Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 999-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение № 842-ПВР/НС от 01.11.06.2021 г. на Централна избирателна комисия, последно изменено и допълнено с Решение № 994-ПВР/НС от 21 ноември 2021 г. на ЦИК

С Решение № 842-ПВР-НС от 01.11.2021 г., изменя с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г., Решение № 987-ПВР от 19 ноември 2021 г., Решение № 987-ПВР от 20.11.2021 г., Решение № 993-ПВР от 21.11.2021 г и Решение № 994-ПВР от 21.11.2021 г на Централната избирателна комисия, са назначени състави на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и за предстоящият нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г. В тази връзка, в Централната избирателна комисия с вх.№ ПВРНС-04-1-39/21.11.2021-МВнР и са постъпили предложения от Министерството на външните работи.

След запознаване с направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Изменя Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 842-ПВР-НС от 01.11.2021 г., изменя с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г., Решение № 987-ПВР от 19 ноември 2021 г., Решение № 987-ПВР от 20.11.2021 г., Решение № 993-ПВР от 21.11.2021 г и Решение № 994-ПВР от 21.11.2021 г на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Освобождава Антонина Василева Белчева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бедфорд

Назначава Ивелина Славчева Коева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бедфорд

Освобождава Мариана Йорданова Де Мео, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бедфорд

Освобождава Никола Ивайлов Йорданов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бедфорд

Назначава Никола Ивайлов Йорданов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бедфорд

Освобождава Иван Спасов Пеев , ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бедфорд

Назначава Николай Георгиев Янев с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бедфорд

Освобождава Ива Пламенова Нанкова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 320200010, Австрия, Виена (Посолски комплекс) - ПК Нашмаркт

Назначава Никол Николова Вълканова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 320200010, Австрия, Виена (Посолски комплекс) - ПК Нашмаркт

Освобождава Никол Николова Вълканова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200010, Австрия, Виена (Посолски комплекс) - ПК Нашмаркт

Назначава Александър Димитров Димитров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200010, Австрия, Виена (Посолски комплекс) - ПК Нашмаркт

Освобождава Николета Живкова Стойкова, ЕГН ... , като ЧЛЕН на СИК № 320200010, Австрия, Виена (Посолски комплекс) - ПК Нашмаркт

Назначава Десислава Иванова Иванова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200010, Австрия, Виена (Посолски комплекс) - ПК Нашмаркт

Освобождава Михаил Стоянов Стоянов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК №, № 320200012, Австрия, Виена - 10-ти Бецирк

Назначава Евгения Кирилова Ненкова с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № №, № 320200012, Австрия, Виена - 10-ти Бецирк

Освобождава Ангел Михайлов Бошнаков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК №, № 320200013, Австрия, Виена - 13-ти Бецирк

Назначава Мартин Русланов Германов с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК №№ 320200013, Австрия, Виена - 13-ти Бецирк

Освобождава Бела Василева Василева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200015, Австрия, Виена - Дом Витгенщайн

Назначава Борислава Симеонова Щерева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200015, Австрия, Виена - Дом Витгенщайн

Освобождава Ваня Петкова Хикерсбергер, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 7210156990, Австрия, Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации)

Назначава Емма Михран Доникян-Янакиева с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 7210156990, Австрия, Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации)

Освобождава Орлин Ненчев Митев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 320200018, Австрия, Залцбург

Освобождава Любомир Иванов Ангелов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК№ 320200018, Австрия, Залцбург

Назначава Любомир Иванов Ангелов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК №320200018, Австрия, Залцбург

Освобождава Румяна Александрова Нецова-Богданова с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 320200018, Австрия, Залцбург

Назначава Румяна Александрова Нецова-Богданова с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК№ 320200018, Австрия, Залцбург

Освобождава Силва Валериева Кюркчиева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 321300078, Германия ФР, Есен 1

Назначава Ивайло Валентинов Симеонов, ЕГН ..., като като СЕКРЕТАР на СИК № 321300078, Германия ФР, Есен 1

Освобождава Александър Руменов Ковачев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326200726, Франция, Страсбург (Постоянно представителство при СЕ)

Назначава Паолина Иванова Недялкова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326200726, Франция, Страсбург (Постоянно представителство при СЕ)

Освобождава Моника Пламенова Дякова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323300308, Люксембург, Люксембург

Освобождава Надя Пеева Немцова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300417, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Лейтънстоун

Назначава Теодор Петков Тотев, ЕГН ... като СЕКРЕТАР на СИК № 324300417, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Лейтънстоун

Освобождава Милена Радкова Данаилова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300417, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Лейтънстоун

Назначава Мария Петкова Христорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300417, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Лейтънстоун

Освобождава Мартин Яворов Тодоров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300417, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Лейтънстоун

Назначава Елена Иванова Вълевска, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300417, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Лейтънстоун

Освобождава Даниела Аленова Делиева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК №324300404, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон Баркинг 2

Назначава Калоян Димитров Панайотов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК №324300404, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон Баркинг 2

Освобождава Галя Руменова Ценова, ЕГН ... като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК №324300405, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон Баркинг 3

Назначава Калина Пламенова Иванова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК №324300405, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон Баркинг 3

Освобождава Кинка Атанасова Палазова, ЕГН ... като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300437, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уолтъмстоу 1

Назначава Румяна Борисова Цонева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 324300437, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уолтъмстоу 1

Освобождава Георги Димитров Пуков ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300437, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу 1)

Назначава Роберто Антонов Теов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300437, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу 1)

Освобождава Мария Василева Спасова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300410, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Гринуич 2)

Назначава Кристиян Щилиянов Костов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300410, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Гринуич 2)

Назначава Павел Петров Николов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК №324300407, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Барнет и Енфийлд

Освобождава Петя Ангелова Запрянова, ЕГН ...., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300407, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Барнет и Енфийлд

Назначава Владимир Любенов Ташков, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК №324300407, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Барнет и Енфийлд

Освобождава Катя Евгениева Чорбаджийск, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300442, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Финсбъри парк

Назначава Даниела Ангелова Бояджиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300442, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Финсбъри парк

Освобождава Илинка Николова Велева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300421, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Палмърс грийн 3

Назначава Евгения Стойкова Аврамова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300421, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Палмърс грийн 3

Освобождава Петър Екимов Спасов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК №, №324300419, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Палмърс грийн 1

Назначава Николай Илиев Лупов с ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК №, №324300419, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Палмърс грийн 1

Освобождава Джансел Рамадан Хабиб, ЕГН ..., като ПРЕДЕСДАТЕЛ на СИК № 323900321, Нидерландия, Хага (Посолство 2)

Освобождава Светлана Огнянова Храброва, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900321, Нидерландия, Хага (Посолство 2)

Назначава Светлана Огнянова Храброва, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900321, Нидерландия, Хага (Посолство 2)

Назначава Светослава Василева Кабаиванова с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900321, Нидерландия, Хага (Посолство 2)

Освобождава Адриан Георгиев Янков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900323, Нидерландия, Айндховен

Назначава Велислава Ангелова Игнатова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900323, Нидерландия, Айндховен

Освобождава Адриан Георгиев Янков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900323, Нидерландия, Айндховен

Назначава Велислава Ангелова Игнатова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900323, Нидерландия, Айндховен

Освобождава Светлана Павлова Кралева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900323, Нидерландия, Айндховен

Назначава Олга Стефанова Стоименова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900323, Нидерландия, Айндховен

Освобождава Бисер Димитров Тодоров, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900324, Нидерландия, Амстердам 1

Назначава Никола Тонев Джунилов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900324, Нидерландия, Амстердам 1

Освобождава Нели Ангелова Колова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 323900324, Нидерландия, Амстердам 1

Назначава Христина Петрова Петрова, ЕГН ... , като СЕКРЕТАР на СИК № 323900324, Нидерландия, Амстердам 1

Освобождава Салим Метинов Мехмедов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900324, Нидерландия, Амстердам 1

Назначава Василена Божидарова Василева с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900324, Нидерландия, Амстердам 1

Освобождава Весела Георгиева Табакова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900328, Нидерландия, Ваалс

Назначава Стефан Златев Стефанов с ЕГН ... като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323900328, Нидерландия, Ваалс

Освобождава Лилия Ренатова Садикова, ЕГН ... като ЧЛЕН на СИК № 323900328, Нидерландия, Ваалс

Назначава Александрина Венелинова Колева, ЕГН ... като ЧЛЕН   на СИК № 323900328, Нидерландия, Ваалс

Освобождава Рафаил Димчев Станков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900328, Нидерландия, Ваалс

Назначава Христо Руменов Христов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 323900328, Нидерландия, Ваалс

Освобождава Никола Станимиров Вълчев, ЕГН ... като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 323900339, Нидерландия, Утрехт

Назначава Анета Иванова Манасиева с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 323900339, Нидерландия, Утрехт

Освобождава Десислава Недялкова Гочева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 323900339, Нидерландия, Утрехт

Освобождава Синан Кямилов Мехмедов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК 323900339, Нидерландия, Утрехт

Назначава Синан Кямилов Мехмедов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 323900339, Нидерландия, Утрехт

Назначава Нихат Керимов Юсеинов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК 323900339, Нидерландия, Утрехт

Освобождава Светлана Янкова Владимирова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 322700299, Кипър, Пафос

Назначава Сузана Малинова Башева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на № 322700299, Кипър, Пафос

Освобождава Иван Георгиев Пехливанов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 322000174, Ирландия, Дъблин (Посолство)

Назначава Райна Илиева Мирчева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 322000174, Ирландия, Дъблин (Посолство)

Освобождава Антонина Василева Белчева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бедфорд

Назначава Ивелина Славчева Коева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бедфорд

Освобождава Ивелина Славчева Коева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бедфорд

Освобождава Жана Василева Сталева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300436, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уимбълдън 3)

Освобождава Йоана Боянова Чолтеева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300436, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уимбълдън 3)

Освобождава Валерия Йорданова Кушева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300439, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Уорчестър Парк

Освобождава Иван Венциславов Божков, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300439, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Уорчестър Парк

Освобождава Станимира Цветанова Ангелова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300402, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Линкълн

Назначава Пламен Емилов Пиронев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300402, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Линкълн

Освобождава Пламен Емилов Пиронев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300402, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Линкълн

Назначава Цветомир Сашов Златанов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300402, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Линкълн

Освобождава Преслава Ненчева Петкова, ЕГН ..., ЧЛЕН на СИК № 324300412, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 2)

Освобождава Даниела Йорданова Дженкова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300413, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 3)

Назначава Ирина Иванова Денева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300413, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 3)

Освобождава Дейвид Юриев Димитров, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300441, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Фелъм

Назначава Радка Иванова Петрова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300441, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Фелъм

Освобождава Денислав Несторов Димитров, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300441, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Фелъм

Назначава Георги Проданов Николов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300441, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Фелъм

Освобождава Ани Евгениева Мечкарова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300444, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хаунслоу

Назначава Юлиян Стефанов Йорданов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300444, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Хаунслоу

Освобождава Светлана Венелинова Минчева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300444, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Хаунслоу

Назначава Елена Илиева Проданова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300444, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Хаунслоу

Освобождава Гергана Илянова Маринова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300388, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кеймбридж 1

Назначава Йорданка Красимирова Шипкова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300388, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кеймбридж 1

Освобождава Ивайло Иванов Райчев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300377, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Джърси, Сейнт Хелиър

Назначава Неджибе Ибраимова Метушева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300377, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Джърси, Сейнт Хелиър

Освобождава Слави Цветанов Петков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300129, Германия ФР, Хановер 1

Назначава Мария Лъчезарова Крумова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300129, Германия ФР, Хановер 1

Освобождава Росица Тодорова Пехливанова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326300729, Хърватия, Загреб (Посолство)

Назначава Радослава Георгиева Мончева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 326300729, Хърватия, Загреб (Посолство)

Освобождава Радослава Георгиева Мончева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 326300729, Хърватия, Загреб (Посолство)

Освобождава Мирела Ангелова Тасева, ЕГН ...., като ЧЛЕН на СИК № 326300729, Хърватия, Загреб (Посолство)

Освобождава Живко Русев Пиперов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300363, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Белфаст

Назначава Явор Иванов Колев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300363, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Белфаст

Освобождава Явор Иванов Колев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300363, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Белфаст

Назначава Васил Павлинов Василев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300363, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Белфаст

Назначава Георги Стойчев Димитров, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300363, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Белфаст

Освобождава Димитър Василев Борисов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК №322200238, Испания, Сория

Назначава Васил Димитров Борисов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК №322200238, Испания, Сория

Освобождава Зоя Георгиева Донкова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК №324300430, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Кингстън

Назначава Иван Симеонов Иванов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК №324300430, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Кингстън

Освобождава Фаня Георгиева Чинчева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК №324300430, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Кингстън

Назначава Нона Любомирова , ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК №324300430, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Кингстън

Освобождава Цветина Иванова Пенева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Толуърт

Назначава Даниела Петрова Сапунджиева, с ЕГН ..., като като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Толуърт

Освобождава Господинка Добрева Арабаджиева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК № 324300431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон-Сърбитън, Толуърт

Назначава Харди Хартмут Нигш, ЕГН ... като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300050, Германия ФР, Берлин 2 (Посолство)

Освобождава Стефан Бонев Стефанов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300129 Германия ФР, Хановер 1

Назначава Светослав Светославов Симеонов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300129 Германия ФР, Хановер 1

Освобождава Лъчезар Андонов Стоянов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324100346, Норвегия, Бодо

Назначава Светлин Николов Петров, ЕГН ... като ЧЛЕН на СИК № 324100346 , Норвегия, Бодо

Освобождава Памела Иванова Колева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 324300435, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уимбълдън 2)

Освобождава Денис Юлиянов Карадалиев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200239, Испания, Тафая

Освобождава Невена Йорданова Ангелова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300098, Германия ФР, Меминген

Назначава Габриела Светославова Стоянова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК № 321300098, Германия ФР, Меминген

Освобождава Малин Милков Тачев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300393, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ковънтри 1

Освобождава Мими Борисова Иванова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300393, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ковънтри 1

Назначава Мими Борисова Иванова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324300393, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ковънтри 1

Прилага и утвърждава Приложение 1 със съставите на секционните комисии извън страната към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

842-ПВР/НС/

994 -ПВР/

1010-ПВР/

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения