Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1269-НС
София, 5 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., назначени с Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г., Решение № 1208-НС от 2 октомври 2014 г. и Решение № 1227-НС от 3 октомври 2014 г. Решение № 1263-НС от 4 октомври 2014 г. и поправки на технически грешки

Постъпили са писма от МВнР вх. № НС-04-01-82 от 04.10.2014 г.,писмо от КП „Коалиция за България" с вх. № НС-04-01-106 от 05.10.2014 г. и писма от дипломатически и консулски представителства на Република България със следните вх. № №: НС-00-379, НС-00-412, НС-00-430, НС-00-437, НС-00-444, НС-00-469, НС-00-471, НС-00-477, НС-00-479, НС-00-484 от 04.10.2014 г. и 05.10.2014 г. за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ДОПУСКА промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Република България

ОСВОБОЖДАВА Мария Филипова Георгиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900305, Турция, Измир, Чамлъкуле 2.

ОСВОБОЖДАВА Габриела Светославова Корчева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900305, Турция, Измир, Чамлъкуле 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Мария Филипова Георгиева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900305, Турция, Измир, Чамлъкуле 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Габриела Светославова Корчева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900305, Турция, Измир, Чамлъкуле 2.

ОСВОБОЖДАВА Жасмина Димитрова Славчева, ЕГН ..., като член на СИК № 321900140, Йордания, Аман.

НАЗНАЧАВА Петя Иванова Станева, ЕГН ..., като член на СИК № 321900140, Йордания, Аман.

ОСВОБОЖДАВА Малин Бориславов Младенов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800137, Италия, Сиена.

НАЗНАЧАВА Николай Петров Бояджиев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800137, Италия, Сиена.

ОСВОБОЖДАВА Маргарита Димитрова Ангелова   , ЕГН ..., като председател на СИК № 325300399, ФР Германия, Манхайм.

НАЗНАЧАВА Любомир Игнатов Давидов, ЕГН ..., като председател на СИК № 325300399, ФР Германия, Манхайм.

ОСВОБОЖДАВА Илхан Хасанов Еминов, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900257, Турция, Бурса Хамитлер 1.

НАЗНАЧАВА Васил Петков Василев, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900257, Турция, Бурса Хамитлер 1.

ОСВОБОЖДАВА Владимир Карамфилов Хаджийски, ЕГН ..., като член на СИК № 323700184, Норвегия, Кристиансанд.

НАЗНАЧАВА Таня Бисерова Фъзлова, ЕГН ..., като член на СИК № 323700184, Норвегия, Кристиансанд.

ОСВОБОЖДАВА Хамиет Рафет Дал, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900368, Турция, Чорлу, Шейх Синан 1.

ОСВОБОЖДАВА Христина Стефанова Лачева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900368, Турция, Чорлу, Шейх Синан 1.

ПРЕНАЗНАЧАВА Христина Стефанова Лачева, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900368, Турция, Чорлу, Шейх Синан 1.

НАЗНАЧАВА Кънчо Милчев Йончев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900368, Турция, Чорлу, Шейх Синан 1.

ОСВОБОЖДАВА Аднан Кадир Али, ЕГН ..., като член на СИК № 324900373, Турция, Чорлу, Йешилтепе 1.

ОСВОБОЖДАВА Сали Мустафа Осман, ЕГН ..., като член на СИК № 324900373, Турция, Чорлу, Йешилтепе 1.

НАЗНАЧАВА Ира Андреева Юзлем, ЕГН ..., като член на СИК № 324900373, Турция, Чорлу, Йешилтепе 1.

НАЗНАЧАВА Есин Йумерова Хаджиоглу, ЕГН ..., като член на СИК № 324900373, Турция, Чорлу, Йешилтепе 1.

ОСВОБОЖДАВА Мухаммет Махмуд, ЕГН ..., като член на СИК № 324900374, Турция, Чорлу, Йешилтепе 2.

НАЗНАЧАВА Гинка Димчева Куртева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900374, Турция, Чорлу, Йешилтепе 2.

ОСВОБОЖДАВА Илчо Маринов Илиев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900332, Турция, Истанбул, Ортамахала 2.

НАЗНАЧАВА Анелия Маринова Савова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900332, Турция, Истанбул, Ортамахала 2.

ОСВОБОЖДАВА Севилджан Сезгин Юдже, ЕГН ..., като член на СИК № 324900376, Турция, Чорлу, Хавузпар 1.

НАЗНАЧАВА Емил Юлиянов Вандев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900376, Турция, Чорлу, Хавузпар 1.

ОСВОБОЖДАВА Разие Салих Шакир, ЕГН ..., като член на СИК № 324900377, Турция, Чорлу, Хавузпар 2.

НАЗНАЧАВА Емил Филипов Христов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900377, Турция, Чорлу, Хавузпар 2.

ОСВОБОЖДАВА Исмаил Алиосман Ибрахим, ЕГН ..., като член на СИК № 324900355, Турция, Мармараджък.

НАЗНАЧАВА Сева Минева Евтимова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900355, Турция, Мармараджък.

ОСВОБОЖДАВА Назиле Хасан Мустафа, ЕГН ..., като член на СИК № 324900347, Турция, Капаклъ.

НАЗНАЧАВА Ергин Хюсню Хюсеин, ЕГН ..., като член на СИК № 324900347, Турция, Капаклъ.

ОСВОБОЖДАВА Авшин Балкан, ЕГН ..., като член на СИК № 324900360, Турция, Сарай.

НАЗНАЧАВА Ридван Мехмедов Ахмедов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900360, Турция, Сарай.

ОСВОБОЖДАВА Филиз Акиф Ибрахим, ЕГН ..., като член на СИК № 324900367, Турция, Черкезкьой.

НАЗНАЧАВА Мехмед Мехмед Адем, ЕГН ..., като член на СИК № 324900367, Турция, Черкезкьой.

ОСВОБОЖДАВА Нури Мехмед Мехмед, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900378, Турция, Ялова 1.

НАЗНАЧАВА Шабан Ахмедов Исуфов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900378, Турция, Ялова 1.

ОСВОБОЖДАВА Ваня Боянова Славева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

НАЗНАЧАВА Илия Борисов Конев, ЕГН ..., като член на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ОСВОБОЖДАВА Диляна Ивайлова Славкова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320200008, Австрия, Винер Нойщад.

НАЗНАЧАВА Мюжген Исмаил Тхей, ЕГН ..., като заместнинк-председател на СИК № 320200008, Австрия, Винер Нойщад.

ОСВОБОЖДАВА Васил Викторов Василев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900322, Турция, Истанбул, Консулство.

НАЗНАЧАВА Емине Мустафа Мустафа, ЕГН ..., като член на СИК № 324900322, Турция, Истанбул, Консулство.

ОСВОБОЖДАВА Сиян Асенов Митев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900322, Турция, Истанбул, Консулство.

НАЗНАЧАВА Сюлейман Мюмюн Реджеб, ЕГН ..., като член на СИК № 324900322, Турция, Истанбул, Консулство.

 

ІІ. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г., Решение № 1208-НС от 2 октомври 2014 г. и Решение № 1227-НС от 3 октомври 2014 г. и Решение № 1263-НС от 4 октомври 2014 г., както следва:

1. В т. 267. Секционна избирателна комисия № 324900364, Турция, Феризли:

На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Гюлнар Ибрям Мехмед, ЕГН ...", вместо Гюлизар Ибрям Мехмед, ЕГН ....

2. В т. 331. Секционна избирателна комисия № 324900332, Турция, Истанбул, Ортамахала 2:

На ред „СЕКРЕТАР" да се чете: „СЕКРЕТАР Семиха Ибрям Ахмед, ЕГН ...", вместо Сениха Ахмет, ЕГН .... 

3. В т. 331. Секционна избирателна комисия № 324900332, Турция, Истанбул, Ортамахала 2:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ Ферад Шериф Юмер, ЕГН ...", вместо Ферхат Шериф Юмер, ЕГН ....

4. В т. 413. Секционна избирателна комисия № 325400413, Франция, Лил:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Людмилова Янева, ЕГН ...".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1037-НС/

1099-НС/

1156-НС/

1208-НС/

1227-НС/

1263-НС/

1280-НС/

1290-НС/

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения