава Ангел Мишев Славов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 322200223, Испания, Олерия

Освобождава Николай Гочев Кривчев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 322200186, Испания, Алфас дел Пи

Назначава Калинка Пейчева Илиева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 322200186, Испания, Алфас дел Пи

Освобождава Веселина Тодорова Добрева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200196, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2)

Назначава Сейдахмед Дурмуш Сеид, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200196, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2)

Освобождава Красимира Видева Дердова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 322200233, Испания, Сантани

Назначава Марин Андонов Угренов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 322200233, Испания, Сантани

Освобождава Георги Атанасов Георгиев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 322000177, Ирландия, Корк

Назначава Антонина Димитрова Зайкиеви, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 322000177, Ирландия, Корк

Назначава Ива Христова Августинова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300403, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 1)

Назначава Златна Илиева Какалова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300405, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 3)

Назначава Атанаска Николова Петрова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300407, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Барнет и Енфийлд

Назначава Иван Илиев Бозаджиев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300408, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Бромли

Назначава Ваня Костадинова Ковачева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300409, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Гринуич 1)

Назначава Диана Димчева Михайлова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300410, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Гринуич 2)

Назначава Ваня Иванова Иванова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 1)

Назначава Зоя Георгиева Несторова ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300412, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 2)

Назначава Мая Николаева Димитрова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300422, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Ричмънд ъпон Темз

Назначава Станка Райчева Шукерова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300423, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Ромфорд

Назначава Нина Хабилова Салиева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300438, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд 2)

Назначава Венера Иванова Латева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на № 324300440, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Ууд Грийн

Назначава Зоя Димитрова Танева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300441, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Фелъм

Назначава Катя Евгениева Чорбаджийска, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300442, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Финсбъри Парк

Назначава Ганка Гочева Минчева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300443, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хароу

Назначава Светлана Венелинова Минчева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300444, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хаунслоу

Назначава Кремена Валентинова Неделчева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300447, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 3)

Назначава Виолета Димитрова Лазарова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300448, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 4)

Освобождава Шенай Рамис Зейнелова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800586, Турция, Бурса (Консулска канцелария)

Назначава Иджрел Юсеин Йигитсюдаш, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на № 325800586, Турция, Бурса (Консулска канцелария)

Назначава Мюзеян Кадирова Юсеинова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800588, Турция, Бурса, Мустафакемал паша

Назначава Неврие Насъфова Билялова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800591, Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже)

Назначава Анета Евгениева Ангелова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800659, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю

Назначава Съдъка Кючукоглу, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800665, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже

Назначава Наталия Димитрова Ранджева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Назначава Христина Смиленова Лозева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Освобождава Светлана Николаева Големанова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 326600744, Швейцария, Лозана

Назначава Павлин Григоров Димитров, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 326600744, Швейцария, Лозана

Освобождава Мая Серафимова Хънтева-Чавдарова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 320200007, Австрия, Брегенц

Назначава Даниела Иванова Пантова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 320200007, Австрия, Брегенц

Освобождава Мая Пеева-Чавдарова-Димитрова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 320200007, Австрия, Брегенц

Назначава Красимир Георгиев Маринов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на  СИК № 320200007, Австрия, Брегенц

Освобождава Йордан Кънчев Тодоров, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 320200018, Австрия, Залцбург

Назначава Кирил Стоянов Стамболиев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на  СИК № 320200018, Австрия, Залцбург

Освобождава Звездица Ѝорданова Стоименова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 320200019, Австрия, Инсбрук

Назначава Нина Миткова Винклер, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на  СИК № 320200019, Австрия, Инсбрук

Освобождава Виргиния Александрова Симеонова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 320200019, Австрия, Инсбрук

Назначава Лилиана Вилянова Михайлова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 320200019, Австрия, Инсбрук

Освобождава Георги Стефанов Вълев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 320200020, Австрия, Клагенфурт

Назначава Петя Николова Костадинова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 320200020, Австрия, Клагенфурт

Назначава Любомира Любомирова Недялкова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 321300082, Германия ФР, Касел 1

Назначава Валери Любенов Стаменов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 321300083, Германия ФР, Касел 2

Назначава Цветелина Крачунова Димитрова-Мадхи, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 321300084, Германия ФР, Кобленц 1

Освобождава Теменужка Иванова Велкова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800670, Турция, Истанбул, общ. Султангази

Назначава Мая Серафимова Хънтева-Чавдарова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 325800670, Турция, Истанбул, общ. Султангази

Освобождава Нора Желева Манолова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300359, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Арма

Назначава Бонка Господинова Димитрова, ЕГН: ... , като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300359, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Арма

Освобождава Калоян Володиев Димитров, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300359, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Арма

Назначава Нора Желева Манолова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300359, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Арма

Освобождава Ивайло Харалампиев Мойсов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300359, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Арма

Назначава Янко Велков Велев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300359, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Арма

Назначава Антонина Василева Белчева, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бедфорд

Назначава Диман Николаев Кунев, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бедфорд

Назначава Ренета Стоянова Колев, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бедфорд

Назначава Ивелина Славчева Коева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бедфорд

Назначава Жана Добромирова Господинова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300362, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бейзингстоук

Назначава Ангелина Василева Цинцарова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300362, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бейзингстоук

Назначава Красимира Янева Циканделова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300362, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бейзингстоук

Назначава Васелина Павлова Златева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300362, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бейзингстоук

Назначава Виктория Георгиева Ланджова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300364, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1

Назначава Васил Найденов Найденов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300364, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1

Назначава Цветелина Константинова Фотева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300364, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1

Назначава Марияна Руменова Безергянова-Ланджова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300365, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 2

Назначава Саша Любенова Петрова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300365, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 2

Назначава Офелия Миткова Борисова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300365, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 2

Освобождава Стоянка Костадинова Йокова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300369, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бостън

Назначава Десислава Пламенова Бошнакова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300369, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бостън

Назначава Марио Николаев Динчев, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300370, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Брайтън

Назначава Боян Илиев Митов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300370, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Брайтън

Назначава Ния Иванова Кондева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300370, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Брайтън

Назначава Дара Пламенова Иванова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300370, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Брайтън

Назначава Атидже Асанова Ристемова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300371, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 1

Назначава Стефка Тодорова Кузманова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300371, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 1

Назначава Станислав Иванов Джамбазов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300371, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 1

Назначава Десислава Николаева Пенева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300371, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 1

Назначава Димитър Георгиев Димитров, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300371, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 1

Назначава Юлия Константинова Плачкова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300372, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 2

Назначава Даниела Добрева Георгиева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300372, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 2

Назначава Николинка Николаева Георгиева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300372, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 2

Назначава Ани Павлова Петрова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300372, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 2

Назначава Гергана Миткова Бамбурска, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300373, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Гилфорд

Назначава Мария Албенова Станчева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 373. Секционна избирателна комисия, № 324300373, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Гилфорд

Назначава Светла Петрова Покок, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК 373. Секционна избирателна комисия, № 324300373, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Гилфорд

Назначава Зоя Иванова Попова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК 373. Секционна избирателна комисия, № 324300373, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Гилфорд

Назначава Людмил Евгениев Василев, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300375, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Глостър

Назначава Асен Митков Асенов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300375, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Глостър

Назначава Весела Любенова Димитрова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300375, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Глостър

Назначава Васил Стефанов Пейков, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300376, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Дартфорд/Грейс, Есекс

Освобождава Владимир Велиславов Николов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300382, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Енискилън

Назначава Илия Иванов Кръстев, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300382, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Енискилън

Назначава Димитър Кирилов Шопов, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДСТЕЛ на СИК № 324300390, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кент, Кентърбъри

Назначава Андриана Иванова Ефтимова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300390, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кент, Кентърбъри

 Назначава Виктория Ивайлова Танчева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300390, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кент, Кентърбъри

Освобождава Светослав Александров Божков, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300391, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Килкийл

Назначава Милена Александрова Божкова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300391, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Килкийл

Назначава Мими Борисова Иванова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300393, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ковънтри 1

Назначава Красимир Георгиев Христозов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300393, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ковънтри 1

Назначава Димитрина Христова Христозова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  № 324300394, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ковънтри 2

Назначава Десислава Антонова Цонева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300394, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ковънтри 2

Назначава Ивелина Милчева Митева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300394, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ковънтри 2

Назначава Ирена Евгениева Иванова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300394, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ковънтри 2

Назначава Борислав Ангелов Ангелов, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300396, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кроули

Назначава Любка Георгиева Кабакова-Ряхова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300396, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кроули

Назначава Красимир Димитров Колев, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300396, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кроули

Назначава Борис Благоев Станишев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300396, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кроули

Назначава Георги Георгиев Тодоров, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300397, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Крю

Назначава Милена Илчева Танева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300397, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Крю

Назначава Мариян Росенов Петров, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300397, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Крю

Назначава Станка Георгиева Захариева, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300400, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ливърпул

Назначава Галя Начева Миткова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300400, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ливърпул

Назначава Генчо Делов Костов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300400, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ливърпул

Назначава Борислава Красимирова Коцева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300400, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ливърпул

Назначава Йоана Кирилова Веселинова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300403, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 1)

Назначава Наталия Денчева Петрова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300404, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 2)

Назначава Светлина Динчова Славейкова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300405, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 3)

Назначава Ирена Йорданова Джамбазова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300405, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 3)

Назначава Кремена Йорданова Димитрова ЕГН: ... като ЧЛЕН на  СИК № 324300405, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 3)

Назначава Теодор Венциславов Върбанов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300406, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 4)

Назначава Таня Андонова Анджарова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300407, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Барнет и Енфийлд

Назначава Петя Ангелова Запрянова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300407, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Барнет и Енфийлд

Назначава Благородна Цимеонова Гьошева, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300408, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Бромли

Назначава Величка Йорданова Баргакова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300408, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Бромли

Назначава Веска Георгиева Янева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300409, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Гринуич 1)

Назначава Лиляна Пламенова Карабобева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300409, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Гринуич 1)

Назначава Елза Йорданова Иванова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300410, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Гринуич 2)

Назначава Мария Василева Спасова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300410, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Гринуич 2)

Назначава Елена Манолова Иванова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300410, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Гринуич 2)

Назначава Ралица Костадинова Ралева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 1)

Освобождава Емона Валентинова Станева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 1)

Назначава Миглена Димитрова Димова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 1)

Назначава Румяна Николова Пейновска, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300412, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 2)

Назначава Михаела Ганчева Ганчева, ЕГН: ... , като  ЧЛЕН на СИК № 324300412, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 2)

Назначава Преслава Ненчева Петкова, ЕГН: ... , като  ЧЛЕН на СИК № 324300412, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 2)

Освобождава Миглена Димитрова Димова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 2)

Назначава Емона Валентинова Станева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 2)

Назначава Лора Лазкова Димитрова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300413, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 3)

Назначава Даниела Йорданова Дженкова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300413, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 3)

Назначава Мария Валентинова Крумова, ЕГН: ... ,1 като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300413, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 3)

Назначава Десислава Петрова Джоунс, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 324300414, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Канада Уотър

Назначава Здравка Альошева Симеонова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на  СИК № 324300414, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Канада Уотър

Назначава Стефка Йорданова Стоянова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300415, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк

Назначава Георги Динев Узунов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300415, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк

 Назначава Цонка Василева Цанкова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300415, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк

Назначава Теодор Петков Тотев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 324300417, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Лейтънстоун

Освобождава Галя Марчева Янева, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300418, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Норбъри

Назначава Мирослава Неделчева Неделчева, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300418, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Норбъри

Освобождава Шукри Салихов Ибишев, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300420, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 2)

Назначава Ивайло Валентинов Кирилов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300420, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 2)

Назначава Жана Божидарова Иванова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300422, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Ричмънд ъпон Темз

Назначава Тодорка Константинова Цолова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300422, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Ричмънд ъпон Темз

Назначава Мария Божидарова Крачунова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300423, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Ромфорд

Назначава Ангел Димитров Якимов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300423, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Ромфорд

Назначава Марина Петрова Лазарова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300423, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Ромфорд

Назначава Явор Петров Петров, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300424, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 1)

Назначава Анжела Дочова Крумова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300425, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 2)

Назначава Мария Пеева Будакова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300425, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 2)

Назначава Яница Недкова Илиева, ЕГН: ... ,1 като СЕКРЕТАР на СИК № 324300428, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 3)

Назначава Галя Калчева Христова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300432, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Тотнъм 1

Назначава Донка Кръстева Асенова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК  № 324300433, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Тотнъм 2

Назначава Атанас Иванов Динчев, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300433, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Тотнъм 2

Назначава Елина Данчева Стоянова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300438, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд  2)

Назначава Любка Стоянова Атанасова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300440, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Ууд Грийн

Назначава Дейвид Юриев Димитров, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК  № 324300441, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Фелъм

Назначава Денислав Несторов Димитров, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300441, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Фелъм

Освобождава Ани Иванова Божилска – Неделчева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300441, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Фелъм

Назначава Ивайло Харалампиев Мойсов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300441, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Фелъм

Назначава Юлия Александрова Георгиева, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300442, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Финсбъри Парк

Назначава Дафина Стоева Кънева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300442, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Финсбъри Парк

Назначава Клементина Илиева Щерева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300442, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Финсбъри Парк

Назначава Красимира Михнева Баева, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300443, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хароу

Назначава Ани Евгениева Мечкарова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300444, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хаунслоу

Назначава Муаззес Сабри Зекиш, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300444, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хаунслоу

Назначава Антоанета Атанасова Гърбиджанова Кацарова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК  № 324300445, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 1)

Назначава Стефан Димитров Тодоров, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300445, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 1)

Назначава Ния Цанкова Цветанова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300446, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 2)

Назначава Йордан Бисеров Христов, ЕГН: ... ,  като ЧЛЕН на СИК № 324300446, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 2)

Назначава Мариана Атанасова Георгиева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300447, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 3)

Назначава Силвия Морисън, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300447, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 3)

Назначава Гергана Денева Генчева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300447, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 3)

Назначава Мелина Анкова Димитрова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300448, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 4)

Назначава Стоян Христов Бинев,, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300448, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 4)

Назначава Манол Стоянов Стоянов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300449, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лутън

Назначава Веселин Тодоров Димов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300449, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лутън

Назначава Павлина Димитрова Костова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК№ 324300449, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лутън

Назначава Иван Вълчев Рудев, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300450, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 1

Назначава Петър Аспарухов Драганов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300450, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 1

Назначава Мартин Богомилов Пенов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300450, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 1

Назначава Йордан Тодоров Тодоров, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300450, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 1

Назначава Ралица Николаева Панкова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300451, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 2

Назначава Сълзица Маринова Иванова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300451, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 2

Назначава Венета Георгиева Добрева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300451, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 2

Назначава Грета Петкова Георгиева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300451, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 2

Назначава  Илиана Красимирова Стаматова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 453. Секционна избирателна комисия, № 324300453, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Милтън Кийнс

Назначава Светослав Димитров Славов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 453. Секционна избирателна комисия, № 324300453, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Милтън Кийнс

Назначава Надежда Василева Иванова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАРна СИК 453. Секционна избирателна комисия, № 324300453, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Милтън Кийнс

Назначава Иво Иванов Христов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК 453. Секционна избирателна комисия, № 324300453, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Милтън Кийнс

Назначава  Маргарита Веселинова Петкова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК 453. Секционна избирателна комисия, № 324300453, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Милтън Кийнс

Назначава Гаврил Петров Гаврилов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК 453. Секционна избирателна комисия, № 324300453, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Милтън Кийнс

Назначава Надя Славова Димитрова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300457, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Озуъстри

Назначава Гергана Николаева Тонова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300457, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Озуъстри

Назначава Цветомила Димитрова Стоянова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300457, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Озуъстри

Назначава Дилян Каменов Георгиев, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300458, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Оксфорд

Назначава Димитър Ясенов Опърлаков, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300458, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Оксфорд

Назначава Валентин Веселинов Веселинов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАРна СИК № 324300458, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Оксфорд

Назначава Силвия Василева Луканова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300463, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Престън

Назначава Антоанета Донкова Долапчиева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300463, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Престън

Назначава Тихомир Благовестов Павлов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300463, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Престън

Назначава Татяна Стоянова Стоянова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300463, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Престън

Назначава Виктория Цветанова Влаховска, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300465, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рединг

Назначава Пламена Славчева Панова-Оманович, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300465, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рединг

Назначава Румен Цвяткова Кожухаров, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300465, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рединг

Назначава Мирослава Илиева Колева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300465, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рединг

Освобождава Христоз Кирилов Христозов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300465, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рединг

Назначава Мария Димитрова Градинарова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300465, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рединг

Назначава Димитър Емилов Петров, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300466, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рексъм

Назначава Гергана Борисова Карлюкова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300466, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рексъм

Назначава Силвия Ангелова Игнатова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300466, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рексъм

Назначава Мирослав Стаменов Личев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300466, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рексъм

Назначава Лидия Цветкова Владова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300467, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутенд-он-сии

 

Назначава Ана Адамова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300467, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутенд-он-сии

Назначава Мариана Иванова Грокат, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300467, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутенд-он-сии

Назначава Димо Тодоров, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300467, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутенд-он-сии

Назначава Гергана Георгиева Ангелова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300470, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Стафорд

Назначава Кристина Георгиева Георгиева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300470, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Стафорд

Назначава Стефани Василева Трошанова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300470, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Стафорд

Назначава Садие Юсмен Юсеинова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300470, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Стафорд

Назначава Елена Сашкова Маринова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300471, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Стоук он Трент

Назначава Камелия Койчева Янкова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300471, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Стоук он Трент

Назначава Христо Николаев Банов, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300471, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Стоук он Трент

Назначава Пламен Руменов Спасов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300471, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Стоук он Трент

Назначава Стефан Емилов Шивачев, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300472, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Стърминстър Нютън

Назначава Камелия Христова Бояджиева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300472, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Стърминстър Нютън

Назначава Емилия Атанасова Кючукова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР  на СИК № 324300472, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Стърминстър Нютън

Назначава Ангел Славчев Ангелов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300472, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Стърминстър Нютън

Назначава Борис Стаев Караивански, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300473, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Суиндън

Назначава Христина Иванова Чукурлиева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 324300473, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Суиндън

Назначава Анна Борисова Ковачева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР  на СИК № 324300473, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Суиндън

Назначава Лидия Любомирова Янева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300473, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Суиндън

Назначава Ангел Любенов Спасов, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300474, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Тънбридж Уелс

Назначава Албена Наскова Кръстева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300474, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Тънбридж Уелс

Назначава Марийка Иванова Диманова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300475, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уестън Супер Мер

Назначава Цветелина Йорданова Горанова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 324300475, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уестън Супер Мер

Назначава Мария Минчева Добрева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300475, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уестън Супер Мер

Назначава Цветан Тошков Цветанов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300475, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уестън Супер Мер

Назначава Светослав Борисов Григоров, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 324300477, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уорингтън

Назначава Борислава Стоянова Петлешкова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300477, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уорингтън

Назначава Карина Стоянова Пазвантова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК  № 324300478, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уотфорд

Назначава Тихомир Нягулов Енев, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300479, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Устър/Уочестър

Назначава Яна Борисова Конова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛна СИК № 324300479, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Устър/Уочестър

Назначава Леман Али Заим, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300479, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Устър/Уочестър

Назначава Ивана Валентинова Велкова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300479, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Устър/Уочестър

Назначава Николай Станимиров Петров, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300480, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уулвърхамптън

Назначава Стойчо Димитров Величков, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 324300480, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уулвърхамптън

Назначава Миглена Емилова Танева, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 324300480, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уулвърхамптън

Назначава Стоян Йорданов Зангов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300480, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уулвърхамптън

Назначава Венелина Йорданова Иванова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300481, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Флийтууд

Назначава Радостина Бончева Гагова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР на СИК  № 324300481, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Флийтууд

Назначава Елида Георгиева Димитрова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР  на СИК № 324300482, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хемел-Хемпстед

Назначава Гинка Костадинова Костадинова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300483, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Херефорд

Назначава Жанета Михайлова Фийлд, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР  на СИК № 324300483, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Херефорд

Назначава Любомира Минчева Стойчева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300483, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Херефорд

 

Назначава Тони Красимиров Ницов, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Назначава Кремена Николова Йорданова, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Назначава Нарлен Себахатинова Расимова, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР  на СИК № 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Назначава Лиляна Петрова Славова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Назначава Даниел Славчев Димитров, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК№ 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Назначава Вера Симеонова Симова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК№ 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Назначава Ирена Борисожа Граматикова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300488, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Честър

Назначава Кина Димитрова Сиромахова  ЕГН: ... като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 324300488, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Честър

Назначава Беровай Юсеинов Ковачев, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР  на СИК № 324300488, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Честър

Назначава Божидар Маринов Маринов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300488, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Честър

Назначава Панайот Георгиев Зотев, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300489, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Шефилд

Назначава Евгений Кръстев Казаков, ЕГН: ... , като СЕКРЕТАР  на СИК № 324300489, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Шефилд

Освобождава Маргарита Симеонова Михова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 321300131, Германия ФР, Щутгарт 1

Освобождава Мая Василева Пенкова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто

Освобождава Жанета Атанасова Садразанова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Освобождава Маргарита Ангелова Николова-Динева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 321300098, Германия ФР, Меминген

Освобождава Иванка Василева Николова-Гетовска, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 321300085, Германия ФР, Кобленц 2

Освобождава Петър Данаилов Цанков, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 325800701, Турция, Ялова

Освобождава Надежда Йорданова Йорданова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 325800649, Турция, Истанбул, общ. Картал 1

Освобождава Ружка Петрова Василева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 325800680, Турция, Мерсин

Освобождава Седат Мюмюн Юсеин, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800586, Турция, Бурса (Консулска канцелария)

Назначава Зехра Хака Халил, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 325800586, Турция, Бурса (Консулска канцелария)

Освобождава Зия Юмер Али, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 325800641, Турция, Измир, район Борнова 1

Назначава Исмаил Естатов Алиев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на  СИК № 325800641, Турция, Измир, район Борнова 1

Освобождава Михаил Максимов Бехар, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 320400023, Албания, Тирана

Освобождава Джунейт Еркан Осман, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300049, Германия ФР, Берлин 1 (Посолство)

Освобождава Калина Кирилова Кръстева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300051, Германия ФР, Берлин 3 (Посолство)

Освобождава Любомир Георгиев Бойков, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300052, Германия ФР, Берлин 4 (Посолство)

Освобождава Лозана Росенова Механджийска, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300053, Германия ФР, Берлин 5 - адрес извън посолството

Освобождава Станислав Димитров Табаков, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 321300064, Германия ФР, Гютерсло

Освобождава Спаска Петкова Попова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 321300074, Германия ФР, Дюселдорф 1

Назначава Христина Евгениева Пашаланова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 321300074, Германия ФР, Дюселдорф 1

Освобождава Петър Владимиров Бояджиев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 321300075, Германия ФР, Дюселдорф 2

Назначава Костадин Янков Янчовичин, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 321300075, Германия ФР, Дюселдорф 2

Освобождава Антон Дянков Колев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 321300076, Германия ФР, Ерфурт 1

Освобождава Славчо Христов  Иванов, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 321300078, Германия ФР, Есен 1

Назначава Петя Огнянова Енева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 321300078, Германия ФР, Есен 1

Освобождава Иванка Мирославова Сакеллариу, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 321500136, Гърция, Атина (Посолство 1)

Освобождава Янислава Стоянова Стоева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 321500139, Гърция, Атина – Серафио 2

Освобождава Петър Асенов Константинов, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 322200200, Испания, Гандия 1

Освобождава Григор Мирославов Григоров, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 322200201, Испания, Гандия 2

Освобождава Евгени  Стефанов Евлогиев, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 322200219, Испания, Малага

Освобождава Даниела Николова Цанкова-Лукманова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300375, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Глостър

Освобождава Анна Емил Георгиева, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300405, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 3)

Назначава Веселка Стоянова Въгларска, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300405, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 3)

Освобождава Георги Атанасов Киров, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300420, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 2)

Назначава Тина Димитрова Паунова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300420, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 2)

Освобождава Тина Димитрова Паунова, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300421, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 3)

Назначава Георги Атанасов Киров, ЕГН: ... , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300421, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 3)

Освобождава  Зоя Георгиева Донкова, ЕГН: ... , като ЧЛЕН на СИК № 324300436, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уимбълдън 3)

Назначава Севдалина Емилова Христова, ЕГН: ... като ЧЛЕН  на СИК № 324300436, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уимбълдън 3)

Освобождава  Камен Емилов  Бъчваров, ЕГН: ... , като ЧЛЕН  на СИК № 324300449, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лутън

Назначава Дафинка Иванова Дешева, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321500138, Гърция, Атина – Серафио 1

Назначава Христо Ангелов Димитров, ЕГН: ... , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 326500738, Чехия, Пилзен


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

842-ПВР/НС/

891-ПВР/НС/

937-ПВР/НС/

944-ПВР/НС/

947-ПВР/НС/

951-ПВР/НС/

953-ПВР/НС/

962-ПВР/НС/

982-ПВР/

987-ПВР/

993-ПВР/

994 -ПВР/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения