Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1227-НС
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., назначени с Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г. и Решение № 1208-НС от 2 октомври 2014 г. и поправки на технически грешки

Постъпили са писма от МВнР вх. № НС-04-01-79 от 02.10.2014 г. и от дипломатически и консулски представителства на Република България със следните вх. №№ НС-00-372, НС-00-379, НС-00-408, НС-00-415, НС-00-421, НС-00-424, НС-00-428, НС-00-435, НС-00-440 от 30.09.2014 г., от 01.10.2014 г., от 02.10.2014 г. и 03.10.2014 г. за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ДОПУСКА ПРОМЕНИ в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

ОСВОБОЖДАВА Соня Лъчезарова Владова, ЕГН ..., като секретар на № 325400411, Франция, Ница.

НАЗНАЧАВА Маринела Петрова Христозова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325400411, Франция, Ница.

ОСВОБОЖДАВА Борян Бисеров Ясенов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900030, Великобритания, Лондон, Тотнъм 2.

НАЗНАЧАВА Стойка Василева Захарлиева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900030, Великобритания, Лондон, Тотнъм 2.

НАЗНАЧАВА Илия Христов Бонджолов, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100074, Гърция, Родос.

ОСВОБОЖДАВА Станка Вълкова Стоянова, ЕГН ..., като член на № 323400173, Нидерландия, Хага 2.

НАЗНАЧАВА Силвана Венциславова Аспарухова, ЕГН ..., като член на СИК № 323400173, Нидерландия, Хага 2.

ОСВОБОЖДАВА Никола Иванов Николов, ЕГН ..., като заместник-председател на № 324400202, САЩ, Вашингтон.

НАЗНАЧАВА Светлана Димитрова Ирасек, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324400202, САЩ, Вашингтон.

ОСВОБОЖДАВА Александър Красимиров Камбуров (Али), ЕГН ..., като член на СИК № 324400230, САЩ, Сан Франциско.

НАЗНАЧАВА Петко Георгиев Петков, ЕГН ..., като член на СИК № 324400230, САЩ, Сан Франциско.

ОСВОБОЖДАВА Любомира Димитрова Георгиева,ЕГН ..., като член на СИК № 324400211, САЩ, Форт Лодърдейл.

НАЗНАЧАВА Невена Миленова Русалийчева, ЕГН ..., като член на СИК № 324400211, САЩ, Форт Лодърдейл.

ОСВОБОЖДАВА Георги Стефанов Пенев, ЕГН ..., като член на СИК № 323700187, Норвегия, Тромсьо.

НАЗНАЧАВА Максим Максимов Чапкънски, ЕГН ..., като член на СИК № 323700187, Норвегия, Тромсьо.

ОСВОБОЖДАВА Йонка Николова Янакиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300390, ФР Германия, Франкфурт 1.

НАЗНАЧАВА Емил Светославов Начев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300390, ФР Германия, Франкфурт 1.

ОСВОБОЖДАВА Гюркан Ридван Еюб, ЕГН ..., като член на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

НАЗНАЧАВА Василий Иванов Иванов, ЕГН ..., като член на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Трендафилов Митев, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

НАЗНАЧАВА Боян Иванов Боянов, ЕГН ..., председател на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

ОСВОБОЖДАВА Женя Иванова Желева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800134, Италия, Рим.

НАЗНАЧАВА Жана Антолиева Иванова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800134, Италия, Рим.

ОСВОБОЖДАВА Петя Великова Гошева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800136, Италия, Неапол.

НАЗНАЧАВА Галина Иванова Плякова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800136, Италия, Неапол.

ОСВОБОЖДАВА Силвия Стойнева Стаменова, ЕГН ..., като председател на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ОСВОБОЖДАВА Весела Николова Иванова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ОСВОБОЖДАВА Надя Миткова Киселова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ОСВОБОЖДАВА Тодор Савов Тодоров, ЕГН ..., като член на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ОСВОБОЖДАВА Слави Иванов Бенков, ЕГН ..., като член на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ПРЕНАЗНАЧАВА Силвия Стойнева Стаменова, ЕГН ..., като председател на СИК№ 321800133, Италия, Милано 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Весела Николова Иванова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Надя Миткова Киселова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Тодор Савов Тодоров, ЕГН ..., като член на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Слави Иванов Бенков, ЕГН ..., като член на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ОСВОБОЖДАВА Нелия Стойкова Дулева-Атанасова,ЕГН ..., като председател на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ОСВОБОЖДАВА Елица Руменова Денчева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ОСВОБОЖДАВА Антония Стоянова Велинова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ОСВОБОЖДАВА Ваня Боянова Славева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ОСВОБОЖДАВА Десислава Георгиева Бакалчева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Нелия Стойкова Дулева-Атанасова, ЕГН ..., като председател на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ПРЕНАЗНАЧАВА Елица Руменова Денчева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ПРЕНАЗНАЧАВА Антония Стоянова Велинова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ПРЕНАЗНАЧАВА Ваня Боянова Славева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ПРЕНАЗНАЧАВА Десислава Георгиева Бакалчева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ОСВОБОЖДАВА Биляна Иванова Белева, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100068, Гърция, Атина - кв. Екзархия.

ОСВОБОЖДАВА Юлиана Веселинова Василева, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100067, Гърция, Атина Посолство 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Биляна Иванова Белева    , ЕГН ..., като председател на СИК № 321100067, Гърция, Атина Посолство 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Юлиана Веселинова Василева, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100068, Гърция, Атина - кв. Екзархия.

ОСВОБОЖДАВА Мария Илиянова Паунова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400178, Нидерландия, Грьонинген.

НАЗНАЧАВА Свестияна Костова Иванова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400178, Нидерландия, Грьонинген.

ОСВОБОЖДАВА Ирена Георгиева Иванова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400174, Нидерландия, Утрехт.

НАЗНАЧАВА Златка Кирева Иванова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400174, Нидерландия, Утрехт.

ОСВОБОЖДАВА Надя Ваньова Тодорова, ЕГН ..., като член на СИК № 321100071, Гърция, Волос.

НАЗНАЧАВА Диана Иванова Петрова, ЕГН ..., като член на СИК № 321100071, Гърция, Волос.

 

ІІ. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г. и Решение № 1208-НС от 2 октомври 2014 г., както следва:

 

1. В т. 16. Секционна избирателна комисия № 320600017, Белгия, Брюксел 1:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Васил Лазаров Василев, ЕГН ...", вместо Васил Светославов Василев, ЕГН ....

 

2. В т. 18. Секционна избирателна комисия № 320600019, Белгия, Брюксел ПП 1:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Мартина Емилова Хулок, ЕГН ...", вместо Мартина Емилова Хълок, ЕГН ....

 

3. В т. 195. Секционна избирателна комисия № 324200196, Румъния, Букурещ:

На ред „СЕКРЕТАР" да се чете: „СЕКРЕТАР" Таня Динева Влахова, ЕГН ....", вместо Таня Бинева Влахова       ЕГН ....

 

4. В т. 330. Секционна избирателна комисия № 324900331, Турция, Истанбул, Ортамахала 1:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Тони Кънчев Кънев, ЕГН ...", вместо „СЕКРЕТАР Тони Кънчев Кънев, ЕГН ...".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1263-НС/

1269-НС/

1274-НС/

1275-НС/

1280-НС/

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения