Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3997-ПВР/НР
София, 11 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г., Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г., Решение № 3954-ПВР/НР от 03.11.2016 г., Решение № 3968-ПВР/НР от 04.11.2016 г., Решение № 3971-ПВР/НР от 05.11.2016 г. Решение № 3978-ПВР/НР от 05.11.2016 г., Решение № 3979-ПВР/НР от 06.11.2016 г. и Решение № 3980-ПВР/НР от 06.11.2016 г. на ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 6 ноември 2016 г., и поправка на технически грешки

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 102 от Изборния кодекс и съгласно Решение № 3849-ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г., Решение № 3900-ПВР/НР от 30.10.2016 г. и Решение № 3954-ПВР/НР от 03.11.2016 г., Решение № 3968-ПВР/НР от 04.11.2016 г. и Решение № 3971-ПВР/НР от 05.11.2016 г., Решение № 3978-ПВР/НР от 05.11.2016 г., Решение № 3979-ПВР/НР от 06.11.2016 г., Решение № 3980-ПВР/НР от 06.11.2016 г. на ЦИК, писма на Министерството на външните работи с вх. № ПВР-04-01-297 от 09.11.2016 г. и вх. № ПВР-04-01-306 от 10.11.2016 г. на ЦИК при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Владислав Стоилов Милков, ЕГН …, като председател на СИК № 320200007, Австрия , Виена – (Постоянно представителство на РБ към ООН, ОССЕ и други Международни организации).

НАЗНАЧАВА Валерия Георгиева Хамп, ЕГН…, като председател на СИК № 320200007, Австрия , Виена – (Постоянно представителство на РБ към ООН, ОССЕ и други Международни организации).

ОСВОБОЖДАВА Гюрсел Юсуфов Алиев, ЕГН …, като заместник- председател на СИК № 320200012, Австрия, Брегенц.

ОСВОБОЖДАВА Татяна Йорданова Илиева, ЕГН …, като член на СИК № 320200012, Австрия, Брегенц.

ПРЕНАЗНАЧАВА Татяна Йорданова Илиева, ЕГН …, като заместник- председател на СИК № 320200012, Австрия, Брегенц.

НАЗНАЧАВА Юлиана Филчова Асенова , ЕГН …, като член на СИК № 320200012, Австрия, Брегенц.

ОСВОБОЖДАВА Оли Симеонова Груева, ЕГН …, като член на СИК № 320200013, Австрия, Виена - Български културен институт „Дом Витгенщайн“.

НАЗНАЧАВА Женя Александрова Александрова, ЕГН …, като член на СИК № 320200013, Австрия, Виена - Български културен институт „Дом Витгенщайн“.

ОСВОБОЖДАВА Петко Живков Димитров, ЕГН …, като член на СИК № 320300014, Азербайджан, Баку - посолство.

НАЗНАЧАВА Йордан Василев Рашев, ЕГН …, като член на СИК № 320300014, Азербайджан, Баку - посолство.

ОСВОБОЖДАВА Христина Митова Горанова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321100027, Бразилия, Сао Пауло.

НАЗНАЧАВА Катя Николаева Бозова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321100027, Бразилия, Сао Пауло.

ОСВОБОЖДАВА Габриела Людмилова Генова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322300092, Испания, Арресифе.

НАЗНАЧАВА Виолета Кънчева Кънева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322300092, Испания, Арресифе.

ОСВОБОЖДАВА Ива Красимирова Христова, ЕГН …, като член на СИК № 322300098, Испания, Паленция.

НАЗНАЧАВА Милка Петрова Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 322300098, Испания, Паленция.

ОСВОБОЖДАВА Андрей Тодоров Георгиев, ЕГН …, като член на СИК № 322300106, Испания, Барселона.

ОСВОБОЖДАВА Марио Георгиев Вълов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322300106, Испания, Барселона.

НАЗНАЧАВА Вили Ангелова Попова, ЕГН …, като член на СИК № 322300106, Испания, Барселона.

НАЗНАЧАВА Емил Белчев Василев, ЕГН …, като заместник- председател на СИК № 322300106, Испания, Барселона.

ОСВОБОЖДАВА Калоян Николаев Ангелов, ЕГН …, като секретар на СИК № 322300111, Испания, Мадрид, Мостолес.

НАЗНАЧАВА Христо Неделчев Дянков, ЕГН …, като секретар на СИК № 322300111, Испания, Мадрид, Мостолес.

ОСВОБОЖДАВА Паулина Христова Маринова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322300116, Испания, Сеговия.

НАЗНАЧАВА Красимир Петров Коцев, ЕГН …, като секретар   на СИК № 322300116, Испания, Сеговия.

ОСВОБОЖДАВА Петър Владимиров Арнаудов, ЕГН … като заместник-председател на СИК № 322700129, Канада, Отава – посолство.

ОСВОБОЖДАВА Виктор Венелинов Николов, ЕГН …, като член на СИК № 322700129, Канада, Отава – посолство.

НАЗНАЧАВА Олга Петрова Арнаудова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322700129, Канада, Отава – посолство.

НАЗНАЧАВА Никол Антонова Минкова, ЕГН …, като член на СИК № 322700129, Канада, Отава – посолство.

ОСВОБОЖДАВА Радостина Цолова Борисова, ЕГН…, като член на СИК № 322700130 Канада, Торонто – генерално консулство.

НАЗНАЧАВА Яна Георгиева Димитрова, ЕГН…, като член   на СИК № 322700130 Канада, Торонто – генерално консулство.

ОСВОБОЖДАВА Стоян Николов Клисуров, ЕГН …, като член на СИК № 322700131, Канада, Кот де Неж, Монреал.

НАЗНАЧАВА Ирена Методиева Найденова, ЕГН …, като член на СИК № 322700131, Канада, Кот де Неж, Монреал.

ОСВОБОЖДАВА Михаил Иванов Робев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322700135, Канада, Брамтън.

НАЗНАЧАВА Димитър Николаев Атанасов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322700135, Канада, Брамтън.

ОСВОБОЖДАВА Веселка Атанасова Градинарова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322900139, Кипър, Лимасол.

НАЗНАЧАВА Доли Радославова Янкова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322900139, Кипър, Лимасол.

ОСВОБОЖДАВА Радиана Захариева Петрова, ЕГН…, като член на СИК № 323700152, Литва, Клайпеда.

НАЗНАЧАВА Георги Иванов Ванелов, ЕГН …, като член на СИК № 323700152, Литва, Клайпеда.

ОСВОБОЖДАВА Анна Михайловна Зафирова, ЕГН …, като председател на СИК № 324900177, Полша, Варшава – посолство.

ОСВОБОЖДАВА Александър Георгиев Гаджанов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 324900177, Полша, Варшава – посолство.

ОСВОБОЖДАВА Ивалина Славова Симеонова, ЕГН …, като секретар на СИК № 324900177, Полша, Варшава – посолство

ПРЕНАЗНАЧАВА Александър Георгиев Гаджанов, ЕГН …, като председател на СИК № 324900177, Полша, Варшава – посолство.

НАЗНАЧАВА Антония Пламенова Алексиева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 324900177, Полша, Варшава – посолство.

НАЗНАЧАВА Йордан Николаев Зафиров, ЕГН …, като секретар на СИК № 324900177, Полша, Варшава – посолство.

ОСВОБОЖДАВА Любомир Илиев Ненов, ЕГН …, като член на СИК № 325100180, Република Южна Африка, Мидрант.

НАЗНАЧАВА Здравко Иванов Ковачев, ЕГН …, като член на СИК № 325100180, Република Южна Африка, Мидрант.

ОСВОБОЖДАВА Любен Тодоров Бояджиев, ЕГН …, като член на СИК № 325100181, Република Южна Африка, Кейптаун.

НАЗНАЧАВА Любомир Илиев Ненов, ЕГН …, като член на СИК № 325100181, Република Южна Африка, Кейптаун.

ОСВОБОЖДАВА Люцкан Кирилов Петров, ЕГН …, като член на СИК № 325300183, Русия, Москва.

НАЗНАЧАВА Цветелина Боянова Петрова, ЕГН …, като член на СИК № 325300183, Русия, Москва.

ОСВОБОЖДАВА Рукие Ибрямова Андреева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 326000257, Турция, Ергене, обл. Текирда 1.

ОСВОБОЖДАВА Бахисе Север, ЕГН …, като секретар на СИК № 326000257, Турция, Ергене, обл. Текирда 1.

НАЗНАЧАВА Бедиха Ахмед Докаджълар, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 326000257, Турция, Ергене, обл. Текирда 1.

НАЗНАЧАВА Севда Емилова Алипиева, ЕГН ...., като секретар на СИК № 326000257, Турция, Ергене, обл. Текирда 1.

ОСВОБОЖДАВА Шермин Сабри Ахмед, ЕГН …, като секретар на СИК № 326000263, Турция, Чорлу 2.

НАЗНАЧАВА Райна Иванова Мутлу, ЕГН …, като секретар на СИК № 326000263, Турция, Чорлу 2.

ОСВОБОЖДАВА Михаела Миленова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 326400272, ФР Германия, Дармщадт.

НАЗНАЧАВА Надежда Томова Бучинска, ЕГН …, като член на СИК № 326400272, ФР Германия, Дармщадт.

ОСВОБОЖДАВА Лиляна Любенова Грозденина, ЕГН …, като секретар на СИК № 327000295, Швейцария, Санкт Гален.

НАЗНАЧАВА Пенка Стоянова Колева, ЕГН …, като секретар на СИК № 327000295, Швейцария, Санкт Гален.

ОСВОБОЖДАВА Красимира Горанова Райков, ЕГН …, като член на СИК № 327000296, Швейцария, Базел.

НАЗНАЧАВА Жива Калинова Скачокова, ЕГН …, като член на СИК № 327000296, Швейцария, Базел.

ОСВОБОЖДАВА Жени Иванова Димитрова, ЕГН …, като председател на СИК № 327000297, Швейцария, Цюрих –Конгрес Хаус.

ОСВОБОЖДАВА Даниела Тодорова Денчева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 327000297, Швейцария, Цюрих –Конгрес Хаус.

ОСВОБОЖДАВА Маргарита Алексиева Кусева, ЕГН …, като секретар на СИК № 327000297, Швейцария, Цюрих –Конгрес Хаус.

ОСВОБОЖДАВА Руслан Василев Стоянов, ЕГН …, като член на СИК № 327000297, Швейцария, Цюрих –Конгрес Хаус

ПРЕНАЗНАЧАВА Даниела Тодорова Денчева, ЕГН …, като председател на СИК № 327000297, Швейцария, Цюрих –Конгрес Хаус.

ПРЕНАЗНАЧАВА Руслан Василев Стоянов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 327000297, Швейцария, Цюрих –Конгрес Хаус.

НАЗНАЧАВА Росица Симеонова Янкова, ЕГН …, като секретар на СИК № 327000297, Швейцария, Цюрих –Конгрес Хаус.

НАЗНАЧАВА Костадин Александров Кочев, ЕГН …, като член на СИК № 327000297, Швейцария, Цюрих –Конгрес Хаус.

ОСВОБОЖДАВА Борис Иванов Георгиев, ЕГН …, като председател на СИК № 320200302, Австрия, Виена – посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Георги Иванов Тенев, ЕГН …, като член на СИК № 320200302, Австрия, Виена – посолство 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Георги Иванов Тенев, ЕГН …, като председател на СИК № 320200302, Австрия, Виена – посолство 2.

НАЗНАЧАВА Румяна Симеонова Петрова, ЕГН …, като член на СИК № 320200302, Австрия, Виена – посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Даниела Захариева Петрова, ЕГН …, като член на СИК № 322300303, Испания, Мадрид – посолство 2.

НАЗНАЧАВА Силвия Живкова Джелепова, ЕГН …, като член на СИК № 322300303, Испания, Мадрид – посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Ваньо Сретенов Любомиров, ЕГН …, като член на СИК № 320200006, Австрия, Виена – посолство.

НАЗНАЧАВА Красимира Емилова Георгиева, ЕГН …, като член на СИК № 320200006, Австрия, Виена – посолство.

ОСВОБОЖДАВА Даниел Иванов Стратиев, ЕГН …, като секретар на СИК № 320200011, Австрия, Грац.

НАЗНАЧАВА Евелин Светославова Савова, ЕГН …, като секретар на СИК № 320200011, Австрия, Грац.

ОСВОБОЖДАВА Данаил Николов Татарчев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 323600151, Македония, Битоля – генерално консулство.

НАЗНАЧАВА Катя Лазарова Кулевска, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 323600151, Македония, Битоля – генерално консулство.

ОСВОБОЖДАВА Виктор Ивайлов Върбанов, ЕГН …, като член на СИК № 324300163, Нидерландия, Грьонинген.

НАЗНАЧАВА Кристина Илиева Христова, ЕГН …, като член на СИК № 324300163, Нидерландия, Грьонинген.

ОСВОБОЖДАВА Бейхан Мустафов Ахмедов, ЕГН …, като председател на СИК № 326000257, Турция, Ергене, обл. Текирда 1.

ОСВОБОЖДАВА Ажда Неджати Ахмед, ЕГН …, като член на СИК № 326000257, Турция, Ергене, обл. Текирда 1.

НАЗНАЧАВА Светлан Ненов Стоянов, ЕГН …, като председател на СИК № 326000257, Турция, Ергене, обл. Текирда 1.

НАЗНАЧАВА Христо Боянов Христов, ЕГН …, като член на СИК № 326000257, Турция, Ергене, обл. Текирда 1.

ОСВОБОЖДАВА Валентина Пенчева Генева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 326400270, ФР Германия, Франкфурт на Майн – консулство 1.

НАЗНАЧАВА Владимира Димитрова Василева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 326400270, ФР Германия, Франкфурт на Майн – консулство 1.

ОСВОБОЖДАВА Анастас Илков Шиваров, ЕГН …, като член на СИК № 320200302, Австрия, Виена – посолство 2.

НАЗНАЧАВА Симона Димитрова Йонкова, ЕГН …, като член на СИК № 320200302, Австрия, Виена – посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Катерина Иванова Игнатова, ЕГН …, като член на СИК № 326400308, ФР Германия, Франкфурт на Майн – консулство 2.

НАЗНАЧАВА Габриела Йорданова Митева, ЕГН …, като член на СИК № 326400308, ФР Германия, Франкфурт на Майн – консулство 2.

ОСВОБОЖДАВА Сабахтин Хасан Али, ЕГН …, като председател на СИК № 326000234, Турция, Измир, кв. Борнова 1.

ОСВОБОЖДАВА Сабахтин Али Тефик, ЕГН …, като член на СИК № 326000234, Турция, Измир, кв. Борнова 1.

НАЗНАЧАВА Хабибе Мюмюн Ахмед, ЕГН …, като председател на СИК № 326000234, Турция, Измир, кв. Борнова 1.

НАЗНАЧАВА Айваз Рами Салим, ЕГН …, като член на СИК № 326000234, Турция, Измир, кв. Борнова 1.

ОСВОБОЖДАВА Николай Ангелов Калинов, ЕГН …, като председател на СИК № 326000236, Турция, Измир, кв. Мендерес 1.

НАЗНАЧАВА Рушен Лютви Алиш, ЕГН …, като председател на СИК № 326000236, Турция, Измир, кв. Мендерес 1.

ОСВОБОЖДАВА Себахетин Керим Ходжа, ЕГН …, като секретар на СИК № 326000239, Турция Измир, кв. Сарънч 2.

НАЗНАЧАВА Гюлсюм Ведат Ибрахим, ЕГН …, като секретар на СИК № 326000239, Турция Измир, кв. Сарънч 2. 

ОСВОБОЖДАВА Сали Мухамед Салим, ЕГН …, като председател на СИК № 326000251, Турция, Бурса Караман.

ОСВОБОЖДАВА Баръш Неджатин Хайрула, ЕГН …, като член на СИК № 326000251, Турция, Бурса Караман.

НАЗНАЧАВА Юлиян Германов Заимов, ЕГН …, като председател на СИК № 326000251, Турция, Бурса Караман.

НАЗНАЧАВА Дурхан Шериф Мехмед, ЕГН …, като член на СИК № 326000251, Турция, Бурса Караман.

ОСВОБОЖДАВА Айнур Еминова Хюсеинова, ЕГН …, като председател на СИК № 326000244, Турция, Истанбул, Бааджълар.

ОСВОБОЖДАВА Лебибе Бейчиева Йозгюр, ЕГН …, като член на СИК № 326000244, Турция, Истанбул, Бааджълар.

НАЗНАЧАВА Идает Хасанов Салиев, ЕГН …, като председател на СИК № 326000244, Турция, Истанбул, Бааджълар.

НАЗНАЧАВА Невин Нурулова Салиева , ЕГН …, като член на СИК № 326000244, Турция, Истанбул, Бааджълар.

ОСВОБОЖДАВА Ния Роберт Янакиева, ЕГН …, като член на СИК № 321200029, Великобритания, Лондон – посолство 2.

НАЗНАЧАВА Десислава Георгиева Маркова, ЕГН …, като член на СИК № 321200029, Великобритания, Лондон – посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Марияна Георгиева Вангелова, ЕГН …, като член на СИК № 321200030, Великобритания, Лондон Стратфорд.

НАЗНАЧАВА Генка Илиянова Цачева, ЕГН …, като член на СИК № 321200030, Великобритания, Лондон Стратфорд.

ОСВОБОЖДАВА Калоян Димитров Панайотов, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200032, Великобритания, Лондон, Баркинг.

ОСВОБОЖДАВА Николай Николаев Везенков, ЕГН …, като член на СИК № 321200032, Великобритания, Лондон, Баркинг.

НАЗНАЧАВА Александра Емилова Асенова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200032, Великобритания, Лондон, Баркинг.

НАЗНАЧАВА Веселин Пламенов Везенков, ЕГН …, като член на СИК № 321200032, Великобритания, Лондон, Баркинг.

ОСВОБОЖДАВА Камен Милчев Дойчинов, ЕГН …, като член на СИК № 321200033, Великобритания, Лондон, Уимбълдън.

ОСВОБОЖДАВА Любен Иванов Михов, ЕГН …, като член на СИК № 321200033, Великобритания, Лондон, Уимбълдън.

НАЗНАЧАВА Борислав Стефанов Николов, ЕГН …, като член на СИК комисия № 321200033, Великобритания, Лондон, Уимбълдън.

НАЗНАЧАВА Иван Любенов Михов, ЕГН …, като член на СИК комисия № 321200033, Великобритания, Лондон, Уимбълдън.

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Пламенов Яйджиев, ЕГН …, като председател на СИК № 321200049, Великобритания, Оксфорд.

ОСВОБОЖДАВА Мария Йорданова Спирова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200049, Великобритания, Оксфорд.

ОСВОБОЖДАВА Александър Живков Иванов, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200049, Великобритания, Оксфорд.

ОСВОБОЖДАВА Весела Александрова Хауел, ЕГН …, като член на СИК № 321200049, Великобритания, Оксфорд.

ПРЕНАЗНАЧАВА Мария Йорданова Спирова, ЕГН …, като председател на СИК № 321200049, Великобритания, Оксфорд.

ПРЕНАЗНАЧАВА Весела Александрова Хауел, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200049, Великобритания, Оксфорд.

НАЗНАЧАВА Деница Пламенова Видолова , ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200049, Великобритания, Оксфорд

НАЗНАЧАВА Венелин Владимиров Мартинов , ЕГН …, като член на СИК № 321200049, Великобритания, Оксфорд

ОСВОБОЖДАВА Виктория Пламенова Ангелова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200052, Великобритания, Брайтън.

НАЗНАЧАВА Матьо Ярославов Дервенков, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200052, Великобритания, Брайтън.

ОСВОБОЖДАВА Цветан Пламенов Николов, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200053, Великобритания, Нотингам.

НАЗНАЧАВА Анна Димитрова Димитрова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200053, Великобритания, Нотингам.

ОСВОБОЖДАВА Анастасия Иванова Яламова, ЕГН …, като член на СИК № 321200055, Великобритания, Екситър.

НАЗНАЧАВА Камен Антонинов Гечев, ЕГН …, като член на СИК № 321200055, Великобритания, Екситър.

ОСВОБОЖДАВА Патриция Владимирова Костадинова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200056, Великобритания, Лийдс.

ОСВОБОЖДАВА Георгия Диянова Томова, ЕГН …, като член на СИК № 321200056, Великобритания, Лийдс.

НАЗНАЧАВА Димитър Пламенов Арабаджийски, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200056, Великобритания, Лийдс.

НАЗНАЧАВА Антон Димитров Петев, ЕГН …, като член на СИК № 321200056, Великобритания, Лийдс.

ОСВОБОЖДАВА Николай Руменов Филибев, ЕГН …, като председател на СИК № 321200060, Великобритания, Дънди.

ОСВОБОЖДАВА Красимир Емилов Костов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200060, Великобритания, Дънди.

НАЗНАЧАВА Дамян Ивайлов Пищиев, ЕГН …, като председател на СИК № 321200060, Великобритания, Дънди.

НАЗНАЧАВА Борислав Добринов Дамянов, ЕГН …, като заместник- председател на СИК № 321200060, Великобритания, Дънди.

ОСВОБОЖДАВА Емил Емилов Тодоров, ЕГН …, като член на СИК № 321600078, Дания, Копенхаген - посолство.

НАЗНАЧАВА Мартин Димитров Генчев, ЕГН …, като член на СИК № 321600078, Дания, Копенхаген - посолство.

ОСВОБОЖДАВА Емил Емилов Тодоров, ЕГН …, като член на СИК № 321600078, Дания, Копенхаген - посолство.

НАЗНАЧАВА Мартин Димитров Генчев, ЕГН …, като член на СИК № 321600078, Дания, Копенхаген - посолство.

ОСВОБОЖДАВА Александра Стефанова Якимова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321600079, Дания, Олборг.

НАЗНАЧАВА Иван Стефанов Павлов, ЕГН …, като секретар на СИК № 321600079, Дания, Олборг.

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Делчева Делчева, ЕГН …, като заместник- председател на СИК № 321600080, Дания, Орхус.

НАЗНАЧАВА Илина Йорданова Серафимова, ЕГН …, като заместник- председател на СИК № 321600080, Дания, Орхус.

 

ОСВОБОЖДАВА Ясен Цветанов Василев, ЕГН …, като заместник- председател на СИК № 321600081, Дания, Хорсенс.

НАЗНАЧАВА Трифон Людмилов Каменов, ЕГН …, като заместник- председател на СИК № 321600081, Дания, Хорсенс.

 

ОСВОБОЖДАВА Елизабета Цонкова Тодорова, ЕГН …, като член на СИК № 322300108, Испания, Валенсия – генерално консулство.

НАЗНАЧАВА Светлана Исаева Ангова, ЕГН …, като член на СИК № 322300108, Испания, Валенсия – генерално консулство.

 

ОСВОБОЖДАВА Станислава Георгиева Мерджанова, ЕГН …, като член на СИК № 322400122, Италия, Неапол.

НАЗНАЧАВА Дияна Стоянова Панчева, ЕГН …, като член на СИК № 322400122, Италия, Неапол.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Християн Кирилов Цолов, ЕГН …, като секретар на СИК № 324300160, Нидерландия, Амстердам.

ОСВОБОЖДАВА Надежда Йорданова Зельова, ЕГН …, като член на СИК № 324300160, Нидерландия, Амстердам.

НАЗНАЧАВА Васил Илиев Гюлеметов, ЕГН …, като секретар на СИК № 324300160, Нидерландия, Амстердам.

НАЗНАЧАВА Нина Любомирова Каварджикова, ЕГН …, като член на СИК № 324300160, Нидерландия, Амстердам.

 

ОСВОБОЖДАВА Виктор Радев Димов, ЕГН …, като секретар на СИК № 324300165, Нидерландия, Маастрихт.

НАЗНАЧАВА Мариела Красимирова Крумова, ЕГН …, като секретар на СИК № 324300165, Нидерландия, Маастрихт.

 

ОСВОБОЖДАВА Павел Димитров Павлов, ЕГН …, като член на СИК № 325400197 САЩ, Хюстън, Тексас.

НАЗНАЧАВА Валентин Благоев Дънгов, ЕГН …, като член на СИК № 325400197 САЩ, Хюстън, Тексас.

 

ОСВОБОЖДАВА Стоян Пенчев Марински, ЕГН …, като секретар на СИК № 325400199, САЩ, Джаксънвил, Флорида.

ОСВОБОЖДАВА Димитър Иванов Илиев, ЕГН …, като член на СИК № 325400199, САЩ, Джаксънвил, Флорида.

ПРЕНАЗНАЧАВА Иво Мартинов Константинов, ЕГН …, като секретар на СИК № 325400199, САЩ, Джаксънвил, Флорида.

НАЗНАЧАВА Пламен Пантелеев Танев, ЕГН …, като член на СИК № 325400199, САЩ, Джаксънвил, Флорида.

 

ОСВОБОЖДАВА Елка Иванова Александрова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325500221, Сингапур, Сингапур.

ОСВОБОЖДАВА Стефан Петров Попов, ЕГН …, като секретар на СИК № 325500221, Сингапур, Сингапур.

ОСВОБОЖДАВА Георги Бонев Бонев, ЕГН …, като член на СИК № 325500221, Сингапур, Сингапур.

ОСВОБОЖДАВА Александрина Евгениева Гигова, ЕГН …, като член на СИК № 325500221, Сингапур, Сингапур.

ПРЕНАЗНАЧАВА Александрина Евгениева Гигова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325500221, Сингапур, Сингапур.

ПРЕНАЗНАЧАВА Елка Иванова Александрова, ЕГН …, като секретар на СИК № 325500221, Сингапур, Сингапур.

НАЗНАЧАВА Десислава Андреева Капитанова, ЕГН …, като член на СИК № 325500221, Сингапур, Сингапур.

НАЗНАЧАВА Наталия Минкова Тодорова, ЕГН …, като член на СИК № 325500221, Сингапур, Сингапур.

 

ОСВОБОЖДАВА Антоанета Петкова Найденова, ЕГН …, като член на СИК № 326000230, Турция, Истанбул – генерално консулство.

НАЗНАЧАВА Габриела Николова Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 326000230, Турция, Истанбул – генерално консулство.

 

ОСВОБОЖДАВА Асие Мохамед Али, ЕГН …, като член на СИК № 326000232, Турция, Бурса – Консулска канцелария към генерално консулство Истанбул.

НАЗНАЧАВА Радиана Стефанова Караиванова, ЕГН …, като член на СИК № 326000232, Турция, Бурса – Консулска канцелария към генерално консулство Истанбул.

 

ОСВОБОЖДАВА Фатме Зевджетова Халилова, ЕГН …, като член на СИК № 326000248, Турция, Бурса, Йенибаглар.

НАЗНАЧАВА Сузан Сами Али, ЕГН …, като член на СИК № 326000248, Турция, Бурса, Йенибаглар.

 

ОСВОБОЖДАВА Мариета Атанасова Йотова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 326400268, ФР Германия, Берлин – посолство 1.

ОСВОБОЖДАВА Гергана Йорданова Николаева, ЕГН …, като секретар на СИК № 326400268, ФР Германия, Берлин – посолство 1.

ОСВОБОЖДАВА Йоанна Недева Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 326400268, ФР Германия, Берлин – посолство 1.

НАЗНАЧАВА Симеон Иванов Тотоманов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 326400268, ФР Германия, Берлин – посолство 1.

НАЗНАЧАВА Николай Валери Бобенков, ЕГН …, като секретар на СИК № 326400268, ФР Германия, Берлин – посолство 1.

НАЗНАЧАВА Виолета Александрова Йорданова, ЕГН …, като член на СИК № 326400268, ФР Германия, Берлин – посолство 1.

ОСВОБОЖДАВА Анелия Владимирова Савова, ЕГН …, като секретар на СИК № 326400269, ФР Германия, Мюнхен – генерално консулство 1.

ОСВОБОЖДАВА Габриела Иванова Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 326400269, ФР Германия, Мюнхен – генерално консулство 1.

 

НАЗНАЧАВА Мариана Лозанова Титце, ЕГН …, като секретар на СИК № 326400269, ФР Германия, Мюнхен – генерално консулство 1.

НАЗНАЧАВА Мария Дамянова Стамова, ЕГН .., като член на СИК № 326400269, ФР Германия, Мюнхен – генерално консулство 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Снежана Митева Димитрова, ЕГН …, като председател на СИК № 326400271, ФР Германия, Хамбург – почетно консулство.

ОСВОБОЖДАВА Николай Спасов Георгиев, ЕГН …, като член на СИК № 326400271, ФР Германия, Хамбург – почетно консулство.

 

ОСВОБОЖДАВА Александър Куртев Иванов, ЕГН …, като член на СИК № 326400271, ФР Германия, Хамбург – почетно консулство.

 

НАЗНАЧАВА Елиза Пламенова Янкова, ЕГН …, като председател на СИК № 326400271, ФР Германия, Хамбург – почетно консулство.

НАЗНАЧАВА Павлина Христова Данилеска, ЕГН …, като член на СИК № 326400271, ФР Германия, Хамбург – почетно консулство.

НАЗНАЧАВА Свилен Йорданов Калицов, ЕГН …, като член на СИК № 326400271, ФР Германия, Хамбург – почетно консулство.

 

ОСВОБОЖДАВА Кристин Йорданова Василева, ЕГН …, като секретар на СИК № 326400272, ФР Германия, Дармщадт – почетно консулство.

НАЗНАЧАВА Емануела Емилова Асенова, ЕГН …, като секретар на СИК № 326400272, ФР Германия, Дармщадт – почетно консулство.

 

ОСВОБОЖДАВА Станимира Благоева Бялкова, ЕГН …, като председател на СИК № 326400275, ФР Германия, Мюнстер.

ОСВОБОЖДАВА Весела Костадинова Шингова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 326400275, ФР Германия, Мюнстер.

ОСВОБОЖДАВА Вероника Димитрова Кадина, ЕГН …, като член на СИК № 326400275, ФР Германия, Мюнстер.

ОСВОБОЖДАВА Галина Лалева Лалева, ЕГН …, като член на СИК № 326400275, ФР Германия, Мюнстер.

ОСВОБОЖДАВА Стефан Тодоров Йонков, ЕГН …, като член на СИК № 326400275, ФР Германия, Мюнстер.

 

НАЗНАЧАВА Людмила Стоянова Бах, ЕГН …, като председател на СИК № 326400275, ФР Германия, Мюнстер.

НАЗНАЧАВА Димитър Гълъбинов Парушев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 326400275, ФР Германия, Мюнстер.

 

НАЗНАЧАВА Кристина Захариева Гишина, ЕГН …, като член на СИК № 326400275, ФР Германия, Мюнстер.

 

НАЗНАЧАВА Румяна Николова Колева, ЕГН …, като член на СИК № 326400275, ФР Германия, Мюнстер.

НАЗНАЧАВА Веселинка Александрова Дечева-Ангелова, ЕГН …, като член на СИК № 326400275, ФР Германия, Мюнстер.

 

ОСВОБОЖДАВА Стефан Йорданов Каназирев, ЕГН …, като председател на СИК № 326500283, Франция, Ница.

НАЗНАЧАВА София Зухер Георгиева, ЕГН …, като председател на СИК № 326500283, Франция, Ница.

 

ОСВОБОЖДАВА Александра Асенова Сьодерстрьом, ЕГН …, като секретар на СИК № 327100298, Швеция, Стокхолм - посолство.

НАЗНАЧАВА Виктор Володиев Райков, ЕГН …, като секретар на СИК № 327100298, Швеция, Стокхолм - посолство.

 

ОСВОБОЖДАВА Златан Асенов Златанов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 327100300, Швеция, Малмьо.

ОСВОБОЖДАВА Костадин Георгиев Павлов, ЕГН …, като секретар на СИК № 327100300, Швеция, Малмьо.

 

НАЗНАЧАВА Снежана Еленкова Петрова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 327100300, Швеция, Малмьо.

 

НАЗНАЧАВА Светла Ангелова Гюрова, ЕГН …, като секретар на СИК № 327100300, Швеция, Малмьо.

 

ОСВОБОЖДАВА Любомира Димитрова Фандъкова-Георгиева, ЕГН …, като член на СИК ФР Германия, Берлин – посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Лилия Детелинова Комитска, ЕГН …, като член на СИК ФР Германия, Берлин – посолство 2.

 

НАЗНАЧАВА Даниела Атанасова Атанасова-Кованджиева, ЕГН …, като член на СИК ФР Германия, Берлин – посолство 2.

НАЗНАЧАВА Цецка Димитрова Иванова, ЕГН …, като член на СИК ФР Германия, Берлин – посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Надежда Николаева Йовчева, ЕГН .., като заместник-председател на СИК № 326400307, ФР Германия, Мюнхен 3.

ОСВОБОЖДАВА Христо Георгиев Хаджиколев, ЕГН …, като член на СИК № 326400307, ФР Германия, Мюнхен 3.

НАЗНАЧАВА Николина Димова Димитрова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 326400307, ФР Германия, Мюнхен 3.

НАЗНАЧАВА Мирослав Людмилов Тодоров, ЕГН …, като член на СИК № 326400307, ФР Германия, Мюнхен 3.

 

ОСВОБОЖДАВА Диман Руменов Велев, ЕГН …, като член на СИК № 321200312, Великобритания, Борнемут.

НАЗНАЧАВА Ивелин Йорданов Марчев, ЕГН …, като член на СИК № 321200312, Великобритания, Борнемут.

 

ОСВОБОЖДАВА Виктория Игор Маджарска, ЕГН …, като член на СИК № 321200313, Великобритания, Колчестър, Университет Есекс.

НАЗНАЧАВА Борис Тошков Томов, ЕГН …, като член на СИК № 321200313, Великобритания, Колчестър, Университет Есекс.

 

ОСВОБОЖДАВА Антоан Фотев Измирлиев, ЕГН …, като член на СИК № 321200318, Великобритания, Лондон, Хаунслоу.

НАЗНАЧАВА Радостина Димитрова Варамезова, ЕГН …, като член на СИК № 321200318, Великобритания, Лондон, Хаунслоу.

 

ОСВОБОЖДАВА Ива Асенова Асенова, ЕГН …, като председател на СИК № 321200322, Великобритания, Портсмут.

НАЗНАЧАВА Теодор Иванов Желязков, ЕГН …, като председател на СИК № 321200322, Великобритания, Портсмут.

 

ОСВОБОЖДАВА Десислава Христова Атанасова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200323, Великобритания, Рединг.

НАЗНАЧАВА Мартин Красимиров Радев, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200323, Великобритания, Рединг.

 

ОСВОБОЖДАВА Александър Светославов Захариев, ЕГН …, като член на СИК № 321200029, Великобритания, Лондон – посолство 2.

НАЗНАЧАВА Ивелина Стефанова Дедева, ЕГН …, като член на СИК № 321200029, Великобритания, Лондон – посолство 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Десислава Георгиева Маркова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200030, Великобритания, Лондон Стратфорд.

НАЗНАЧАВА Делка Кирова Мачева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200030, Великобритания, Лондон Стратфорд.

 

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Иванов Алексиев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200048, Великобритания, Бристол.

НАЗНАЧАВА Димитър Георгиев Димитров, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200048, Великобритания, Бристол.

 

ОСВОБОЖДАВА Цветомир Димитров Цонев, ЕГН …, като член на СИК № 325400202, САЩ, Нейпълс, Флорида.

НАЗНАЧАВА Радостин Георгиев Николов, ЕГН …, като член на СИК № 325400202, САЩ, Нейпълс, Флорида.

 

ОСВОБОЖДАВА Бисер Бисер Киров, ЕГН …, като председател на СИК № 326400268, ФР Германия, Берлин – посолство 1.

ОСВОБОЖДАВА Стоян Георгиев Дерменджиев, ЕГН …, като член на СИК № 326400268, ФР Германия, Берлин – посолство 1.

ОСВОБОЖДАВА Катарина Мария Юрген Хессе, ЕГН …, като член на СИК № 326400268, ФР Германия, Берлин – посолство 1.

 

НАЗНАЧАВА Никола Георгиев Белчев, ЕГН …, като председател на СИК № 326400268, ФР Германия, Берлин – посолство 1.

 

НАЗНАЧАВА Петър Сашков Петров, ЕГН …, като член на СИК № 326400268, ФР Германия, Берлин – посолство 1.

 

НАЗНАЧАВА Галя Цветанова Крумова, ЕГН …, като член на СИК № 326400268, ФР Германия, Берлин – посолство 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Татяна Янкова Енчева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 326400271, ФР Германия, Хамбург – почетно консулство.

НАЗНАЧАВА Христо Чавдаров Карабаджаков, ЕГН …, като заместник-председател на СИК ФР Германия, Хамбург – почетно консулство.

 

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г. на ЦИК както следва:

 

 1. В т. 162. Секционна избирателна комисия № 324300163, Нидерландия, Грьонинген :

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Бойка Костадинова Димитрова - де Бур“, ЕГН …“, вместо Бойка Костадинова Димитрова -Де Бур“, ЕГН …“.

 

 1. В Решение № 3980-ПВР/НР от 06.11.2016 г. текстът :

„ОСВОБОЖДАВА Спаска Любенова Стефанова, ЕГН …, като заместник-председaтел на СИК № 326000258, Турция, Ергене, обл. Текирда 2.

НАЗНАЧАВА Мюзеян Аптулова Узунова, ЕГН …, като заместник-председaтел на СИК № 326000258, Турция, Ергене, обл. Текирда 2.“

Да се чете:

 

„ОСВОБОЖДАВА Спаска Любенова Стефанова, ЕГН …, като член на СИК № 326000258, Турция, Ергене, обл. Текирда 2.

НАЗНАЧАВА Мюзеян Аптулова Узунова, ЕГН …, като член на СИК № 326000258, Турция, Ергене, обл. Текирда 2.“

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3849-ПВР/НР/

3894-ПВР/НР/

3900-ПВР/НР/

3954-ПВР/НР/

3968-ПВР/НР/

3971-ПВР/НР/

3978-ПВР/НР/

3979-ПВР/НР/

3980-ПВР/НР/

4003-ПВР/НР/

4005-ПВР/НР/

4006-ПВР/НР/

4015-ПВР/НР/

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения