Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3968-ПВР/НР
София, 4 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г., Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г., Решение № 3954-ПВР/НР от 03.11.2016 г. на ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 6 ноември 2016 г., и поправка на технически грешки

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 102 от Изборния кодекс и съгласно Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г., Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г. и Решение № 3954-ПВР/НР от 03.11.2016 г. на ЦИК, писмо на Министерството на външните работи с вх. № ПВР-04-01-252 от 04.11.2016 г. на ЦИК, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 6 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Тошка Ангелова Димареси, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321500068, Гърция, Каламата.

НАЗНАЧАВА Мими Нейчева Димова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321500068, Гърция, Каламата.

ОСВОБОЖДАВА Стефка Йотова Тачева, ЕГН ..., като член на СИК № 322300091, Испания, Аликанте.

НАЗНАЧАВА Чавдар Симеонов Янков, ЕГН ..., като член на СИК № 322300091, Испания, Аликанте.

ОСВОБОЖДАВА Жулиета Йорданова Янкова, ЕГН ..., като член  на СИК № 322300093, Испания, Гандия.

НАЗНАЧАВА Зоя Григорова Методиева, ЕГН ..., ЕГН ..., като член на СИК № 322300093, Испания, Гандия.

ОСВОБОЖДАВА Ненчо Георгиев Алексиев, ЕГН ..., като заместник-председател  на СИК № 322300106, Испания, Барселона.

НАЗНАЧАВА Марио Георгиев Вълов, ЕГН ..., като заместник-председател  на СИК № 322300106, Испания, Барселона.

ОСВОБОЖДАВА Петранка Йорданова Мирчева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322300109, Испания, Кастейон.

НАЗНАЧАВА Наталия Йорданова Найденова-Петкова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322300109, Испания, Кастейон.

НАЗНАЧАВА Кристийн Владиславова Ангелова, ЕГН ..., като член на СИК № 322900138, Кипър, Ларнака.

ОСВОБОЖДАВА Гасуб Сами Гадбан, ЕГН ..., като член на СИК № 324800176, Палестинска власт, Рамалла.

НАЗНАЧАВА Лазар Камал Ал-Шарафи, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324800176, Палестинска власт, Рамалла.

ОСВОБОЖДАВА Жаклин Иванчов, ЕГН ..., като председател на СИК № 325800226, Сърбия, Босилеград, КИЦ „Босилеград“.

НАЗНАЧАВА Новица Божилов, ЕГН ..., като председател на СИК № 325800226, Сърбия, Босилеград, КИЦ „Босилеград“.

ОСВОБОЖДАВА Aйлян Юнуз Юмер, ЕГН ..., като член на СИК № 326000233, Турция, Анкара Пурсаклар.

НАЗНАЧАВА Сибел Хюсеин Хаджибекир, ЕГН ..., като член  на СИК № 326000233, Турция, Анкара Пурсаклар.

ОСВОБОЖДАВА Тонка Димитрова Христова, ЕГН ..., като председател  на СИК № 326800289, Черна гора, Подгорица.

ОСВОБОЖДАВА Борис Велиборов Христов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 326800289, Черна гора, Подгорица.

ОСВОБОЖДАВА Джованина Цветанова Докова, ЕГН ..., като член на СИК № 326800289, Черна гора, Подгорица.

ПРЕНАЗНАЧАВА Джованина Цветанова Докова, ЕГН ..., като председател на СИК № 326800289, Черна гора, Подгорица.

ПРЕНАЗНАЧАВА Тонка Димитрова Христова, ЕГН ..., като заместник-председател  на СИК № 326800289, Черна гора, Подгорица.

ПРЕНАЗНАЧАВА Борис Велиборов Христов, ЕГН ..., като член на СИК № 326800289, Черна гора, Подгорица.

ОСВОБОЖДАВА Кръстю Денчев Стоянов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 327000292, Швейцария, Берн – посолство.

ОСВОБОЖДАВА Петър Васков Томов, ЕГН ..., като член на СИК № 327000292, Швейцария, Берн – посолство.

ПРЕНАЗНАЧАВА Петър Васков Томов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 327000292, Швейцария, Берн – посолство.

НАЗНАЧАВА Нелли Димитрова Петрова, ЕГН ..., като член  на СИК № 327000292, Швейцария, Берн – посолство.

ОСВОБОЖДАВА Теодосия Добромирова Добриянова, ЕГН ..., като член  на СИК № 321200310, Великобритания, Лондон – посолство 4.

НАЗНАЧАВА Емилия Пенева Денева, ЕГН ..., като член на СИК № 321200310, Великобритания, Лондон – посолство 4.

ОСВОБОЖДАВА Андрей Иванов Минев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321200324, Великобритания, Шефилд.

НАЗНАЧАВА Беркант Бирол Дилбер, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321200324, Великобритания, Шефилд.

ОСВОБОЖДАВА Венцеслава Христова Кожухарова, ЕГН ..., като член на СИК № 321200028, Великобритания, Лондон – посолство 1.

НАЗНАЧАВА Петър Александров Богданов, ЕГН ..., като член на СИК № 321200028, Великобритания, Лондон – посолство 1.

ОСВОБОЖДАВА Марина Александрова Гулева, ЕГН ..., като член на СИК № 320200302, Австрия, Виена – посолство 2.

НАЗНАЧАВА Татяна Владимирова Иванова, ЕГН ..., като член на СИК № 320200302, Австрия, Виена – посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Лора Стоянова Петкова, ЕГН ..., като член на СИК № 321200028, Великобритания, Лондон – посолство 1.

НАЗНАЧАВА Мариана Христова Палазова, ЕГН ..., като член на СИК № 321200028, Великобритания, Лондон – посолство 1.

ОСВОБОЖДАВА Николай Сергеев Гаджев, ЕГН ..., като член на СИК № 321200033, Великобритания, Лондон, Уимбълдън.

НАЗНАЧАВА Иван Стоянов Ставрев, ЕГН ..., като член на СИК № 321200033, Великобритания, Лондон, Уимбълдън.

ОСВОБОЖДАВА Красимира Михнева Баева, ЕГН ..., като председател  на СИК № 321200034, Великобритания, Кройдън.

НАЗНАЧАВА Любка Георгиева Кабакова-Ряхова, ЕГН ..., като председател на СИК № 321200034, Великобритания, Кройдън.

ОСВОБОЖДАВА Веселина Кирилова Георгиева – Оре, ЕГН ..., като член на СИК № 322300108, Испания, Валенсия – генерално консулство.

НАЗНАЧАВА Елисавета Цонкова Тодорова, ЕГН ..., като член на СИК № 322300108, Испания, Валенсия – генерално консулство.

ОСВОБОЖДАВА Драголюб Иванчов, ЕГН ..., като член  на СИК № 325800226, Сърбия, Босилеград, КИЦ „Босилеград“.

НАЗНАЧАВА Оливера Иванова, ЕГН ..., като член на СИК № 325800226, Сърбия, Босилеград, КИЦ „Босилеград“.

ОСВОБОЖДАВА Ферхат Шериф Юмер, ЕГН ..., като секретар  на СИК № 326000245, Турция, Истанбул, Картал.

ОСВОБОЖДАВА Жулиета Николова Тенчева, ЕГН ..., като член на СИК № 326000245, Турция, Истанбул, Картал.

ОСВОБОЖДАВА Емине Махмуд Ахмед, ЕГН ..., като член на СИК № 326000245, Турция, Истанбул, Картал.

ПРЕНАЗНАЧАВА Жулиета Николова Тенчева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 326000245, Турция, Истанбул, Картал.

ОСВОБОЖДАВА Екатерина Любомирова Субева, ЕГН ..., като член  на СИК № 322400124, Италия, Рим – посолство.

НАЗНАЧАВА Мария-Магдалена Христова Христова, ЕГН ..., като член на СИК № 322400124, Италия, Рим – посолство.

ОСВОБОЖДАВА Тодор Георгиев Грибнев, ЕГН ..., като заместник-председател  на СИК № 326400273, ФР Германия, Магдебург – почетно консулство.

НАЗНАЧАВА Симона Емилова Иванова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 326400273, ФР Германия, Магдебург – почетно консулство.

 

 

ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г. и Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г.  както следва:

 

 1. В т. 184. Секционна избирателна комисия № 325300185, Русия, Екатеринбург-консулство:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Красимир Митков Иванов“, ЕГН ...“, вместо „Крамир Митков Иванов, ЕГН ...“.

 1. В т. 267. Секционна избирателна комисия № 326400268, ФР Германия, Берлин – посолство 1:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Бисер Бисер Киров“, ЕГН ...“, вместо „Бисер Бисеров Киров, ЕГН ...“.

 1. В т. 66. Секционна избирателна комисия № 321500066, Гърция, Солун – генерално консулство:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Руслан Белизаров Баждеков, ЕГН ...“, вместо „Руслан Белизаров Баджеков, ЕГН ...“.

 1. В т. 233. Секционна избирателна комисия № 326000234, Турция, Измир, кв. Борнова 1:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Сабахтин Хасан Али, ЕГН ...“, вместо „Сабахтин Али Хасан, ЕГН ...“.

 1. В т. 157. Секционна избирателна комисия № 324200158, Молдова, Тараклия:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Наталия Ивановна Нейкулова, ЕГН ...“, вместо Наталия Ивановна Николова, ЕГН ...“

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3849-ПВР/НР/

3894-ПВР/НР/

3900-ПВР/НР/

3978-ПВР/НР/

3979-ПВР/НР/

3980-ПВР/НР/

3997-ПВР/НР/

4003-ПВР/НР/

4005-ПВР/НР/

4006-ПВР/НР/

4015-ПВР/НР/

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения