Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3979-ПВР/НР
София, 6 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г., Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г., Решение № 3954-ПВР/НР от 03.11.2016 г. и Решение № 3968-ПВР/НР от 04.11.2016 г., Решение № 3971-ПВР/НР от 05.11.2016 г. и Решение № 3978-ПВР/НР от 05.11.2016 г. на ЦИК, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 6 ноември 2016 г., и поправка на технически грешки

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 102 от Изборния кодекс и съгласно Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г., Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г., Решение № 3954-ПВР/НР от 03.11.2016 г. и Решение № 3968-ПВР/НР от 04.11.2016 г., Решение № 3971-ПВР/НР от 05.11.2016 г. и Решение № 3978-ПВР/НР от 05.11.2016 г. на ЦИК, писмо на Министерството на външните работи с вх. № към ПВР-04-01-276 от 05.11.2016 г. на ЦИК, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 6 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Христо Маринов Маринов, ЕГН …, като член на СИК № 325400186, САЩ, Вашингтон – посолство.

НАЗНАЧАВА Добромир Цветелинов Христов, ЕГН …, като член на СИК № 325400186, САЩ, Вашингтон – посолство.

ОСВОБОЖДАВА Нели Мирославова Мирчева, ЕГН …, като член на СИК № 320200006, Австрия, Виена – посолство

НАЗНАЧАВА Али Хакъ Алис , ЕГН …, като член на СИК № 320200006, Австрия, Виена – посолство.

ОСВОБОЖДАВА Кольо Добрев Колев, ЕГН …, като член на СИК № 322300113, Испания, Реус.

НАЗНАЧАВА Румяна Велчева Кирилова, ЕГН …, като член на СИК № 322300113, Испания, Реус.

ОСВОБОЖДАВА Калина Кунчева Кунчева, ЕГН …, като член на СИК № 326400275, ФР Германия, Мюнстер.

НАЗНАЧАВА Вероника Димитрова Кадина, ЕГН …, като член на СИК № 326400275, ФР Германия, Мюнстер.

ОСВОБОЖДАВА Пламенка Пенчева Дечкова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 326400307, ФР Германия, Мюнхен 3 – генерално консулство.

НАЗНАЧАВА Надежда Николаева Йовчева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 326400307, ФР Германия, Мюнхен 3 – генерално консулство.

ОСВОБОЖДАВА Здравко Каменов Николов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 320200007, Австрия, Виена – (Постоянно представителство на РБ към ООН, ОССЕ и други Международни организации).

НАЗНАЧАВА Владислава Христофорова Петрова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 320200007, Австрия, Виена – (Постоянно представителство на РБ към ООН, ОССЕ и други Международни организации).

ОСВОБОЖДАВА Антон Георгиев Найденов, ЕГН …, като член на СИК № 322200089, Ирландия, Дъблин - посолство.

НАЗНАЧАВА Райна Илиева Аргирова , ЕГН …, като член на СИК № 322200089, Ирландия, Дъблин - посолство.

ОСВОБОЖДАВА Васил Костов, ЕГН …, като член на СИК № 326400269, ФР Германия, Мюнхен – генерално консулство 1.

НАЗНАЧАВА Светла Маргаритова Пантулова, ЕГН … като член на СИК № 326400269, ФР Германия, Мюнхен – генерално консулство 1.

ОСВОБОЖДАВА Мартина Александрова Маркова, ЕГН …, като член на СИК № 326400269, ФР Германия, Мюнхен – генерално консулство 1.

НАЗНАЧАВА Габриела Иванова Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 326400269, ФР Германия, Мюнхен – генерално консулство 1.

ОСВОБОЖДАВА Мювдет Севгинова Бейджетова, ЕГН …, като член на СИК № 326400271, ФР Германия, Хамбург – почетно консулство.

НАЗНАЧАВА Николай Спасов Георгиев, ЕГН …, като член на СИК № 326400271, ФР Германия, Хамбург – почетно консулство.

ОСВОБОЖДАВА Николай Николов Божков, ЕГН …, като член на СИК № 326500276, Франция, Париж – посолство.

НАЗНАЧАВА Ирина Владимирова Верне, ЕГН …, като член на СИК № 326500276, Франция, Париж – посолство.

ОСВОБОЖДАВА Мирослав Светославов Русинов, ЕГН …, като член на СИК № 326400307, ФР Германия, Мюнхен 3 – генерално консулство.

НАЗНАЧАВА Емилия Ганева Михайлова, ЕГН …, като член на СИК № 326400307, ФР Германия, Мюнхен 3 – генерално консулство.

ОСВОБОЖДАВА Мирослав Светославов Русинов, ЕГН …, като член на СИК № 326400307, ФР Германия, Мюнхен 3 – генерално консулство.

НАЗНАЧАВА Емилия Ганева Михайлова, ЕГН …, като член на СИК № 326400307, ФР Германия, Мюнхен 3 – генерално консулство.

ОСВОБОЖДАВА Венцислав Иванов Гешев , ЕГН …, като член на СИК № 321200326, Великобритания, Стафорд.

НАЗНАЧАВА Надежда Йорданова Димкова, ЕГН …, като член на СИК № 321200326, Великобритания, Стафорд.

 

ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г. и Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г., Решение № 3968-ПВР/НР от 04.11.2016 г както следва:

 

 1. В т. 162. Секционна избирателна комисия № 324300163, Нидерландия, Грьонинген :

 

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН Виктор Ивайлов Върбанов, ЕГН …“, вместо „Виктор Иванов Върбанов, ЕГН ...“.

 

 1. В т. 107. Секционна избирателна комисия № 322300108, Испания, Валенсия – генерално консулство :

 

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН Елизабета Цонкова Тодорова, ЕГН …“, вместо „Елисавета Цонкова Тодорова, ЕГН …“.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3849-ПВР/НР/

3894-ПВР/НР/

3900-ПВР/НР/

3954-ПВР/НР/

3968-ПВР/НР/

3971-ПВР/НР/

3978-ПВР/НР/

3980-ПВР/НР/

3997-ПВР/НР/

4003-ПВР/НР/

4005-ПВР/НР/

4006-ПВР/НР/

4015-ПВР/НР/

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения