Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3978-ПВР/НР
София, 5 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г., Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г., Решение № 3954-ПВР/НР от 03.11.2016 г., Решение № 3968-ПВР/НР от 04.11.2016 г. и Решение № 3971-ПВР/НР от 05.11.2016 г. на ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 6 ноември 2016 г., и поправка на технически грешки

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 102 от Изборния кодекс и съгласно Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г., Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г. и Решение № 3954-ПВР/НР от 03.11.2016 г., Решение № 3968-ПВР/НР от 04.11.2016 г. и Решение № 3971-ПВР/НР от 05.11.2016 г. на ЦИК, писмо на Министерството на външните работи с вх. № към ПВР-04-01-275 от 05.11.2016 г. на ЦИК, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 6 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Илиевска-Костова, ЕГН …, като член на СИК № 321200048, Великобритания, Бристол.

НАЗНАЧАВА Анни Милева Пашалийска, ЕГН …, като член на СИК № 321200048, Великобритания, Бристол.

ОСВОБОЖДАВА Милена Станчева Нанкова, ЕГН …, като секретар  на СИК № 321500074, Гърция, Патра.

НАЗНАЧАВА Венета Кръстева Горанова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321500074, Гърция, Патра.

ОСВОБОЖДАВА Недялка Делчева Делчева, ЕГН …, като секретар  на СИК № 322900142, Кипър, Паралимини.

НАЗНАЧАВА Стилияна Йорданова Стойчева, ЕГН …, като секретар на СИК № 322900142, Кипър, Паралимини.

ОСВОБОЖДАВА Станислав Данчев Димитров, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200320, Великобритания, Лондон, Уолтъмстоу.

НАЗНАЧАВА Стефка Николова Костадинова , ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200320, Великобритания, Лондон, Уолтъмстоу.

ОСВОБОЖДАВА Ивета Илиева Лалева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200040, Великобритания, Честър.

НАЗНАЧАВА Стефан Георгиев Върлинков, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200040, Великобритания, Честър.

ОСВОБОЖДАВА Атанас Йорданов Боруков, ЕГН …, като член на СИК № 321200040, Великобритания, Честър.

НАЗНАЧАВА Айтен Халил Петелова, ЕГН …, като член на СИК № 321200040, Великобритания, Честър.

 

ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г. и Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г., Решение № 3954-ПВР/НР от 03.11.2016 г., Решение № 3968-ПВР/НР от 04.11.2016 г. и Решение № 3971-ПВР/НР от 05.11.2016 г.  на ЦИК, както следва:

 

 1. В т. 223. Секционна избирателна комисия № 325800224, Сърбия, Белград – посолство:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН Светлана  Стоянова Петакович, ЕГН …“, вместо „Светла Стоянова Петрович, ЕГН …“.

 

 1. В т. 172. Секционна избирателна комисия № 324500173, Норвегия, Бeрген:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ Мария Иванова Радева-Педерсен, ЕГН …“, вместо „Мария Иванова Радаева-Педерсен, ЕГН ..“.

 

 1. В т. 172. Секционна избирателна комисия № 324500173, Норвегия, Бeрген:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР Янка Илиева Микелсен, ЕГН …“, вместо „Янка Илиева Мичелсен, ЕГН ..“.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3849-ПВР/НР/

3894-ПВР/НР/

3900-ПВР/НР/

3954-ПВР/НР/

3968-ПВР/НР/

3971-ПВР/НР/

3979-ПВР/НР/

3980-ПВР/НР/

3997-ПВР/НР/

4003-ПВР/НР/

4005-ПВР/НР/

4006-ПВР/НР/

4015-ПВР/НР/

Календар

Решения

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • № 2991-МИ / 20.02.2024

  относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

 • № 2990-МИ / 20.02.2024

  относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

 • всички решения