Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4005-ПВР/НР
София, 12 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г., Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г., Решение № 3954-ПВР/НР от 03.11.2016 г., Решение № 3968-ПВР/НР от 04.11.2016 г., Решение № 3971-ПВР/НР от 05.11.2016 г. Решение № 3978-ПВР/НР от 05.11.2016 г., Решение № 3979-ПВР/НР от 06.11.2016 г., Решение № 3980-ПВР/НР от 06.11.2016 г., Решение № 3997-ПВР/НР от 11.11.2016 г. и Решение № 4003-ПВР/НР от 12.11.2016 г. на ЦИК, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 102 от Изборния кодекс и съгласно Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г., Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г. и Решение № 3954-ПВР/НР от 03.11.2016 г., Решение № 3968-ПВР/НР от 04.11.2016 г. и Решение № 3971-ПВР/НР от 05.11.2016 г., Решение № 3978-ПВР/НР от 05.11.2016 г., Решение № 3979-ПВР/НР от 06.11.2016 г., Решение № 3980-ПВР/НР от 06.11.2016 г., Решение № 3997-ПВР/НР от 11.11.2016 г. и Решение № 4003-ПВР/НР от 12.11.2016 г.на ЦИК, писмо на Министерството на външните работи с вх. № ПВР-04-01-341 от 12.11.2016 г. на ЦИК при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Йовица Петрович, ЕГН …, като председател на СИК № 325800224, Сърбия, Белград – посолство.

НАЗНАЧАВА Емилия Пенчева Хаджиолова, ЕГН …, като председател на СИК № 325800224, Сърбия, Белград – посолство.

ОСВОБОЖДАВА Росен Светлозаров Недев, ЕГН …, като член на СИК № 324300162, Нидерландия, Айнтховен.

НАЗНАЧАВА Олга Стефанова Стоименова, ЕГН …, като член на СИК № 324300162, Нидерландия, Айнтховен.

ОСВОБОЖДАВА Христина Захариева Стоянова, ЕГН …, като член на СИК № 322300110, Испания, Мадрид – посолство 1.

НАЗНАЧАВА Тони Асенов Асенов, ЕГН …, като член на СИК № 322300110, Испания, Мадрид – посолство 1.

ОСВОБОЖДАВА Антония Пламенова Алексиева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 324900177, Полша, Варшава – посолство.

НАЗНАЧАВА Калинка Минчева Герова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 324900177, Полша, Варшава – посолство .

ОСВОБОЖДАВА Калин Боянов Крумов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325400198, САЩ, Ървайн, Калифорния.

ОСВОБОЖДАВА Мария Петкова Бобева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325400198, САЩ, Ървайн, Калифорния.

ОСВОБОЖДАВА Румен Емилов Петров, ЕГН …, като член на СИК № 325400198, САЩ, Ървайн, Калифорния.

ОСВОБОЖДАВА Вера Лазарова Анчева, ЕГН …, като член на СИК № 325400198, САЩ, Ървайн, Калифорния.

ПРЕНАЗНАЧАВА Мария Петкова Бобева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325400198, САЩ, Ървайн, Калифорния.

ПРЕНАЗНАЧАВА Вера Лазарова Анчева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325400198, САЩ, Ървайн, Калифорния.

НАЗНАЧАВА Петрослав Здравков Душков, ЕГН …, като член на СИК № 325400198, САЩ, Ървайн, Калифорния.

НАЗНАЧАВА Яни Тодоров Коджабашев, ЕГН ..., като член на СИК № 325400198, САЩ, Ървайн, Калифорния.

ОСВОБОЖДАВА Петко Александров Томов, ЕГН …, като председател на СИК № 325400211, САЩ, Сан Диего Калифорния.

ОСВОБОЖДАВА Искра Хиткова Ценкова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325400211, САЩ, Сан Диего Калифорния.

ОСВОБОЖДАВА Маринка Йорданова Цонева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325400211, САЩ, Сан Диего Калифорния.

ОСВОБОЖДАВА Николай Колев Минев, ЕГН …, като член на СИК № 325400211, САЩ, Сан Диего Калифорния.

ОСВОБОЖДАВА Цветелина Венциславова Георгиева, ЕГН …, като член на СИК № 325400211, САЩ, Сан Диего Калифорния.

ПРЕНАЗНАЧАВА Николай Колев Минев, ЕГН …, като председател на СИК № 325400211, САЩ, Сан Диего Калифорния.

ПРЕНАЗНАЧАВА Цветелина Венциславова Георгиева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325400211, САЩ, Сан Диего Калифорния.

ПРЕНАЗНАЧАВА Искра Хиткова Ценкова, ЕГН …, като член на СИК № 325400211, САЩ, Сан Диего Калифорния.

НАЗНАЧАВА Петър Василев Вутов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325400211, САЩ, Сан Диего Калифорния.

НАЗНАЧАВА Елисавета Петрова Карамфилова-Ефтимова, ЕГН …, като член на СИК № 325400211, САЩ, Сан Диего Калифорния

ОСВОБОЖДАВА Албена Георгиева Трандева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325400218, САЩ, Сан Франциско, Калифорния.

ОСВОБОЖДАВА Теодора Маринова Неева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325400218, САЩ, Сан Франциско, Калифорния.

ОСВОБОЖДАВА Николай Владимиров Ванчев, ЕГН …, като член на СИК № 325400218, САЩ, Сан Франциско, Калифорния.

ПРЕНАЗНАЧАВА Николай Владимиров Ванчев, ЕГН …, като секретар на СИК № 325400218, САЩ, Сан Франциско, Калифорния.

ПРЕНАЗНАЧАВА Теодора Маринова Неева, ЕГН ..., като член на СИК № 325400218, САЩ, Сан Франциско, Калифорния.

НАЗНАЧАВА Радостина Тодорова Цанева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325400218, САЩ, Сан Франциско, Калифорния.

ОСВОБОЖДАВА Нериман Адем Осман, ЕГН …, като председател на СИК № 326000256, Турция, Буюуккаръштъран, обл. Къркларели.

НАЗНАЧАВА Ерхан Ахмед Мустафа, ЕГН …, като председател на СИК № 326000256, Турция, Буюуккаръштъран, обл. Къркларели .

ОСВОБОЖДАВА Елеонора Иванова Георгиева, ЕГН …, като член на СИК № 322300304, Испания, Мадрид - посолство 3.

НАЗНАЧАВА Ивета Евстатиева Писуклийска, ЕГН …, като член на СИК № 322300304, Испания, Мадрид - посолство 3 .

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3849-ПВР/НР/

3894-ПВР/НР/

3900-ПВР/НР/

3954-ПВР/НР/

3968-ПВР/НР/

3971-ПВР/НР/

3978-ПВР/НР/

3979-ПВР/НР/

3980-ПВР/НР/

3997-ПВР/НР/

4003-ПВР/НР/

4006-ПВР/НР/

4015-ПВР/НР/

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения