Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 434-ЕП
София, 26 май 2019 г.

ОТНОСНО: промени в Решение № 353-ЕП от 18 май 2019 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 105 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г., Решение № 353-ЕП от 18 май 2019 г. и писма на Министерството на външните работи с № ЕП-04-01-147\11 от 26.05.2019 г., № ЕП-04-01-182 от 26.05.2019 г. и № ЕП-04-01-186 от 26.05.2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ДОПУСКА промени в Решение № 353-ЕП от 18 май 2019 г., както следва:

ОСВОБОЖДАВА Ася Драгомирова Балтаджиева, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300067, ФР Германия, Хановер

НАЗНАЧАВА Десислава Лъчезар Жегова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300067, ФР Германия, Хановер

 

ОСВОБОЖДАВА Юлия Цветанова Гойчева, ЕГН …, като секретар на СИК №322200095, Испания, Гандия

НАЗНАЧАВА Ирена Станчева Катъкова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322200095, Испания, Гандия

 

ОСВОБОЖДАВА Елеонора Емилова Мусева, ЕГН …, като секретар на СИК № 322200105, Испания, Аликанте

НАЗНАЧАВА Румяна Василева Цомпова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322200105, Испания, Аликанте

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

305-ЕП/

353-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения