Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 962-ПВР/НС
София, 17 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021 г., Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. и Решение № 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С Решение № 842-ПВР-НС от 01.11.2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение № 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение № 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение № 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение № 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. и Решение № 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. на ЦИК на Централната избирателна комисия, са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия, с вх. № ПВРНС-44-1-04-16.11.2021 г., е постъпила информация за неточности и непълноти в Приложение 1 към Решение № 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Приложение 1 към Решение № 842-НС от 28.06.2021 г. на Централна избирателна комисия, последно изменено и допълнено с Решение № 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. на ЦИК, както следва:

В СИК № 325800648 – Емине Ахмедова Джълъзова, ЕГН ... да се чете Сюбиле Мехмедова Гюл, ЕГН ....

В СИК № 325800691 – Нахит Невзат Юсеин, ЕГН ..., да се чете Емилия Любенова Туран, ЕГН ....

В СИК № 325200526 – Йордан Димитров Давидов, ЕГН ..., да се чете Анна Николаева Стоянова-Панделова, ЕГН ....

В СИК № 324300449 – Лутън Камен Емилов Бъчваров, ЕГН ..., да се чете Станка Борисова Глинджева, ЕГН ....

В СИК № 321300089 – Илияна Иванова Щрангалис, ЕГН ..., да се чете Лили Николаева Тодорова, ЕГН ....

Прилага и утвърждава Приложение 1 със съставите на секционните комисии извън страната към настоящото решение с нанесените поправки.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

842-ПВР/НС/

875-ПВР/НС/

891-ПВР/НС/

915-ПВР/НС/

937-ПВР/НС/

944-ПВР/НС/

951-ПВР/НС/

953-ПВР/НС/

982-ПВР/

987-ПВР/

993-ПВР/

994 -ПВР/

Календар

Решения