Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 891-ПВР/НС
София, 9 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г. и Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021 година на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия постъпиха предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната и за назначаване на членове на СИК на непопълнените в Решение № 842-ПВР/НС и Решение 875-ПВР/НС позиции на членове на секционни избирателни комисии от Министерството на външните работи и участвалите в консултациите за определяне на съставите на СИК извън страната политически партии и коалиции, както следва:

Вх. № ПВРНС-11-13-5-08.11.2021 от КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“.

Вх. № ПВРНС-11-9/1/08.11.2021 от КП „Демократична България“.

Вх. № ПВРНС-23-180/07.11.2021 от ПП „Има такъв народ“.

Вх. № ПВРНС-10-20/7/08.11.2021 от ПП „Движение за права и свободи“.

Вх. № ПВРНС-04-1-44/6/07.11.2021 от МВнР.

Вх. № ПВРНС-11-10/5/08.11.2021 от КП ГЕРБ-СДС.

Вх. № ПВРНС-11-13/6/08.11.2021 от КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“.

Вх. № ПВРНС-10-20/8/09.11.2021 от ПП „Движение за права и свободи“.

След като обсъди направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г. и Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021 г. на ЦИК, като НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

Назначава Дафинка Иванова Дешева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321500139, Гърция, Атина – Серафио 2.

Освобождава Анжела Дочова Крумова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300390, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кент, Кентърбъри.

Назначава Виктория Ивайлова Танчева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300390, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кент, Кентърбъри.

Освобождава Марияна Георгиева Широва-Симандре, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326200711, Франция, Париж (Посолство 1).

Назначава Руслан Емилов Жечков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326200711, Франция, Париж (Посолство 1).

Освобождава Благовеста Бисерова Цанева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325000510, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство).

Назначава Елица Пенева Вакуленко, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325000510, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство).

Освобождава Рушен Лютви Алиш, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325800639, Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2).

Назначава Тюркян Шукри Шабан, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800639, Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2).

Освобождава Красимир Христов Костов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800691, Турция, Чанаккале, общ. Гьокчеада.

Назначава Джемахтин Хашим Осман, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800691, Турция, Чанаккале, общ. Гьокчеада.

Освобождава Сезер Исмет Мутлу Адъяман, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800691, Турция, Чанаккале, общ. Гьокчеада.

Назначава Фирдес Халил Осман, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800691, Турция, Чанаккале, общ. Гьокчеада.

Освобождава Емилия Любенова Туран, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800692, Турция, Чанаккале, Меркез.

Назначава Красимир Христов Костов , ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800692, Турция, Чанаккале, Меркез.

Освобождава Анелия Янкова Акдениз, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800692, Турция, Чанаккале, Меркез.

Назначава Сезер Исмет Мутлу Адъяман , ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800692, Турция, Чанаккале, Меркез.

Освобождава Юсеин Бюрхан Ахмед, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800636, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 1.

Назначава Наско Наумов Асенов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800636, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 1.

Освобождава Нури Мехмед Мехмед, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800653, Турция, Истанбул, общ. Адалар.

Назначава Шукри Мюмюн Чауш, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800653, Турция, Истанбул, общ. Адалар.

Освобождава Ферди Исмет Мемиш, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200245, Испания, Фрага.

Назначава Метин Сюлейман Мехмед, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200245, Испания, Фрага.

Освобождава Ревазие Сюлейман Юмерова, ЕГН ... като ЧЛЕН на СИК № 321000042, Белгия, Гент 1.

Назначава Радослав Росенов Сашев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321000042, Белгия, Гент 1.

Освобождава Мехмед Латиф Мехмед, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321000037, Белгия, Брюксел – Етербек.

Назначава Медине Мюмюн Даил, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321000037, Белгия, Брюксел – Етербек.

Освобождава Хасан Мустафа Емин, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300056, Германия ФР, Аугсбург.

Назначава Стефан Евгениев Камбуров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300056, Германия ФР, Аугсбург.

Назначава Мохамед Орлинов Тодоров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300102, Германия ФР, Мюнхен 4 – адрес извън генерално консулство.

Освобождава Фатме Асан Ардалиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300103, Германия ФР, Мюнхен 5 – адрес извън генерално консулство.

Назначава Орлин Йосифов Тодоров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300103, Германия ФР, Мюнхен 5 – адрес извън генерално консулство.

Освобождава Хюсеин Али Хаккъ, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300120, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално Консулство 1).

Назначава Йоанна Минчева Романова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300120, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално Консулство 1).

Освобождава Тюркян Алиосманова Моллова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3).

Назначава Милена Милкова Бърдарова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3).

Освобождава Анифе Хюсеин Мехмед, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3).

Назначава Тюркян Алиосманова Моллова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3).

Освобождава Севил Илхан Джевиз, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326200712, Франция, Париж (Посолство 2).

Назначава Осман Юмер Халил, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326200712, Франция, Париж (Посолство 2).

Освобождава Донка Славчева Атанасова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300430, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Кингстън.

Назначава Зоя Георгиева Донкова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300430, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Кингстън.

Освобождава Марин Цветанов Георгиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800661, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач).

Назначава Албена Йорданова Ангелова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800661, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач).

Освобождава Боряна Петрова Владимирова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800608, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ).

Назначава Трифон Людмилов Георгиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800608, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ).

Освобождава Даниела Иванова Пантова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 320200007, Австрия, Брегенц.

Назначава Мая Серафимова Хънтева-Чавдарова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 320200007, Австрия, Брегенц.

Освобождава Красимир Георгиев Маринов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200007, Австрия, Брегенц.

Назначава Даниела Иванова Пантова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200007, Австрия, Брегенц.

Освобождава Ана Николова Христова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326200716, Франция, Гренобъл.

Назначава Златина Георгиева Тодорова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326200716, Франция, Гренобъл.

Освобождава Теменужка Иванчова Велкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800670, Турция, Истанбул, общ. Султангази.

Назначава Цанко Костадинов Костадинов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800670, Турция, Истанбул, общ. Султангази.

Освобождава Мая Василева Пенкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто.

Назначава Милета Димитрова Болдишкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322200230, Испания, Пуерто де Сагунто.

Освобождава Метин Джемил Сали, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800605, Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

Назначава Манчо Мартинов Манафов , ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800605, Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

Назначава Марина Костадинова Стоянова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300487, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Челмсфорд.

Освобождава Елида Георгиева Димитрова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800605, Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

Назначава Мирослав Милков Иванов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800605, Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

Назначава Елида Георгиева Димитрова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325800605, Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

Освобождава Яшар Мюмюн Рамадан, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800591, Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже).

Назначава Ресиме Мустафа Изет, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800591, Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже).

Освобождава Мустафа Салим Джамбаз, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800613, Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 1).

Назначава Зеки Селяхидинов Еминов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800613, Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 1).

Освобождава Данаил Ивайлов Костов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800613, Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 1).

Назначава Диньо Георгиев Колев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800613, Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 1).

Освобождава Божидар Златанов Борисов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300406 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 4).

Освобождава Йозге Ватансевер, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800604, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

Назначава Дурхан Шериф Мехмед, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 325800604, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

Освобождава Рамадан Вели Вели, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325800611, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 1).

Назначава Леван Исмет Мустафа, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 325800611, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 1).

Освобождава Илия Славов Илиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300096, Германия ФР, Манхайм 1.

Назначава Антон Емилов Андонов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300096, Германия ФР, Манхайм 1.

Освобождава Емин Еминов Мерчев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300092, Германия ФР, Лудвигсхафен.

Назначава Илия Славов Илиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300092, Германия ФР, Лудвигсхафен.

Освобождава Джейлян Салиева Чиракова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300097, Германия ФР, Манхайм 2.

Назначава Борис Йосифов Борисов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300097, Германия ФР, Манхайм 2.

Освобождава Иксан Ибриямов Иксанов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300075, Германия ФР, Дюселдорф 2.

Назначава Искра Матеева Маринова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300075, Германия ФР, Дюселдорф 2.

Освобождава Ерай Ердуван Асан, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300075, Германия ФР, Дюселдорф 2.

Назначава Валентина Михайлова Михайлова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300075, Германия ФР, Дюселдорф 2.

Освобождава Лейля Али Исмаил, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК №324300432, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон-Тотнъм 1.

Назначава Лейля Али Исмаил, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК №322200234, Испания, Сарагоса.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

842-ПВР/НС/

875-ПВР/НС/

915-ПВР/НС/

937-ПВР/НС/

944-ПВР/НС/

947-ПВР/НС/

951-ПВР/НС/

953-ПВР/НС/

962-ПВР/НС/

982-ПВР/

987-ПВР/

993-ПВР/

994 -ПВР/

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения