Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3980-ПВР/НР
София, 6 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г., Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г., Решение № 3954-ПВР/НР от 03.11.2016 г., Решение № 3968-ПВР/НР от 04.11.2016 г. и Решение № 3971-ПВР/НР от 05.11.2016 г., Решение № 3978-ПВР/НР от 05.11.2016 г. и Решение № 3979-ПВР/НР от 06.11.2016 г. на ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 6 ноември 2016 г.,

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 102 от Изборния кодекс и съгласно Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г., Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г. и Решение № 3954-ПВР/НР от 03.11.2016 г., Решение № 3968-ПВР/НР от 04.11.2016 г. и Решение № 3971-ПВР/НР от 05.11.2016 г., Решение № 3978-ПВР/НР от 05.11.2016 г. и Решение № 3979-ПВР/НР от 06.11.2016 г. на ЦИК, писмо на Министерството на външните работи с вх. № към ПВР-04-01-275 от 06.11.2016 г. на ЦИК, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 6 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Орлин Стефанов Попов, ЕГН …, като член на СИК № 322700132, Канада, Монреал – БПЦ Св. Иван Рилски.

НАЗНАЧАВА Татяна Цанова Цанова, ЕГН …, като член на СИК № 322700132, Канада, Монреал – БПЦ Св. Иван Рилски.

ОСВОБОЖДАВА Венера Иванова Върбанова, ЕГН …, като заместник-председaтел на СИК № 325400203, САЩ, Ню Йорк, Рего Парк, Куинс.

НАЗНАЧАВА Гергана Николова Ганчева, ЕГН …, като заместник-председaтел на СИК № 325400203, САЩ, Ню Йорк, Рего Парк, Куинс.

ОСВОБОЖДАВА Спаска Любенова Стефанова, ЕГН …, като заместник-председaтел на СИК № 326000258, Турция, Ергене, обл. Текирда 2.

НАЗНАЧАВА Мюзеян Аптулова Узунова, ЕГН …, като заместник-председaтел на СИК № 326000258, Турция, Ергене, обл. Текирда 2.

ОСВОБОЖДАВА Елисавета Гошева Йорданова, ЕГН …, като член на СИК № 325400188, САЩ, Ню Йорк – генерално консулство

НАЗНАЧАВА Илиан Петров Петров , ЕГН …, като член на СИК № 325400188, САЩ, Ню Йорк – генерално консулство.

ОСВОБОЖДАВА Ценко Стоянов Христов, ЕГН …, като секретар на СИК № 325400195, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс

НАЗНАЧАВА Татяна Петкова Танева-Георгиева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325400195, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3849-ПВР/НР/

3894-ПВР/НР/

3900-ПВР/НР/

3954-ПВР/НР/

3968-ПВР/НР/

3971-ПВР/НР/

3978-ПВР/НР/

3979-ПВР/НР/

3997-ПВР/НР/

4003-ПВР/НР/

4005-ПВР/НР/

4006-ПВР/НР/

4015-ПВР/НР/

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения