Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1263-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., назначени с Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г., Решение № 1208-НС от 2 октомври 2014 г. и Решение № 1227-НС от 3 октомври 2014 г. и поправки на технически грешки

Постъпили са писма от МВнР вх. № НС-04-01-79 от 04.10.2014 г., писмо с вх. № НС-10-93 от 03.10.2014 г., и № НС-10-101 от 04.10.2014 г. на КП „Коалиция за България", и писмо с вх. № НС-10-83 от 03.10.2014 г. на ПП „ДПС", и писма от дипломатически и консулски представителства на Република България със следните вх. №№ НС -00-372, НС-00-374, НС-00-379, НС-00-404, НС-00-408, НС-00-414, НС-00-415, НС-00-417, НС-00-421, НС-00-422, НС-00-424, НС-00-425, НС-00-427, НС-00-428, НС-00-430, НС-00-434, НС-00-435, НС-00-437, НС-00-440, НС-00-441, НС-00-442, НС-00-444, НС-00-454, НС-00-462, НС-00-465, НС-00-469, НС-00-467, НС-00-470, НС-00-471, НС-00-484 от 30.09.2014 г., от 01.10.2014 г., от 02.10.2014 г. и 03.10.2014 г. за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ДОПУСКА ПРОМЕНИ в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Република България

ОСВОБОЖДАВА Мустафа Хюсеин Мустафа, ЕГН ..., като секретар на № 325300391, ФР Германия, Франкфурт 2.

НАЗНАЧАВА Мехмед Шевкед Караахмед, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300391, ФР Германия, Франкфурт 2.

ОСВОБОЖДАВА Ваня Красимирова Савова, ЕГН ..., като член на № 324400202, САЩ, Вашингтон.

НАЗНАЧАВА Лефтерка Свиленова Брошард, ЕГН ..., като член на СИК № 324400202, САЩ, Вашингтон.

ОСВОБОЖДАВА Петкана Стефанова Георгиева, ЕГН ..., като член на № 324400204, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс - 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Ваня Красимирова Савова, ЕГН ..., като член на СИК № 324400204, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс - 2.

ОСВОБОЖДАВА Николай Николаев Везенков, ЕГН ..., като секретар на № 320900032, Великобритания, Лондон, Баркинг.

НАЗНАЧАВА Хасан Мехмед Атим, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320900032, Великобритания, Лондон, Баркинг.

ОСВОБОЖДАВА Гюрсел Хюсни Фетта, ЕГН ..., като председател на № 324900294, Турция, Гебзе 2.

НАЗНАЧАВА Сезгин Нуриев Алиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900294, Турция, Гебзе 2.

ОСВОБОЖДАВА Елица Руменова Денчева, ЕГН ..., като заместник-председател на № 321800132, Италия, Милано 1.

НАЗНАЧАВА Елизабет Павлова Павлова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ОСВОБОЖДАВА Таня Николова Марселева, ЕГН ..., като заместник-председател на № 324400228, САЩ, Сакраменто.

НАЗНАЧАВА Гено Едуардов Генов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324400228, САЩ, Сакраменто.

ОСВОБОЖДАВА Нели Любенова Петкова, ЕГН ..., като секретар на № 324400228, САЩ, Сакраменто.

НАЗНАЧАВА Божидарка Кирилова Кънчева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324400228, САЩ, Сакраменто.

ОСВОБОЖДАВА Ибрахим Ибрахим Кърпач, ЕГН ..., като председател на № 324900292, Турция, Визе.

НАЗНАЧАВА Синан Зафри Камбер, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900292, Турция, Визе.

ОСВОБОЖДАВА Росица Кръстева Промкова, ЕГН ..., като член на № 324900373, Турция, Чорлу, Йешилтепе 1.

НАЗНАЧАВА Аднан Кадир Али, ЕГН ..., като член на СИК № 324900373, Турция, Чорлу, Йешилтепе 1.

ОСВОБОЖДАВА Боян Иванов Боянов, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

ОСВОБОЖДАВА Боян Иванов Боянов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

НАЗНАЧАВА Асен Бориславов Илиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

НАЗНАЧАВА Павел Иванов Павлов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

ОСВОБОЖДАВА Маргарита Николаева Добрева, ЕГН ..., като председател на СИК № 323800189, ОАЕ, Дубай.

ОСВОБОЖДАВА Алекси Георгиев Алексиев, ЕГН ..., като член на СИК № 323800189, ОАЕ, Дубай.

ПРЕНАЗНАЧАВА Алекси Георгиев Алексиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 323800189, ОАЕ, Дубай.

НАЗНАЧАВА Светла Стефанова Димитрова-Пищикова, ЕГН ..., като член на СИК № 323800189, ОАЕ, Дубай.

ОСВОБОЖДАВА Джемил Сюлейман Селим, ЕГН ..., като председател на № 324900327, Турция, Истанбул, Гюмюшпапа 2.

НАЗНАЧАВА Бирсен Ахмед Осман, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900327, Турция, Истанбул, Гюмюшпапа 2.

ОСВОБОЖДАВА Калинка Василева Ганчева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322200145, Канада, Отава.

НАЗНАЧАВА Антон Атанасов Минков, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322200145, Канада, Отава.

ОСВОБОЖДАВА Асен   Йорданов Михайлов, ЕГН ..., като член на СИК № 322400153, Кипър, Ларнака

НАЗНАЧАВА Николинка Александрова Димова , ЕГН ..., като член на СИК № 322400153, Кипър, Ларнака.

ОСВОБОЖДАВА Катя Василева Кръстева, ЕГН ..., като член на СИК № 321100074, Гърция, Родос.

НАЗНАЧАВА Станислава Петрова Василева, ЕГН ..., като член на СИК № 321100074, Гърция, Родос.

ОСВОБОЖДАВА Николай Стоянов Христов, ЕГН ..., като председател на СИК № 321800134, Италия, Рим.

ОСВОБОЖДАВА Паулина Маринова Тихолова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800134, Италия, Рим.

ПРЕНАЗНАЧАВА Паулина Маринова Тихолова, ЕГН ..., като председател на СИК № 321800134, Италия, Рим.

НАЗНАЧАВА Мариола Звезделинова Пенчева-Георгиева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800134, Италия, Рим.

ОСВОБОЖДАВА Фатме Мехмедова Еюбова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900333, Турция, Истанбул, Авджълар.

НАЗНАЧАВА Месут Ахмед Касим, ЕГН ..., като член на СИК № 324900333, Турция, Истанбул, Авджълар.

ОСВОБОЖДАВА Мария Павлова Александрова, ЕГН ..., като член на СИК № 321700116, Испания, Таррагона.

НАЗНАЧАВА Емилия Иванова Славова, ЕГН ..., като член на СИК № 321700116, Испания, Таррагона.

ОСВОБОЖДАВА Стоянка Георгиева Петрова, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100077, Гърция, Гоуменисса.

ОСВОБОЖДАВА Николина Йорданова Тодорова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321100077, Гърция, Гоуменисса.

ПРЕНАЗНАЧАВА Николина Йорданова Тодорова, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100077, Гърция, Гоуменисса.

НАЗНАЧАВА Антоанета Димитрова Василева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321100077, Гърция, Гоуменисса.

ОСВОБОЖДАВА Сюйзан Мустафа Шабан, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900360, Турция, Сарай.

НАЗНАЧАВА Санушка Селимова Кехайова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900360, Турция, Сарай.

ОСВОБОЖДАВА Емине Салиева Хасанова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400175, Нидерландия, Амстердам.

НАЗНАЧАВА Тони Добромиров Димитров, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400175, Нидерландия, Амстердам.

ОСВОБОЖДАВА Свестияна Костова Иванова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400178, Нидерландия, Грьонинген.

НАЗНАЧАВА Драгомир Евгениев Радойцев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400178, Нидерландия, Грьонинген.

ОСВОБОЖДАВА Диана Костадинова Георгиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320100002, Австралия, Бризбейн.

НАЗНАЧАВА Изабела Неделчева Шопова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320100002, Австралия, Бризбейн.

ОСВОБОЖДАВА Йълдъз Мухидин Хамди, като член на СИК № 324900324, Турция, Истанбул, Б.Ото-Гюмюшпала 2.

НАЗНАЧАВА Кямил Ибрямов Ходжов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900324, Турция, Истанбул, Б.Ото- Гюмюшпала 2.

ОСВОБОЖДАВА Радослав Златинов Тотев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320900427, Великобритания, Лондон,Иилинг.

НАЗНАЧАВА Ангелина Атанасова Ангелова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320900427, Великобритания, Лондон,Иилинг.

ОСВОБОЖДАВА Петя Атанасова Фиркова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

НАЗНАЧАВА Трифон Николаев Ненов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

ОСВОБОЖДАВА Славена Димитрова Йорданова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320900031, Великобритания, Лондон, Тотнъм 3

НАЗНАЧАВА Катя Соянова Ангелова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320900031, Великобритания, Лондон, Тотнъм 3

ОСВОБОЖДАВА Ширин Халил Юзеир, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900328, Турция, Истанбул, Джеватпаша 1.

НАЗНАЧАВА Мехмед Али Емин, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900328, Турция, Истанбул, Джеватпаша 1.

ОСВОБОЖДАВА Лилия Детелинова Комитска, ЕГН ..., като член на СИК № 325300392, ФР Германия, Магдерубрг.

НАЗНАЧАВА Милена Иванова Константинова, ЕГН ..., като член на СИК № 325300392, ФР Германия, Магдерубрг.

ОСВОБОЖДАВА Анна Грозданова Иванова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900253, Турция, Биледжик.

НАЗНАЧАВА Фатме Халимова Ешрефова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900253, Турция, Биледжик.

ОСВОБОЖДАВА Невена Ясенова Терзиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

ОСВОБОЖДАВА Василий Иванов Иванов, ЕГН ..., като член на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

ПРЕНАЗНАЧАВА Василий Иванов Иванов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

НАЗНАЧАВА Севийе Елвидатова Еюб, ЕГН ..., като член на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

ОСВОБОЖДАВА Атанас Георгиев Павлов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320900049, Великобритания, Борнмът.

НАЗНАЧАВА Валери Валериев Михайлов, ЕГН ...,като секретар на СИК № 320900049, Великобритания, Борнмът.

 

ІІ. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г., Решение № 1208-НС от 2 октомври 2014 г. и Решение № 1227-НС от 3 октомври 2014 г., както следва:

1. В т. 363. Секционна избирателна комисия № 324900364, Турция, Феризли:

На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Йорданка Михайлова Мравкова, ЕГН ...".

2. В Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г. на ЦИК, в т. ІІ текстът

ОСВОБОЖДАВА Румен Русев Димитров, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900285, Турция, Бурса, Хамитлер 2.

НАЗНАЧАВА Мехмед  Реджеб Муса, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900285, Турция, Бурса, Хамитлер 2.

Да се чете:

„ОСВОБОЖДАВА Румен Русев Димитров , ЕГН ..., като секретар  на СИК № 324900258, Турция, Бурса, Хамитлер 2.

НАЗНАЧАВА Мехмед  Реджеб Муса, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900258, Турция, Бурса, Хамитлер 2."

3. В т. 402 на Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г. на ЦИК Секционна избирателна комисия № 325300403, ФР Германия, Щутгарт:

На ред „СЕКРЕТАР" да се чете: „СЕКРЕТАР Даниела Апостолова Константинова, ЕГН ..." вместо Даниела Апостолова Костадинова.

4. В Решение № 1227-НС от 3 октомври 2014 г. вместо изписаното в текста да се чете „ОСВОБОЖДАВА Петя Великова Гошева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800136, Италия, Неапол.

НАЗНАЧАВА Галина Иванова Плякова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800136, Италия, Неапол."

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1037-НС/

1099-НС/

1156-НС/

1208-НС/

1227-НС/

1269-НС/

1274-НС/

1275-НС/

1280-НС/

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения