Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1274-НС
София, 5 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., назначени с Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г., Решение № 1208-НС от 2 октомври 2014 г. и Решение № 1227-НС от 3 октомври 2014 г. Решение № 1263-НС от 4 октомври 2014 г и поправки на технически грешки

Постъпили са писма от МВнР вх. № НС-04-01-84 от 05.10.2014 г.,писмо от КП „Коалиция за България" с вх. № НС-04-01-106 от 05.10.2014 г. и писма от дипломатически и консулски представителства на Република България със следните вх. № №: НС-00-479, НС-00-481, НС-23-87 от 05.10.2014 г., за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ДОПУСКА промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Република България

ОСВОБОЖДАВА Ерван Халил Ахмет, ЕГН ..., като член на СИК № 324900271, Турция, Бурса Йени 5.

НАЗНАЧАВА Гюлбахар Емин Мехмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900271, Турция, Бурса Йени 5.

ОСВОБОЖДАВА Нафие Мехмедова Топалова, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900356, Турция, Мерсин.

НАЗНАЧАВА Ахмед Мехмедов Кемилов, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900356, Турция, Мерсин.

ОСВОБОЖДАВА Салиха Зекерия Махмуд, ЕГН ..., като член на СИК № 324900350, Турция, Къркларели.

НАЗНАЧАВА Север Найлова Асенова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900350, Турция, Къркларели.

ОСВОБОЖДАВА Алпай Феим Изет, ЕГН ..., като член на СИК № 324900352, Турция, Люлебургаз.

НАЗНАЧАВА Мехмед Хюсеин Халилов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900352, Турция, Люлебургаз.

ОСВОБОЖДАВА Джейлан Йълмаз Халил    ,ЕГН ..., като член на СИК № 324900357, Турция, Муратлъ.

НАЗНАЧАВА Бисер Филипов Давидов, ЕГН ..., като член на СИК комисия № 324900357, Турция, Муратлъ.

ОСВОБОЖДАВА Веселин Стоянов Арнаудов,ЕГН ..., като член на СИК № 320900026, Великобритания, Лондон - Пос. 2.

НАЗНАЧАВА Детелина Любомирова Иванова, ЕГН ..., като член на СИК № 320900026, Великобритания, Лондон - Пос. 2.

ОСВОБОЖДАВА Медиха Фахри Мехмед, ЕГН ..., като председател на СИК № 320900029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

НАЗНАЧАВА Веселина Илиева Чурилова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320900029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

ОСВОБОЖДАВА Медиха Фахри Мехмед, ЕГН ..., като председател на СИК № 320900029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

НАЗНАЧАВА Веселина Илиева Чурилова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320900029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

ОСВОБОЖДАВА Димитър Теодоров Бисерков, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900034, Великобритания, Лондон, Стратфорд.

НАЗНАЧАВА Юлиана Младенова Матеева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900034, Великобритания, Лондон, Стратфорд.

ОСВОБОЖДАВА Елена Александрова Атанасова  , ЕГН ..., като председател на СИК № 320200006, Австрия, Виена 2.

НАЗНАЧАВА Пенка Иванова Начкова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320200006, Австрия, Виена 2.

ОСВОБОЖДАВА Хасан Тахиров Тахиров, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900267, Турция, Бурса Йени 1.

НАЗНАЧАВА Юлия Даринова Стефанова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900267, Турция, Бурса Йени 1.

ОСВОБОЖДАВА Ридван Сабахтин Сюлейман, ЕГН ...,, като секретар на СИК № 324900267, Турция, Бурса Йени 1.

НАЗНАЧАВА Христо Стефанов Борисов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900267, Турция, Бурса Йени 1.

ОСВОБОЖДАВА Касим Беъсим Сюлейман, ЕГН ...,, като секретар на СИК № 324900324, Турция, Истанбул, Б.Ото- Гюмюшпала 2.

НАЗНАЧАВА Здравко Атанасов Ангелов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900324, Турция, Истанбул, Б.Ото- Гюмюшпала 2.

ОСВОБОЖДАВА Халилибрям Ахмедов Хюсеинов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900326, Турция, Истанбул, Гюмюшпапа 1.

НАЗНАЧАВА Милчо Христов Христов , ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900326, Турция, Истанбул, Гюмюшпапа 1.

ОСВОБОЖДАВА Гюнер Исмет Шакир, ЕГН ..., като член на СИК № 324900326, Турция, Истанбул, Гюмюшпапа 1.

НАЗНАЧАВА Жасмина Траянова Узунова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900326, Турция, Истанбул, Гюмюшпапа 1.

ОСВОБОЖДАВА Халиме Емин Юмер, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900333, Турция, Истанбул, Авджълар.

НАЗНАЧАВА Бейти Ахмедов Мехмедов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900333, Турция, Истанбул, Авджълар

ОСВОБОЖДАВА Месут Ахмед Касим, ЕГН ..., като член на СИК № 324900333, Турция, Истанбул, Авджълар.

НАЗНАЧАВА Пламен Сабинов Стефанов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900333, Турция, Истанбул, Авджълар.

ОСВОБОЖДАВА Кямил Ибрямов Ходжов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900324, Турция, Истанбул, Б.Ото- Гюмюшпала 2.

НАЗНАЧАВА Гюзиде Юсуф Садък, ЕГН ..., като член на СИК № 324900324, Турция, Истанбул, Б.Ото- Гюмюшпала 2.

ОСВОБОЖДАВА Ибрахим Зекеря Юсуф, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900341, Турция, Истанбул, Зейтинбурну.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Илиев Момчилов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900341, Турция, Истанбул, Зейтинбурну.

ПРЕНАЗНАЧАВА Йордан Илиев Момчилов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900341, Турция, Истанбул, Зейтинбурну.

НАЗНАЧАВА Мюлкие Шакир Наки, ЕГН ..., като член на СИК № 324900341, Турция, Истанбул, Зейтинбурну

ОСВОБОЖДАВА Айсел Исмаил Ибрахим    , ЕГН ..., като председател на СИК № 324900342, Турция, Истанбул, Кючукчекмедже.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Сталинов Тенев    , ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900342, Турция, Истанбул, Кючукчекмедже.

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Александров Димитров  , ЕГН ..., като член на СИК № 324900342, Турция, Истанбул, Кючукчекмедже.

ПРЕНАЗНАЧАВА Йордан Сталинов Тенев, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900342, Турция, Истанбул, Кючукчекмедже.

ПРЕНАЗНАЧАВА Ивайло Александров Димитров, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900342, Турция, Истанбул, Кючукчекмедже.

НАЗНАЧАВА Галя Рангелова Христова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900342, Турция, Истанбул, Кючукчекмедже.

ОСВОБОЖДАВА Емрах Адем Хаджъхюсеин, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900339, Турция, Истанбул, Гюнешли Меркез.

ОСВОБОЖДАВА Райна Николова Тонева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900339, Турция, Истанбул, Гюнешли Меркез

ПРЕНАЗНАЧАВА Райна Николова Тонева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900339, Турция, Истанбул, Гюнешли Меркез.

НАЗНАЧАВА Силвия Алексиева Ангелова   , ЕГН ..., като член на СИК № 324900339, Турция, Истанбул, Гюнешли Меркез.

ОСВОБОЖДАВА Семиха Мухсин Ахмет, ЕГН ..., като председстел на СИК № 324900344, Турция, Истанбул, Силиври Йени.

ОСВОБОЖДАВА Галина Стоянова Младенова, ЕГН ..., като заместник- председстел на СИК № 324900344, Турция, Истанбул, Силиври Йени.

ПРЕНАЗНАЧАВА Галина Стоянова Младенова, ЕГН ..., като председстел на СИК № 324900344, Турция, Истанбул, Силиври Йени.

ОСВОБОЖДАВА Андрей Милчев Милчев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900344, Турция, Истанбул, Силиври Йени

ПРЕНАЗНАЧАВА Андрей Милчев Милчев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900344, Турция, Истанбул, Силиври Йени.

НАЗНАЧАВА Гьокчен Ведат Мехмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900344, Турция, Истанбул, Силиври Йени.

ОСВОБОЖДАВА Ерсан Ходжаоглу, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900340, Турция, Истанбул, Есенюрт.

ОСВОБОЖДАВА Румяна Иванова Александрова, ЕГН ...,като член на СИК № 324900340, Турция, Истанбул, Есенюрт.

ПРЕНАЗНАЧАВА Румяна Иванова Александрова  , ЕГН ...,като секретар на СИК № 324900340, Турция, Истанбул, Есенюрт

НАЗНАЧАВА Севджан Риза Ахмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900340, Турция, Истанбул, Есенюрт.

ОСВОБОЖДАВА Галип Алиш Юмер, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900260, Турция, Бурса Куртулуш 1.

ОСВОБОЖДАВА Шефкет Шефкет Мехмед, ЕГН ..., като заместмник-председател на СИК № 324900260, Турция, Бурса Куртулуш 1.

НАЗНАЧАВА Исмет Доргут Доргут, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900260, Турция, Бурса Куртулуш 1.

НАЗНАЧАВА Асие Емин Карамолла, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900260, Турция, Бурса Куртулуш 1.

ОСВОБОЖДАВА Реджеп Ремзи Мюмюн, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900261, Турция, Бурса, Куртулуш 2.

НАЗНАЧАВА Елица Великова Мутлу, ЕГН ..., като член на СИК № 324900261, Турция, Бурса, Куртулуш 2.

ОСВОБОЖДАВА Салим Салимов Халилов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900261, Турция, Бурса, Куртулуш 2.

НАЗНАЧАВА Северин Северинов Асенов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900261, Турция, Бурса, Куртулуш 2.

ОСВОБОЖДАВА Севгин Ахмет Али  , ЕГН ..., като член на СИК № 324900262, Турция, Бурса Куртулуш 3.

НАЗНАЧАВА Ердоан Хасан Бекир, ЕГН ..., като член на СИК № 324900262, Турция, Бурса Куртулуш 3.

ОСВОБОЖДАВА Зюре Ахмед Юсеин, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900263, Турция, Бурса Куртулуш 4.

НАЗНАЧАВА Сюлейман Сали Зелябедин, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900263, Турция, Бурса Куртулуш 4.

ОСВОБОЖДАВА Мартин Стоянов Илиев     , ЕГН ..., като член на СИК № 324900263, Турция, Бурса Куртулуш 4.

НАЗНАЧАВА Самет Исмет Дургут, ЕГН ..., като член на СИК № 324900263, Турция, Бурса Куртулуш 4.

ОСВОБОЖДАВА Екатерина Любомирова Субева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800134, Италия, Рим.

НАЗНАЧАВА Володя Митков Божков, ЕГН ..., като член на СИК № 321800134, Италия, Рим.

ОСВОБОЖДАВА Евгени Ясенов Ясенов, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900346, Турция, Истанбул, Талятпаша.

НАЗНАЧАВА Джемил Илияз Расим, ЕГН ..., като председател на № 324900346, Турция, Истанбул, Талятпаша.

ОСВОБОЖДАВА Гюнер Джунейт Сали, ЕГН ..., като член на СИК № 324900346, Турция, Истанбул, Талятпаша.

НАЗНАЧАВА Ален Демиров Макавеев, ЕГН ..., като член на № 324900346, Турция, Истанбул, Талятпаша.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1037-НС/

1099-НС/

1156-НС/

1208-НС/

1227-НС/

1263-НС/

1280-НС/

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения