Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1156-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., назначени с Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г. и Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., и поправки на технически грешки

Постъпили са писмо от МВнР с вх. № НС-04-01-71 от 29.09.2014 г., предложение с вх. № НС-10-63 от 30.09.2014 г. на ПП „ГЕРБ", предложение с вх. № НС-10-83 от 30.09.2014 г. на ПП „ДПС", предложение с вх. № НС-10-82 от 29.09.2014 г. на ПП „АТАКА" и писма от дипломатически и консулски представителства на Република България със следните вх. №№ НС -00-366, НС-00-367, НС-00-368, НС -00-369, НС -00-371, НС -00-373, НС-00-374, НС-00-376, НС-00-377, НС-00-379, НС-00-380, НС-00-381, НС-00-382, НС-00-383, НС-00-385, НС-00-386, НС-00-387, НС-00-389, НС-00-390, НС-00-395 от 29.09.2014 г. за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ПРОМЕНИ в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Република България

ОСВОБОЖДАВА Надя Михайлова Кръстева, ЕГН ..., като член на СИК № 320900046, Великобритания, Абъристуит.

НАЗНАЧАВА Елка Дончева Сурчева, ЕГН   ..., като член на СИК № 320900046, Великобритания, Абъристуит.

ОСВОБОЖДАВА Цветанка Копева Спасова, ЕГН ..., като председател на СИК № 321700099, Испания, Мадрид 2.

НАЗНАЧАВА Пламен Стоянов Сотиров, ЕГН ..., като председател на СИК № 321700099, Испания, Мадрид 2.

ОСВОБОЖДАВА Кръстьо Димитров Тодоров, ЕГН ..., като член на СИК № 321700105, Испания, Аликанте.

НАЗНАЧАВА Анелия Маринова Петкова, ЕГН ..., като член на СИК № 321700105, Испания, Аликанте.

НАЗНАЧАВА Слави Борисов Митов, ЕГН ..., като член на СИК № 321700126, Испания, Пеняфиел.

НАЗНАЧАВА Людмил Райков Матеев, ЕГН ..., като председател на СИК № 321800137, Италия, Сиена.

НАЗНАЧАВА Малин Бориславов Младенов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800137, Италия, Сиена.

ОСВОБОЖДАВА Боряна Бужашка, ЕГН ..., като член на СИК № 323400178, Нидерландия, Грьонинген.

НАЗНАЧАВА Петър Живков Стоичков, ЕГН ..., като член на СИК № 323400178, Нидерландия, Грьонинген.

ОСВОБОЖДАВА Александър Александров Петров, ЕГН ..., като член на СИК № 324400220, САЩ, Кълъмбъс, Охайо.

НАЗНАЧАВА Царина Цанова Макевой, ЕГН ..., като член на СИК № 324400220, САЩ, Кълъмбъс, Охайо.

ОСВОБОЖДАВА Александър Александров Петров, ЕГН ..., като член на СИК № 324400233, САЩ, Синсинати Охайо.

НАЗНАЧАВА Дойчин Димитров Кършовски, ЕГН ..., като член на СИК № 324400233, САЩ, Синсинати Охайо.

ОСВОБОЖДАВА Фатма Хасан Мустафа, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900261, Турция, Бурса, Куртулуш 2.

НАЗНАЧАВА Розалина Недялкова Джамбазова-Попова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900261, Турция, Бурса, Куртулуш 2.

ОСВОБОЖДАВА Найден Николаев Миланов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900275, Турция, Бурса Дуачанър 3.

НАЗНАЧАВА Стефан Петров Аспарухов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900275, Турция, Бурса Дуачанър 3.

ОСВОБОЖДАВА Сергей Стефанов Момчилов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900276, Турция, Бурса, Казъм карабек 1.

НАЗНАЧАВА Васка Йорданова Кушлева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900276, Турция, Бурса, Казъм карабек 1.

ОСВОБОЖДАВА Билян Боянов Ангелов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900303, Турция, Измир, Доганлар 2.

НАЗНАЧАВА Румяна Методиева Върбанова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900303, Турция, Измир, Доганлар 2.

ОСВОБОЖДАВА Васил Георгиев Дурев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900323, Турция, Истанбул, Б.Ото- Гюмюшпала 1.

НАЗНАЧАВА Диана Иванова Илиева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900323, Турция, Истанбул, Б.Ото- Гюмюшпала 1.

НАЗНАЧАВА Сениха Ахмет, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900332, Турция, Истанбул, Ортамахала 2.

НАЗНАЧАВА Джансер Тюнчер Адем, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900361, Турция, Сердиван.

ОСВОБОЖДАВА Мелек Исметова Карадаш, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900362, Турция, Текирдаа.

НАЗНАЧАВА Валери Ценов Георгиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900362, Турция, Текирдаа.

НАЗНАЧАВА Ахмед Бейки Рамадан, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900364, Турция, Феризли.

ОСВОБОЖДАВА Кямиле Кемал Мандажъ, ЕГН ..., като член на СИК № 324900371, Турция, Чорлу, Шейх Синан 4.

НАЗНАЧАВА Даниела Михайлова Баулова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900371, Турция, Чорлу, Шейх Синан 4.

ОСВОБОЖДАВА Летиф Осман Сюлеман, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900380, Турция, Ялова 3.

НАЗНАЧАВА Вселина Юриева Низамска, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900380, Турция, Ялова 3.

ОСВОБОЖДАВА Веселинка Александрова Дечева-Ангелова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2.

НАЗНАЧАВА Милко Николов Милушев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2.

ОСВОБОЖДАВА Татяна Иванова Димитрова, ЕГН ..., като член на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

НАЗНАЧАВА Сунай Мустафа Мехмед, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

НАЗНАЧАВА Невена Ясенова Терзиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

НАЗНАЧАВА Гюркан Ридван Еюб, ЕГН ..., като член на СИК № 325400412, Франция, Контрес.       

НАЗНАЧАВА Хубавена Йосифова Кирова, ЕГН ..., като член на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

ОСВОБОЖДАВА Айсел Шефки Мартинова, ЕГН ..., като член на СИК № 325800423, Швеция, Стокхолм.

НАЗНАЧАВА Валентин Михайлов Гайдаров, ЕГН ..., като член на СИК № 325800423, Швеция, Стокхолм.

ОСВОБОЖДАВА Стефан Георгиев Върлинков, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900045, Великобритания, Честър .

НАЗНАЧАВА Айтен Халил Петелова, ЕГН ..., като като заместник-председател на СИК № 320900045, Великобритания, Честър.

ОСВОБОЖДАВА Невена Георгиева Беловодска, ЕГН ..., като председател на СИК № 320900059, Великобритания, Нюкасъл на Tайн.

НАЗНАЧАВА Моника Христова Бъчварова  , ЕГН ..., като като председател на СИК № 320900059, Великобритания, Нюкасъл на Tайн.

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Борисов Бонев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321200085, Дания, Одензе.

НАЗНАЧАВА Венета Анатолиева Спасова, ЕГН ..., като като заместник-председател на СИК № 321200085, Дания, Одензе.

ОСВОБОЖДАВА Жени Димитрова Орешкова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321200083, Дания, Олборг.

НАЗНАЧАВА Ива Росенова Русева, ЕГН ..., като като секретар на СИК № 321200083, Дания, Олборг.

ОСВОБОЖДАВА Богомила Ивелинова Богомилова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300396, ФР Германия, Дюселдроф.

НАЗНАЧАВА Женя Иванова Желева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300396, ФР Германия, Дюселдроф.

ОСВОБОЖДАВА Бисер Илиев Георгиев, ЕГН ..., като член на СИК № 321700126, Испания, Пеняфиел.

НАЗНАЧАВА Антоанета Переликова Андрянова, ЕГН ..., като член на СИК № 321700126, Испания, Пеняфиел.

ОСВОБОЖДАВА Надежда Кирилова Стоянова, ЕГН ..., като председател на СИК № 324400200, САЩ, Бостън.

НАЗНАЧАВА Йоана Ивайлова Кузмова, ЕГН ..., като председател на СИК № 324400200, САЩ, Бостън.

ОСВОБОЖДАВА Нели Боянова Никуцова, ЕГН ..., като член на СИК № 321700092, Испания, Барселона.

НАЗНАЧАВА Веселин Димитров Гинев, ЕГН ..., като член на СИК № 321700092, Испания, Барселона.

ОСВОБОЖДАВА Веселин Иванов Йорданов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320600022, Белгия, Льовен.

НАЗНАЧАВА Надежда Владимирова Миладинова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320600022, Белгия, Льовен.

ОСВОБОЖДАВА Наташа Георгиева Илиева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800137, Италия, Сиена.

ПРЕНАЗНАЧАВА Наташа Георгиева Илиева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800136, Италия, Неапол.

ОСВОБОЖДАВА Петя Великова Гошева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800136, Италия, Неапол.

ОСВОБОЖДАВА Красимир Алексиев Камбошев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321700103, Испания, Памплона.

НАЗНАЧАВА Валери Банков Хаджиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321700103, Испания, Памплона.

ОСВОБОЖДАВА Илиан Кирилов Илиев, ЕГН ..., като член на СИК № 325400404, Франция, Париж 1.

НАЗНАЧАВА Йордан Илиев Балабанов, ЕГН ..., като член на СИК № 325400404, Франция, Париж 1.

ОСВОБОЖДАВА Даниел Иларионов Лазаров, ЕГН ..., като член на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2

НАЗНАЧАВА Ганка Руменова Чивчибашева, ЕГН ..., като член на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2.

ОСВОБОЖДАВА Иван Смилянов Филчев, ЕГН ..., като член на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2

НАЗНАЧАВА Цветелина Маргаритова Цветанова, ЕГН ..., като член на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2.

ОСВОБОЖДАВА Илхан Фейми Алиосман, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2

НАЗНАЧАВА Халим Дуран Бекир, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2.

ОСВОБОЖДАВА Станка Стоева Божинова, ЕГН ..., като член на СИК № 321100066, Гърция, Атина Посолство 1.

НАЗНАЧАВА Тома Димитров Янакиев, ЕГН ..., като член на СИК № 321100066, Гърция, Атина Посолство 1.

ОСВОБОЖДАВА Сабахтин Мюмюн Кърбекир, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900257, Турция, Бурса Хамитлер 1.

НАЗНАЧАВА Зейнеб Юсеин Али, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900257, Турция, Бурса Хамитлер 1.

ОСВОБОЖДАВА Валентин Йовков Тончев  , ЕГН ..., като председател на СИК № 320600020, Белгия, Брюксел ПП 2.

НАЗНАЧАВА Айсун Хасан Хюсеин, ЕГН ..., като председател на СИК № 320600020, Белгия, Брюксел ПП 2.

ОСВОБОЖДАВА Хюсню Хасан Хюсню, ЕГН ..., като председател на СИК № 320600016, Белгия, Антверпен .

ПРЕНАЗНАЧАВА Валентин Йовков Тончев, ЕГН ..., като председател на СИК № 320600016, Белгия, Антверпен.

ОСВОБОЖДАВА Ваня Илиянова Илиева-Смит, ЕГН ..., като член на СИК № 324100195, Република Южна Африка, Кейптаун.

НАЗНАЧАВА Асен Христов Асенов, ЕГН ..., като член на СИК № 324100195, Република Южна Африка, Кейптаун.

ОСВОБОЖДАВА Златко Василев Златев, ЕГН ..., като член на СИК № 323400175, Нидерландия, Амстердам.

НАЗНАЧАВА Християн Кирилов Цолов, ЕГН ..., като член на СИК № 323400175, Нидерландия, Амстердам.

ОСВОБОЖДАВА Зоя Петрова Касапова, ЕГН ..., като член на СИК № 323300165, Молдова, Кишинев.

НАЗНАЧАВА Димитрина Стефанова Павлова, ЕГН ..., като член на СИК № 323300165, Молдова, Кишинев.

ОСВОБОЖДАВА Бодлева Лариса Николаевна, ЕГН ..., като член на СИК № 323300167, Молдова, Твардица.

НАЗНАЧАВА Димитрова Елена Михайловна, ЕГН ..., като член на СИК № 323300167, Молдова, Твардица.

ОСВОБОЖДАВА Лидия Борисова Михова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325400406, Франция, Страсбург.

ОСВОБОЖДАВА Александър Веселинов Манов, ЕГН ..., като член на СИК № 325400406, Франция, Страсбург.

ПРЕНАЗНАЧАВА Александър Веселинов Манов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325400406, Франция, Страсбург.

НАЗНАЧАВА Ваня Георгиева Духова, ЕГН ..., като член на СИК № 325400406, Франция, Страсбург.

ОСВОБОЖДАВА Никола Бориславов Николов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325200383, Финландия, Хелзинки.

НАЗНАЧАВА Петя Радославова Христова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325200383, Финландия, Хелзинки.

ОСВОБОЖДАВА Лилия Димитрова Бурлакова, ЕГН ..., като член на СИК № 325000381, Украйна, Киев.

НАЗНАЧАВА Снежана Димитрова Илиева   , ЕГН ..., като като член на СИК № 325000381, Украйна, Киев.

ОСВОБОЖДАВА Мелина Борянова Христова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900308, Турция, Измир, Сарнъч 3.

НАЗНАЧАВА Бахтияр Кадир Мустафа, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900308, Турция, Измир, Сарнъч 3.

ОСВОБОЖДАВА Мартин Мартинов Асенов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900313, Турция, Измир, Гази Паша 2.

НАЗНАЧАВА Ахмет Юсеин Юсуф, ЕГН ..., като член на СИК № 324900313, Турция, Измир, Гази Паша 2.

ОСВОБОЖДАВА Росен Иванов Манев, ЕГН ..., като председател на СИК № 320900055, Великобритания, Ланкастър.

ОСВОБОЖДАВА Борислав Георгиев Овчаров, ЕГН ..., като член на СИК № 320900055, Великобритания, Ланкастър.

ПРЕНАЗНАЧАВА Росен Иванов Манев, ЕГН ..., като член на СИК № 320900055, Великобритания, Ланкастър.

ПРЕНАЗНАЧАВА Борислав Георгиев Овчаров, ЕГН ..., като

председател на СИК № 320900055, Великобритания, Ланкастър.

ОСВОБОЖДАВА Кристиана Цанкова Градева, ЕГН ..., като член на СИК № 320900043, Великобритания, Колчестер.

НАЗНАЧАВА Ния Малинова Антиова, ЕГН ..., като член на СИК № 320900043, Великобритания, Колчестер.

ОСВОБОЖДАВА Съби Томов Ангелов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900277, Турция, Бурса, Казъм карабек 2.

НАЗНАЧАВА Неждет Бейсим Садула, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900277, Турция, Бурса, Казъм карабек 2.

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г. и Решение № 1099-НС от 27септември 2014 г., както следва:

 

1. В т. 68. Секционна избирателна комисия № 321100069, Гърция, Солун:

На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Руслан Белизаров Баждеков, ЕГН ...", вместо Руслан Велизаров Баждеков, ЕГН ....

2. В т. 79. Секционна избирателна комисия № 321100080, Гърция, Ставрос:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Мария Петрова Вангелова, ЕГН ...", вместо Мария Петрова Ванчелова, ЕГН ....

3. В т. 386. Секционна избирателна комисия № 325300387, ФР Германия, Хамбург:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ Елиза Пламенова Янкова, ЕГН ...", вместо Елица Пламенова Янкова, ЕГН ....

4. В т. 50. Секционна избирателна комисия № 320900051, Великобритания, Глостър :

На ред „СЕКРЕТАР" да се чете: „СЕКРЕТАР Христина Василева Тотева, ЕГН ....", вместо Христина Василева Тонева, ЕГН ....

5. В т. 89. Секционна избирателна комисия № 320800089, Испания, Хетафе:

На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Илияна Митева Савова, ЕГН ...", вместо Илияна Метева Савова, ЕГН ....

6. В т. 35. Секционна избирателна комисия № 320900036, Великобритания, Манчестер:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ" Виктор Минчев Панков, ЕГН ...", вместо Виктор Минчов Панков, ЕГН ....

7. В т. 185. Секционна избирателна комисия № 323700186, Норвегия, Ставангер:

На ред „СЕКРЕТАР" да се чете: „СЕКРЕТАР" Боряна Йорданова Маринова, ЕГН ... ", вместо Боряна Иванова Маринова, ЕГН ....

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1037-НС/

1099-НС/

1208-НС/

1263-НС/

1269-НС/

1274-НС/

1275-НС/

1280-НС/

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения