Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4006-ПВР/НР
София, 13 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г., Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г., Решение № 3954-ПВР/НР от 03.11.2016 г., Решение № 3968-ПВР/НР от 04.11.2016 г., Решение № 3971-ПВР/НР от 05.11.2016 г. Решение № 3978-ПВР/НР от 05.11.2016 г., Решение № 3979-ПВР/НР от 06.11.2016 г., Решение № 3980-ПВР/НР от 06.11.2016 г., Решение № 3997-ПВР/НР от 11.11.2016 г., Решение № 4003-ПВР/НР от 12.11.2016 г. и Решение № 4005-ПВР/НР от 12.11.2016 г. на ЦИК, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 6 ноември 2016 г., и поправка на технически грешки.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 102 от Изборния кодекс и съгласно Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г., Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г. и Решение № 3954-ПВР/НР от 03.11.2016 г., Решение № 3968-ПВР/НР от 04.11.2016 г. и Решение № 3971-ПВР/НР от 05.11.2016 г., Решение № 3978-ПВР/НР от 05.11.2016 г., Решение № 3979-ПВР/НР от 06.11.2016 г., Решение № 3980-ПВР/НР от 06.11.2016 г., Решение № 3997-ПВР/НР от 11.11.2016 г. и Решение № 4003-ПВР/НР от 12.11.2016 г. Решение № 4005-ПВР/НР от 12.11.2016 г. на ЦИК, писмо на Министерството на външните работи с вх. № ПВР-04-01-345 от 13.11.2016 г. на ЦИК при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Владимир Антимов Пайтарев, ЕГН …, като член на СИК № 325400220, САЩ, Форд Лодърдейл, Флорида.

НАЗНАЧАВА Стоян Василев Лещевски, ЕГН …, като член на СИК № 325400220, САЩ, Форд Лодърдейл, Флорида.

 

ОСВОБОЖДАВА Елена Любомирова Цветкова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 320200013, Австрия, Виена - Български културен институт „Дом Витгенщайн“.

НАЗНАЧАВА Мария Йорданова Бояджиева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 320200013, Австрия, Виена – Български културен институт „Дом Витгенщайн“.

 

ОСВОБОЖДАВА Ивелина Стефанова Дедева, ЕГН …, като член на СИК № 321200029, Великобритания, Лондон – посолство 2.

НАЗНАЧАВА Мариана Георгиева Вангелова, ЕГН …, като член на СИК № 321200029, Великобритания, Лондон – посолство 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Адела Николаева Щерева, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200047, Великобритания, Бирмингам.

НАЗНАЧАВА Петра Христова Кръстева, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200047, Великобритания, Бирмингам.

 

ОСВОБОЖДАВА Веселка Атанасова Василева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325400190, САЩ, Лос Анджелис – генерално консулство.

ОСВОБОЖДАВА Деян Валентинов Казашки, ЕГН …, като секретар на СИК № 325400190, САЩ, Лос Анджелис – генерално консулство.

ОСВОБОЖДАВА Евгения Емилова Малчева-Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 325400190, САЩ, Лос Анджелис – генерално консулство.

ОСВОБОЖДАВА Стефка Василева Любенова, ЕГН …, като член на СИК № 325400190, САЩ, Лос Анджелис – генерално консулство.

 

ПРЕНАЗНАЧАВА Деян Валентинов Казашки, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325400190, САЩ, Лос Анджелис – генерално консулство.

ПРЕНАЗНАЧАВА Евгения Емилова Малчева-Иванова, ЕГН …, като секретар на СИК № 325400190, САЩ, Лос Анджелис – генерално консулство.

НАЗНАЧАВА Диана Минкова Вълчева, ЕГН …, като член на СИК № 325400190, САЩ, Лос Анджелис – генерално консулство.

НАЗНАЧАВА Ралица Кирилова Александрова, ЕГН …, като член на СИК № 325400190, САЩ, Лос Анджелис – генерално консулство.

 

ОСВОБОЖДАВА Ивета Евстатиева Писуклийска, ЕГН …, като член на СИК № 322300304, Испания, Мадрид – посолство 3.

НАЗНАЧАВА Ники Кирилов Минков, ЕГН …, като член на СИК № 322300304, Испания, Мадрид – посолство 3.

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Светославова Иванова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200036, Великобритания, Ейлинг Бродуей.

ОСВОБОЖДАВА Никол Янева Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 321200036, Великобритания, Ейлинг Бродуей.“

ПРЕНАЗНАЧАВА Никол Янева Димитрова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200036, Великобритания, Ейлинг Бродуей.“

НАЗНАЧАВА Мария Славчева Карвър, ЕГН …, като член на СИК № 321200036, Великобритания, Ейлинг Бродуей.“

 

ОСВОБОЖДАВА Венета Нейчева Нейчева, ЕГН …, като председател на СИК № 321500072, Гърция, о. Крит, Ханя.

НАЗНАЧАВА Пепа Стефанова Тодорова, ЕГН …, като председател на СИК № 321500072, Гърция, о. Крит, Ханя.

 

ОСВОБОЖДАВА Емил Шаломов Криспин, ЕГН …, като член на СИК № 326000231, Турция, Одрин - генерално консулство.

НАЗНАЧАВА Спаска Любенова Стефанова, ЕГН …, като член на СИК № 326000231, Турция, Одрин – генерално консулство.

 

ОСВОБОЖДАВА Ехсин Сейфи Мехмед, ЕГН …, като член на СИК № 326000245, Турция, Истанбул, Картал.

НАЗНАЧАВА Димитър Асенов Кахраман, ЕГН …, като член на СИК № 326000245, Турция, Истанбул, Картал.

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Димитрова Пармакова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322400118, Италия, Фоджа.

НАЗНАЧАВА Катя Боянова Василева, ЕГН …, като секретар на СИК № 322400118, Италия, Фоджа.

 

ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 4003-ПВР/НР от 12.11.2016 г. и Решение № 4005-ПВР/НР от 12.11.2016 г.на ЦИК, както следва:

 

  1. В т. 215. Секционна избирателна комисия № 325400216, САЩ, Питсбърг, Пенсилвания:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Емил Христов Иванов“, ЕГН …“, вместо Емил Христов Йорданов“, ЕГН …“.

 

  1. В Решение № 4003-ПВР/НР от 12.11.2016 г. текстът:

 

„НАЗНАЧАВА Даниела Видолова Цончева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200043, Великобритания, Сърбитън.“

Да се чете:

„НАЗНАЧАВА Даниела Видолова Цончева, ЕГН …, като член на СИК № 321200043, Великобритания, Сърбитън.“

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3849-ПВР/НР/

3894-ПВР/НР/

3900-ПВР/НР/

3954-ПВР/НР/

3968-ПВР/НР/

3971-ПВР/НР/

3978-ПВР/НР/

3979-ПВР/НР/

3980-ПВР/НР/

3997-ПВР/НР/

4003-ПВР/НР/

4005-ПВР/НР/

4015-ПВР/НР/

Календар

Решения