Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1208-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., назначени с Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г. и Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г. и поправки на технически грешки

Постъпили са писма от МВнР вх. № НС-04-01-79 от 02.10.2014 г. и от дипломатически и консулски представителства на Република България със следните вх. №№ НС -00-361, НС -00-367, НС-00-374, НС-00-398, НС-00-399, НС-00-401, НС-00-402, НС-00-403, НС-00-404, НС-00-405, НС-00-406, НС-00-410, НС-00-412, НС-00-413, НС-00-414, НС-00-415, НС-00-417, НС-00-421, НС-00-422, НС-00-424, НС-00-425, НС-00-426, НС-00-427, НС-00-428, НС-00-429, НС-00-430, НС-00-431, НС-00-434, НС-00-435, НС-00-440, НС-00-444 от 30.09.2014 г., от 01.10.2014 г. и от 02.10.2014 г. за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 5 и 6 във връзка с чл. 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ПРОМЕНИ в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Република България

ОСВОБОЖДАВА Правда Василева Йорданова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321700091, Испания, Аранда де Дуеро.

НАЗНАЧАВА Анита Стефанова Кирилова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321700091, Испания, Аранда де Дуеро.

ОСВОБОЖДАВА Борис Силжиев Асенов, ЕГН ..., като член на СИК № 321700091, Испания, Аранда де Дуеро.

НАЗНАЧАВА Биляна Милкова Асенова, ЕГН ..., като член на СИК № 321700091, Испания, Аранда де Дуеро.

ОСВОБОЖДАВА Никола Георгиев Балдиков, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320200011, Австрия, Линц.

НАЗНАЧАВА Ани Милчева Параскевова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320200011, Австрия, Линц.

ОСВОБОЖДАВА Маргарит Радославов Атанасов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321700111, Испания, Мостолес.

НАЗНАЧАВА Албена Ромилова Петрова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321700111, Испания, Мостолес.

ОСВОБОЖДАВА Даниела Димитрова Димитрова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320200010, Австрия, Грац.

НАЗНАЧАВА Силвия Емилова Карабаджакова Бахчеванова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320200010, Австрия, Грац.

ОСВОБОЖДАВА Румен Любенов Филков, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320200009, Австрия, Брегенц.

НАЗНАЧАВА Анелия Бенчева Христова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320200009, Австрия, Брегенц.

ОСВОБОЖДАВА Венета Милчова Стоева, ЕГН ..., като член на СИК № 324800243, Сърбия, Белград.

НАЗНАЧАВА Паулина Иванова Министерова, ЕГН ..., като член на СИК № 324800243, Сърбия, Белград.

ОСВОБОЖДАВА Георги Янев Берков, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900062, Великобритания, Портсмут.

НАЗНАЧАВА Ива Асенова Асенова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900062, Великобритания, Портсмут.

ОСВОБОЖДАВА Рангел Николаев Колданов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900056, Великобритания, Лиидс.

НАЗНАЧАВА Пламен Стефанов Белев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900056, Великобритания, Лиидс.

ОСВОБОЖДАВА Мая Иванова Игнатова, ЕГН ..., като член на СИК № 320900035, Великобритания, Лондон, Уимбълдън - Мъртън Роуд.

НАЗНАЧАВА Камен Милчев Дойчинов, ЕГН ..., като член на СИК № 320900035, Великобритания, Лондон, Уимбълдън - Мъртън Роуд.

ОСВОБОЖДАВА Нюлюфер Ереджеб Мехмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900335, Турция, Истанбул, Бахчелиевлер - Чобанчешме.

НАЗНАЧАВА Невин Нурулова Салиева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900335, Турция, Истанбул, Бахчелиевлер - Чобанчешме.

ОСВОБОЖДАВА Йълдъз Карамфилова Иванова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900336, Турция, Истанбул, Башакшехир.

НАЗНАЧАВА Имрен Метинова Карамфилова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900336, Турция, Истанбул, Башакшехир.

ОСВОБОЖДАВА Илияна Христова Кахраман, ЕГН ..., като член на СИК № 324900337, Турция, Истанбул, Бейликдюзю.

НАЗНАЧАВА Ергюлян Фикрет Фехим, ЕГН ..., като член на СИК № 324900337, Турция, Истанбул, Бейликдюзю.

ОСВОБОЖДАВА Анелия Красимирова Колева, ЕГН ..., като член на СИК № 323400171, Нидерландия, Ротердам.

НАЗНАЧАВА Петър Руменов Живков, ЕГН ..., като член на СИК № 323400171, Нидерландия, Ротердам.

ОСВОБОЖДАВА Орлин Стефанов Попов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322200144 Канада, Монреал.

НАЗНАЧАВА Васил Величков Георгиев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322200144 Канада, Монреал.

ОСВОБОЖДАВА Ирина Юревна Касапова, ЕГН ..., като член на СИК № 323300166, Молдова, Тараклия.

НАЗНАЧАВА Снежана Дмитриевна Кайряк, ЕГН ..., като член на СИК № 323300166, Молдова, Тараклия.

ОСВОБОЖДАВА Наталия Димитрова Митева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900054, Великобритания, Ковънтри.

НАЗНАЧАВА Милена Славова Тодорова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900054, Великобритания, Ковънтри.

ОСВОБОЖДАВА Анета Тончева Станчевска, ЕГН ..., като член на СИК № 321700092, Испания, Барселона.

НАЗНАЧАВА Явор Ананиев Дончев, ЕГН ..., като член на СИК № 321700092, Испания, Барселона.

ОСВОБОЖДАВА София Миткова Знаймер, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК 324400212, САЩ, Чикаго Илинойс.

НАЗНАЧАВА Taтяна Петкова Танева-Георгиева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК 324400212, САЩ, Чикаго Илинойс.

ОСВОБОЖДАВА Бекир Фикрет Бекир, ЕГН ..., като председател на СИК № 325400407, Франция, Марсилия.

НАЗНАЧАВА Кадир Яшар Мюмюн, ЕГН ...,като председател на СИК № 325400407, Франция, Марсилия.

ОСВОБОЖДАВА Клод Еме Робер Пиера, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325400407, Франция, Марсилия.

НАЗНАЧАВА Росен Христов Христов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325400407, Франция, Марсилия.

ОСВОБОЖДАВА Веселин Алеков Чиликов, ЕГН ..., като член на СИК № 321700125, Испания, Тафая.

НАЗНАЧАВА Бейзер Бейзеров Шекиров, ЕГН ..., като член на СИК № 321700125, Испания, Тафая.

ОСВОБОЖДАВА Александър Ангелов Пищовлиев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400175, Нидерландия, Амстердам.

НАЗНАЧАВА Емине Салиева Хасанова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400175, Нидерландия, Амстердам.

НАЗНАЧАВА Лора Красимирова Веселинова, ЕГН ..., като член на СИК № 321800137, Италия, Сиена.

ОСВОБОЖДАВА Ирена Николаева Тодорова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800134, Италия, Рим.

НАЗНАЧАВА Жана Анатолиева Иванова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800134, Италия, Рим.

ОСВОБОЖДАВА Лиляна Славейкова Биволарска, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800136, Италия, Неапол.

НАЗНАЧАВА Петя Великова Гошева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800136, Италия, Неапол.

ОСВОБОЖДАВА Александър Ангелов Александров, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

НАЗНАЧАВА Йордан Трендафилов Митев, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

ОСВОБОЖДАВА Тома Димитров Янакиев, ЕГН ..., като член на СИК № 321100066, Гърция, Атина Посолство 1.

НАЗНАЧАВА Десислава Тодорова Златева, ЕГН ..., като член на № 321100066, Гърция, Атина Посолство 1.

ОСВОБОЖДАВА Костадин Стоянов Писаров, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

НАЗНАЧАВА Боян Иванов Боянов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

ОСВОБОЖДАВА Николай Пламенов Бериевски, ЕГН ..., като председател на СИК № 323000161, Македония, Скопие 1.

НАЗНАЧАВА Теодора Иванова ЕГН ..., като председател на СИК № 323000161, Македония, Скопие 1.

ОСВОБОЖДАВА Светлана Павлова Павлова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320200007, Австрия, Виена 3.

НАЗНАЧАВА Стефан Константинов Иванов, ЕГН ..., като председател на СИК № 320200007, Австрия, Виена 3.

ОСВОБОЖДАВА Ганка Руменова Чивчибашева, ЕГН ..., като член на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2

НАЗНАЧАВА Петър Руменов Славейков, ЕГН ..., като член на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2.

ОСВОБОЖДАВА Миглен Александров Ерменков, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321100067, Гърция, Атина Посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Екатерина Петрова Добрева-Фарконас, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321100067, Гърция, Атина Посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Стойка Михайлова Божкова, ЕГН ..., като член на СИК № 321100067, Гърция, Атина Посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Валерия Бойкова Кертикова, ЕГН ..., като заместник-председател на № 321100068, Гърция, Атина - кв. Екзархия.

ОСВОБОЖДАВА Мими Иванова Ничева, ЕГН ..., като секретар на № 321100068, Гърция, Атина - кв. Екзархия.

ОСВОБОЖДАВА Наско Атанасов Борисов  , ЕГН ..., като член на СИК № 321100068, Гърция, Атина - кв. Екзархия.

НАЗНАЧАВА Мирослав Пенев Костадинов , ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321100068, Гърция, Атина - кв. Екзархия.

НАЗНАЧАВА Екатерина Петрова Добрева-Фарконас, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321100068, Гърция, Атина - кв. Екзархия.

НАЗНАЧАВА Стойка Михайлова Божкова, ЕГН ..., като член на СИК № 321100068, Гърция, Атина - кв. Екзархия.

НАЗНАЧАВА Валерия Бойкова Кертикова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321100067, Гърция, Атина Посолство 2.

НАЗНАЧАВА Мими Иванова Ничева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321100067, Гърция, Атина Посолство 2.

НАЗНАЧАВА Наско Атанасов Борисов, ЕГН ..., като член на СИК № 321100067, Гърция, Атина Посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Никола Христов Иванов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325300403, ФР Германия, Щутгарт.

НАЗНАЧАВА Веселин Малчев Иванов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325300403, ФР Германия, Щутгарт.

ОСВОБОЖДАВА Женя Иванова Желева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300396, ФР Германия, Дюселдорф.

НАЗНАЧАВА Христиана Петрова Димитрова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300396, ФР Германия, Дюселдорф.

ОСВОБОЖДАВА Веселин Станимиров Maринов, ЕГН ..., като член на СИК № 320900045, Великобритания, Честър.

ОСВОБОЖДАВА Стефан Георгиев Върлинков, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

ПРЕНАЗНАЧАВА Стефан Георгиев Върлинков, ЕГН ..., като член на СИК № 320900045, Великобритания, Честър.

НАЗНАЧАВА Петя Атанасова Фиркова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

ОСВОБОЖДАВА Елена Станкова Ботева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900041, Великобритания, Бристол.

НАЗНАЧАВА Георги Христов Георгиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900041, Великобритания, Бристол.

ОСВОБОЖДАВА Евгения Маринова Стоянова, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100074, Гърция, Родос.

ОСВОБОЖДАВА Мария Христева Стаменкова, ЕГН ..., като член на СИК № 320100001, Австралия, Аделаида.

НАЗНАЧАВА Румяна Георгиева Ганева, ЕГН ..., като член на СИК № 320100001, Австралия, Аделаида.

ОСВОБОЖДАВА Мара Иванова Себова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320100004, Австралия, Сидни.

НАЗНАЧАВА Мира Асенова Паунова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320100004, Австралия, Сидни.

ОСВОБОЖДАВА Момчил Димитров Кюркчиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 324400230, САЩ, Сан Франциско.

НАЗНАЧАВА Десислава Романова Исаева, ЕГН ..., като председател на СИК № 324400230, САЩ, Сан Франциско.

ОСВОБОЖДАВА Галин Георгиев Генов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324400223, САЩ, Медисън, Илинойс.

НАЗНАЧАВА Иван Малинов Малинов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324400223, САЩ, Медисън, Илинойс.

ОСВОБОЖДАВА Богомил Иванов Курумилев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900061, Великобритания, Питърбъроу.

НАЗНАЧАВА Енчо Димитров Знаменов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900061, Великобритания, Питърбъроу.

ОСВОБОЖДАВА Боряна Христова Здравкова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320900026, Великобритания, Лондон - Пос. 2.

НАЗНАЧАВА Антонио Недков Недков, ЕГН ..., като председател на СИК № 320900026, Великобритания, Лондон - Пос. 2.

ОСВОБОЖДАВА Байраям Гюлтенов Реджебов, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 323900191, Полша, Ленкница.

НАЗНАЧАВА Десислав Петков Данов, ЕГН ..., като член на СИК № 323900191, Полша, Ленкница.

ОСВОБОЖДАВА Салим Ремзи Дикме, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 324900264, Турция, Бурса Караман 1.

НАЗНАЧАВА Елвира Алексиева Фотева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900264, Турция, Бурса Караман 1.

ОСВОБОЖДАВА Росен Иванов Петков, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 324900265, Турция, Бурса Караман 2.

НАЗНАЧАВА Антония Георгиева Георгиева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900265, Турция, Бурса Караман 2.

ОСВОБОЖДАВА Мехмедали Мюмюн Мехмед, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 324900291, Турция, Бююккаръщаран.

НАЗНАЧАВА Стаменка Миткова Атанасова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900291, Турция, Бююккаръщаран.

ОСВОБОЖДАВА Синан Зафри Камбер, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 324900292, Турция, Визе.

НАЗНАЧАВА Елисавета Димитрова Дунчева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900292, Турция, Визе.

ОСВОБОЖДАВА Елеонора Евдокимова Ангелкова, ЕГН ..., като секретар на комисия СИК № 324900305, Турция, Измир, Чамлъкуле 2.

НАЗНАЧАВА Мария Филипова Георгиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900305, Турция, Измир, Чамлъкуле 2.

ОСВОБОЖДАВА Жана Недкова Кадънкова, ЕГН ..., като секретар на комисия СИК № 324900307, Турция, Измир, Сарнъч 2.

НАЗНАЧАВА Петър Гълъбов Черпоков, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900307, Турция, Измир, Сарнъч 2.

ОСВОБОЖДАВА Мариана Димитрова Йотова, ЕГН ..., като секретар на комисия СИК № 324900316, Турция, Измир, Ичмелер.

НАЗНАЧАВА Мария Валентинова Вълчева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900316, Турция, Измир, Ичмелер.

ОСВОБОЖДАВА Десислава Иванова Лозанова, ЕГН ..., като заместник-председател на комисия СИК № 324900349, Турция, Курткьой (Пендик Курткьoй Йенишехир).

НАЗНАЧАВА Елена Костадинова Кирилова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900349, Турция, Курткьой (Пендик Курткьoй Йенишехир).

ОСВОБОЖДАВА Велина Красимирова Иванова, ЕГН ..., като секретар на комисия СИК № 324900364, Турция, Феризли.

НАЗНАЧАВА Йорданка Михайлова Мравкова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900364, Турция, Феризли.

ОСВОБОЖДАВА Петя Петрова Павлова, ЕГН ..., като заместник-председател на комисия СИК № 320900055, Великобритания, Ланкастър.

ОСВОБОЖДАВА Росен Иванов Манев, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 320900055, Великобритания, Ланкастър.

ПРЕНАЗНАЧАВА Петя Петрова Павлова, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 320900055, Великобритания, Ланкастър.

ПРЕНАЗНАЧАВА Росен Иванов Манев, ЕГН ..., като заместник-председател на комисия СИК № 320900055, Великобритания, Ланкастър.

ОСВОБОЖДАВА Николай Владимиров Маринов, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 325300397, ФР Германия, Карлсруе.

НАЗНАЧАВА Ивелина Начева Накова, ЕГН ..., като член на СИК № 325300397, ФР Германия, Карлсруе.

ОСВОБОЖДАВА Ахмед Мюмюнов Мехмедов, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 324900353, Турция, Маниса.

НАЗНАЧАВА Сали Али Аптулах, ЕГН ..., като член на СИК № 324900353, Турция, Маниса.

ОСВОБОЖДАВА Eмил Иванов Огнянов, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 324900354, Турция, Маниса Караагачлъ.

НАЗНАЧАВА Алтан Мустафа Мехмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900354, Турция, Маниса Караагачлъ.

 

ІІ. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г. и Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г., както следва:

1. В т. 221. Секционна избирателна комисия № 324400222, САЩ, Маунтинсайд Ню Джърси:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Мила Стоянова Мартинова, ЕГН ...", вместо Мила Стоянова Етрополски, ЕГН ....

2. В т. 11. Секционна избирателна комисия № 320200011, Австрия, Линц:

На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Михаела Михайлов, ЕГН ...", вместо ЧЛЕН Михаела Стефанова Михайлова, ЕГН ....

3. В т. 352. Секционна избирателна комисия № 324900353, Турция, Маниса:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ" Феим Рамадан Шабан, ЕГН ...", вместо „ПРЕДСЕДАТЕЛ" Фехим Рамадан Шабан, ЕГН ....

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1037-НС/

1099-НС/

1156-НС/

1263-НС/

1269-НС/

1274-НС/

1280-НС/

Календар

Решения