Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1280-НС
София, 5 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., назначени с Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г., Решение № 1208-НС от 2 октомври 2014 г. и Решение № 1227-НС от 3 октомври 2014 г., Решение № 1263-НС от 4 октомври 2014 г, Решение № 1269-НС от 05 октомври 2014 г, Решение № 1274-НС от 5 октомври 2014 г., Решение № 1275-НС от 5 октомври 2014 г. и поправки на технически грешки

Постъпили са писма от дипломатически и консулски представителства на Република България със следните вх. №№ НС-00-479, вх. № НС-00-491 от 05. октомври 2014 г. и вх. № НС-23-87 от 5 октомври 2014 г., за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ДОПУСКА промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Република България

ОСВОБОЖДАВА Пенка Иванова Начкова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320200006, Австрия, Виена 2.

НАЗНАЧАВА Елена Александрова Атанасова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320200006, Австрия, Виена 2.

ОСВОБОЖДАВА Мурад Рафет Мурад, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900329, Турция, Истанбул, Джеватпаша 2.

НАЗНАЧАВА Юксел Хашим Мехмед, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900329, Турция, Истанбул, Джеватпаша 2.

ОСВОБОЖДАВА Елмаз Юмер Улуда, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900319, Турция, Измит.

НАЗНАЧАВА Ибрахим Али Хаджиали, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900319, Турция, Измит.

НАЗНАЧАВА Нури Мехмед Мехмед, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900378, Турция, Ялова 1.

ОСВОБОЖДАВА Акиф Ибрахим Еюп, ЕГН ..., като член на СИК № 324900378, Турция, Ялова 1.

ОСВОБОЖДАВА Шабан Ахмедов Исуфов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900378, Турция, Ялова 1.

НАЗНАЧАВА Шабан Ахмедов Исуфов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900378, Турция, Ялова 1.

ОСВОБОЖДАВА Спас Стойчев Стоев, ЕГН ..., като член на СИК № 325400410, Франция, Бордо.

НАЗНАЧАВА Емилия Николова Змийчарова, ЕГН ..., като член на СИК № 325400410, Франция, Бордо.

ОСВОБОЖДАВА Ръфат Яйкуб Яйкуб, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900297, Турция, Бурса, Даръджа.

НАЗНАЧАВА Нарие Кемил Рамиз, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900297, Турция, Бурса, Даръджа.

ОСВОБОЖДАВА Фатме Мустафа Галиб, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900297, Турция, Бурса, Даръджа.

НАЗНАЧАВА Мехмед Емин Юсеин, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900297, Турция, Бурса, Даръджа.

ОСВОБОЖДАВА Александър Стефанов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320100001, Австралия, Аделаида.

НАЗНАЧАВА Румен Иванов Ганчев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320100001, Австралия, Аделаида.

ОСВОБОЖДАВА Александър Стефанов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320100001, Австралия, Аделаида.

НАЗНАЧАВА Румен Иванов Ганчев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320100001, Австралия, Аделаида.

ОСВОБОЖДАВА Ренгинар Якуб Сали, ЕГН ..., като член на СИК № 324900358, Турция, Одрин.

НАЗНАЧАВА Сезгин Лютфиев Османов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900358, Турция, Одрин.

ОСВОБОЖДАВА Мерсин Мюмюн Хатип, ЕГН ..., като член на СИК № 324900372, Турция, Чорлу Каземие.

НАЗНАЧАВА Гюнеш Мустафа Мутлу, ЕГН ..., като член на СИК № 324900372, Турция, Чорлу Каземие.

ОСВОБОЖДАВА Салиф Хасан Хасан, ЕГН ..., като член на СИК № 324900375, Турция, Чорлу, Йешилтепе 3.

НАЗНАЧАВА Шенай Хусменова Мартинова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900375, Турция, Чорлу, Йешилтепе 3.

ОСВОБОЖДАВА Ценко Стоянов Христов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324400212, САЩ, Чикаго Илинойс.

НАЗНАЧАВА Нора Костадинова Георгиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324400212, САЩ, Чикаго Илинойс.

ОСВОБОЖДАВА Ваня Красимирова Савова, ЕГН ..., като член на СИК № 324400204, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс - 2.

НАЗНАЧАВА Петкана Стефанова Георгиева, ЕГН ..., като член на СИК № 324400204, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс - 2.

 

ІІ. ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1263-НС от 04.10.2014 г. както следва:

1. В т. 30. Секционна избирателна комисия № 320900031, Великобритания, Лондон, Тотнъм 3:

На ред „СЕКРЕТАР" да се чете: „СЕКРЕТАР Катя Стоянова Ангелова, ЕГН ...".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1037-НС/

1099-НС/

1156-НС/

1208-НС/

1227-НС/

1263-НС/

1269-НС/

1274-НС/

1275-НС/

1290-НС/

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения